Dobrodošli u centar za logopediju dr Nestorov

“Tajna napredovanja je da počnemo odmah!”

Za stručnjake u našem Centru ne postoje granice u godinama deteta kad treba započeti neki tretman. Počnimo odmah! Naši stručnjaci će obaviti neophodno testiranje deteta, a zatim zajedno sa roditeljima napraviti plan rada koji će biti prilagođen obavezama kako roditelja, tako i deteta. Savetodavni rad i preporuke za rad kod kuće su deo naše metodologije rada, a roditelji prisustvuju tretmanima. Što više pružimo, rezultati će brže doći do izražaja.Ukoliko ste zaineresovani da saznate više Centru za logopediju dr Nestorov, istražite pritiskom na dugme ispod teksta.

Vidimo se u Centru!

centar za logopediju
Izaberi tretman

Naše Usluge

Naš stručni tim pruža različite individualne i grupne logopedske, defektološke i psihološke procene i tretmane. Radimo na stimulaciji progovaranja dece, na popravljanju pažnje, na stimulaciji saznajnog razvoja, na stimulaciji psihomotornog razvoja, na korekciji artikulacije… Deca sa kojom radimo najčešće imaju kašnjenje u razvoju govora i jezika, oštećenje sluha, disharmoničan razvoj i probleme sa artikulacijom – izgovorom glasova. Sprovodimo različite metode od kojih posebno izdvajamo intervenciju “Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov” i “Reedukacija psihomotorike po modelu prof.dr Svetomira Bojanina”. Utemeljivač metode reedukacije psihomotorike i naš mentor i saradnik prof.dr Svetomir Bojanin nam je pomogao da osnujemo Centar i da razvijemo re/habilitacione programe. Istražite naš veb sajt i upoznajte se sa našim metodama, pristupom i uslugama!

Galerija slika

Naš tim

1

Defektološka testiranja

2

Psihološka testiranja

3

Testiranje budućih prvaka

4

Savetovalište za roditelje

0+

Godina iskustva

0+

Broj defektološko-psiholoških tretmana

0+

Broj rehabilitovane dece

Recenzije

Šta roditelji misle o nama?

Video Galerija

Članci koji Vam mogu pomoći

Na otvaranju Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

Dečji psihijatar, prof.dr Svetomir Bojanin

Deco, drago mi je da nauku shvatate kao životno iskustvo, da treba nauka da se razume iz života, za život. Stevane i Violeta, vi znate kako da delove nauke prevedete na jezik naroda i da to vaše znanje primenite u radu sa decom. Sada, posle toliko godina rada i naše zajedničke saradnje, mogu da kažem da ste se konačno isčistili od zaostataka onoga što ste učili na fakultetu. Sada ste spremni da pomognete deci i da prenosite znanje onima koji rade sa vama. Ovaj Centar bi nazvao i centar za harmoničan razvoj dece i tu sam da vam još pomognem koliko mogu.