TEŠKOĆE U ČITANJU – KNJIGE ZA LAKO ČITANJE

Kako knjige za lako čitanje pomažu - teškoće u čitanju, učenju, disleksija i problemi sa pažnjom

Šta je LAKO ČITANjE i zašto je bitno kod dece koja imaju teškoće u čitanju?

Teškoće u čitanju kod dece su problem koji zahteva određene pristupe prilikom rešavanja. Preporuka su knjige lake za čitanje, a koje može da čita svako. Nema ograničenja u pogledu uzrasta ili nivoa veštine čitanja. U knjigama lakim za čitanje poglavlja su kratka, a slova su veća nego što je uobičajeno.

Jezik je jednostavan i lak za razumevanje. Rečenice, redovi i reči nisu previše dugi. Reči nisu komplikovane. Sadržaj knjiga lakih za čitanje može biti lakši ili teži, ali jezik i način izražavanja čine knjigu lakom za čitanje.

Knjiga laka za čitanje može, kao i „obična“ knjiga, da govori o značajnim i teškim temama, može da pobudi na razmišljanje i postavljanje pitanja i analiziranje. Razlika u odnosu na „obične“ knjige je uglavnom u tome što je u knjigama lakim za čitanje jednostavniji jezik. Knjige lake za čitanje više se fokusiraju na događaje, nego na opisivanje.

Drugim rečima: Knjige koje se lako čitaju su interesantne i uzbudljive!

filip na brodu
srce kuvara
miranda
filip na internetu
filip u tunelu
hugova istorija

Kome su namenjene knjige lake za čitanje?

Knjige lake za čitanje pomažu i podstiču čitanje. Posebno su korisne za decu koja uče i vežbaju da čitaju. Velika su pomoć i za decu koja slabo vide ili imaju teškoće sa pamćenjem. Knjige lake za čitanje su od velike koristi deci sa disleksijom i deci koja imaju teškoće u čitanju, teškoće u učenju i probleme sa pažnjom.

Knjige lake za čitanje uključuju sve učenike u odeljenju i namenjene su različitim uzrasnim grupama, od najmlađih do najstarijih.

Knjige lake za čitanje pomažu deci da uvežbaju tehniku čitanja. Osim što su korisne da se primenjuju u školama, mogu se jednostavno koristiti i kod kuće za čitanje sa roditeljima, bakama i dedama i braćom i sestrama.

Ljudi koji uče srpski jezik takođe mogu da koriste knjige lake za čitanje jer se kroz njih bogati svakodnevni rečnik i uči se korišćenje funkcionalno jezika u životnim situacijama.

Razvoj knjiga lakih za čitanje - akcenat na teškoće u čitanju

Švedska je vodeća zemlja u svetu kada je u pitanju lako čitanje. Tokom proteklih nekoliko decenija različiti izdavači su objavljivali knjige lake za čitanje, tako da već postoje velika iskustva u primeni ovakve vrste podrške. Inače, Švedska prednjači u broju naučnih istraživanja i radova iz oblasti disleksije.

U Finskoj je pionir u razvoju knjiga lakih za čitanje „Bokpil“ koji je 2015. godine počeo kao projekat autora Sabire Stalberg i ilustratora Marije Vitasalo. Danas „Bokpil“ ima 25 naslova „lakih za čitanje“ i bavi se objavljivanjem ove vrste knjiga. Delatnost „Bokpila“ je neprofitna i služi za ostvarivanje cilja, a to je da knjige lake za čitanje budu dostupne svima po pristupačnoj ceni.

U Srbiji se knjige lake za čitanje prvi put pojavljuju 2019. godine zahvaljujući organizaciji Pomoć porodici koja je, uz podršku Bokpil-a  i Finske organizacije za razmenu literature „FILI“, dobila licencu za prevođenje, adaptaciju i objavljivanje prvih šest knjiga lakih za čitanje. Knjige su objavljene na ćirilici, a sa švedskog jezika ih je preveo prof.dr Dorijan Hajdu. Knjige su objavljene u saradnji sa „Centrom za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov“, a stručni tim koji je u saradnji sa autorkom dr Sabirom Stalberg radio na prilagođavanju je: dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov i prof. dr Zorka Kašić.

Šest naslova koje smo objavili u 2019. godini su knjige lake za čitanje i time prvi put u Srbiji uvodimo sistem  tri različita nivoa lakog čitanja. (Nivo 1: najlakši, Nivo 2: lakši i Nivo 3: lak). Kao što je „Bokpil“ u Finskoj, u Srbiji je „Pomoć porodici“ jedini izdavač koji koristi nivoe lakog čitanja.  U zemljama regiona i u Srbiji ovaj koncept je do sada bio nepoznat. U narednom periodu organizacija Pomoć porodici baviće se primenom nivoa lakog čitanja u radu sa decom. Knjige možete poručiti OVDE

Razvoj knjiga lakih za čitanje - podrška školskom programu

Bokpil je stvorio inovativni koncept čitanja u obrazovnom sistemu koji je jedinstven u svetu. „Pedagoški čitljivo“ znači da su ove knjige podrška savremenom školskom programu.

Knjige koje se lako čitaju mogu se koristiti za dodatno čitanje u školi i kod kuće, kao osnova za diskusiju i za podršku učenju i kao nastavni materijal u školi za teme koje se odnose na sadržaj knjiga (vršnjačko nasilje, bezbednost dece i mladih na internetu, ekologija, klimatske promene itd.).

U saradnji sa „Centrom za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov“, izdavač „Pomoć porodici“ je formirao tim za prilagođavanje i primenu metode u Srbiji. Na čelu stručnog tima je dr Violeta Nestorov, logoped koja se kroz stručni i naučni rad specijalizovala za podršku deci sa disleksijom i teškoćama u čitanju.

Ilustracije „lake za čitanje“

U našim knjigama lakim za čitanje su i „slike koje se lako čitaju“. Marija Vitasalo ilustrovala je knjige sa „lako čitljivim“ slikama. To nisu samo ilustracije, već i slike pričaju svoju priču, dopunjavaju tekst i stvaraju drugačiju perspektivu.

Naše knjige se razlikuju od ostalih knjiga za decu kroz jedinstveni „retro“ dizajn, koji na prvi pogled ima svoj stil i prepoznatljivost. Naš stav je da knjige za decu ne moraju da imaju šarene korice i mnogobrojne ilustracije i detalje koji mogu da odvlače pažnju od čitanja.

Slike – različite teme

Autor knjiga dr Sabira Stalberg (Sabira Ståhlberg) je multitalentovani autor koja je napisala više od trideset knjiga koje se lako čitaju. Knjige obrađuju različite teme: avanture, činjenice iz prirode i društva, etičnost i moral, istorija, prirodne nauke, kulinarstvo. Prva knjiga Miranda koja se bavi nasiljem objavljena je još 2001. godine, a od 2016. godine broj knjiga se značajno povećao.  Piše na finskom jeziku, a knjige su joj prevođene na više stranih jezika. Od 2019. godine izdavač «Pomoć porodici», objavljuje šest naslova na srpskom jeziku.