RANA INTERVENCIJA – DR NESTOROV

Dobrodošli u Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

Rana intervencija – krećemo od temelja

Da bismo vam opisali Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov treba zamislite jednu kuću koja ima svoje temelje.

Prvi temelj Centra su znanje i energija koju su uložili osnivači, logoped dr Violeta Nestorov i defektolog dr Stevan Nestorov. Violeta je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u državnoj ustanovi, u nevladinom sektoru i u neposrednom radu sa dečijim psihijatrom prof.dr Svetomirom Bojaninom. Stevan je defektolog koji takođe ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji Pomoć porodici i u državnoj ustanovi, a u svojoj porodici je treća generacija koja radi sa decom oštećenog sluha i govora i decom sa smetnjama u razvoju. Zahvaljujući tome ovaj rad nam je postao zadovoljstvo i način života cele porodice. Centar je počeo sa radom sa željom da se svoj deci omogući najbolja podrška tokom razvoja kroz primenu savremenih i naučno dokazanih metoda. Na prvom mestu je rana intervencija.

Drugi temelj našeg Centra se zasniva u radu organizacije Pomoć porodici. Ključni momenat je bio početak naše saradnje sa pedijatrom prim.dr sci. med Ljiljanom Abramović Savić koja nas je usmerila da krenemo putem na kom smo uz nju stekli neprocenjivo iskustvo i znanje. Zahvaljujući radu u Pomoć porodici, tokom više od 10 godina, imali smo priliku da se stručno usavršavamo u zemlji i u inostranstvu i da razvijamo programe i inovacije u oblasti u kojoj radimo. Tokom tog rada, gde je fokus rana intervencija, uspostavili smo saradnju sa brojnim ljudima i ustanovama, a naš rad je prepoznat brojnim nagradama i priznanjima.

Treći temelj Centra za logopediju i ranu intervenciju je naša saradnja sa poznatim dečjim psihijatrom prof.dr Svetomirom Bojaninom. Profesor je utemeljivač specijalne edukacije i rehabilitacije u Srbiji, osnivač metode reedukacije psihomotorike i neuropsihološkog pristupa u tretmanu razvojnih odstupanja kod dece. Od profesora smo učili dugo godina kroz rad sa decom i pacijentima, zajedno smo osmislili programe stručnog usavršavanja, objavljivali i uređivali knjige… Posle dugogodišnje saradnje i mentorstva profesor nas je okupio i rekao – Deco, na fakultetu ste naučili ono što je osnovno i jako važno, a sada mogu da kažem da ste se konačno “iščistili” od toga što ste naučili. Vidim da razumete dete i da razumete šta radite i zašto radite. Vreme je da svoju nauku i znanje pretočite u život i u dobru praksu. Profesor nam je ukazao veliko poverenje i pomogao nam je da koncipiramo pristup rada i tretmana koji se u Centru sprovodi. Prof.dr Svetomir Bojanin nam je poklonio originalne nacrte na osnovu kojih je kreirao metodu reedukacije psihomotorike i tretmana pokretom, kao i veoma značajne knjige iz ove oblasti, sa ciljem da nastavimo njegov rad u ovom pravcu.

Četvrti temelj našeg centra su naše kolege i koleginice, saradnici i eminentni stručnjaci sa kojima radimo i sarađujemo. Entuzijazam i želja svih nas da pružimo sve što znamo, da i dalje učimo,da stvorimo ustanovu kvalitetniju od njenih pojedinaca, da unapredimo rad i da u Srbiji pružimo najkvalitetniju podršku tokom rasta i razvoja dece čini četvrti i možda najznačajniji temelj i viziju Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov.

Na ovim temeljima smo osnovali Centar i dalje ga svi zajedno gradimo…

Rana intervencija - upoznajte naš tim uglednih stručnjaka

U Centru za logopediju i ranu intervenciju sprovodi se kompleksan program re/habilitacije koji sprovode vrhinski stručnjaci različitih specijalnosti sa dugogodišnjim iskustvom u praksi. Entuzijazam i želja svih nas da pružimo sve što znamo, da i dalje učimo,da stvorimo ustanovu kvalitetniju od njenih pojedinaca, da unapredimo rad i da u Srbiji pružimo najkvalitetniju podršku tokom rasta i razvoja dece čini možda najznačajniji temelj i viziju Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov.


 

NAŠ TIM

 

  • Često nam se javljaju logopedi, defektolozi, psiholozi sa ponudom da nam se priključe. Ako želite da postanete član našeg tima pišite nam na contact@centarzalogopediju.rs Iskustvo za nove terapeute nije neophodno jer se u našem Centru programi i tretmani sprovode timski i pod nadzorom stručnog tima. Nove kolege moraju da završe naše interne edukacije i akreditovane obuke i stručna usavršavanja koja mi sprovodimo. Već završene obuke sa naše liste su prednost. Priprema za rad traje više meseci jer mi ne sprovodimo tradicionalne/klasične defektološke i logopedske tretmane. Radujemo se ako rad u našem timu prepoznate kao mesto gde ćete razviti sve svoje potencijale i pokazati svu svoju ljubav, znanje i razumevanje za našu decu.

RANA INTERVENCIJA – 

da se svoj deci omogući najbolja podrška tokom razvoja primenom savremenih i naučno dokazanih metoda

Surdoaudiolog, Reedukator psihomotorike

Dečiji psihijatar, Konsultant

svetomir bojanin

Defektolog, pedagoški savetnik

Stevan Nestorov

Psiholog, Reedukator psihomotorike

Nikolina Sarac

Reedukator psihomotorike, prof.fizičke kulture

Rada Savić Kukolj

Defektolog- surdoaudiolog

Jelena Savić, dipl.defektolog surdolog

Specijalista pedijatrije, Konsultant

dr ljiljana abramovic savic