REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike - nezaobilazan deo tretmana

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

Osnivač metode “reedukacija psihomotorike” ili “tretman pokretom”  na našim prostorima je čuveni dečiji psihijatar Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar koji nam je ukazao veliko poverenje. Osim što nam je kroz zajednički rad i saradnju preneo svoje znanje i dugogodišnje iskustvo, poklonio nam je originalne nacrte na osnovu kojih je nastala metoda „Reedukacija psihomotorike“ koja je danas nezaobilazna u tretmanu podsticanja razvoja dece, izgradnje govora i disharmoničnog razvoja. Poklonio nam je i knjige koje će se čuvati u biblioteci „prof.dr Svetomir Bojanin“ koja je formirana u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov. Na temelju toga razvili smo naše preventivne i terapeutske programe, kao i program obuke stručnjaka za primenu metode reedukacije psihomotorike. Program obuke i programe rada sa decom unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Postižemo svetske standarde tako što program obuke i same tretmane konstantno unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Nakon posete Parizu 2023. godine ostvarili smo saradnju sa Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu u kom se pre pola veka prof.Bojanin susreo sa ovom metodom. Kroz saradnju smo uvideli da je razvoj reedukacije psihomotorike u Srbiji zastao pre više od 30 godina, a u to smo se uverili i kroz učeće na 10. Svetskom kongresu reedukatora psihomotorike koji je 2023. godine održan u Veroni. Kao rezultat naše međunarodne saradnje u ovoj oblasti naša ustanova je postala član Svetske organizacije za psihomotoriku i relaksaciju. Naš predstavnik u ovoj organizaciji kao predstavnik baze u Srbiji je dr Stevan Nestorov.

Profesor Bojanin je tokom svoje specijalizacije 1966/67. godine boravio u Parizu u Psihološkoj laboratoriji „Anri Rusel“ i u Institutu za reedukaciju psihomotorike koji je u PArizu osnovala gospođa Žizel Soubiran i nakon povratka u Beograd počeo je da stvara ovu metodu na našim prostorima. Profesor je u sklopu tog rada uveo naučnu oblast neuropsihologiju razvojnog doba, prvo na Defektološkom fakultetu, a potom i na poslediplomskim studijama na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Po francuskom modelu je 1988. godine osnovao Dnevnu dečiju bolnicu na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, koja od 2012. godine nosi ime prof.dr Svetomira Bojanina.

Na inicijativu prof.dr Svetomira Bojanina, posle skoro 60 godina od njegovog boravka u Parizu, 2023.godine smo ostvarili saradnju sa najvećom svetskom ustanovom u oblasti reedukacije psihomotorike, odnosno sa Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu. Nakon što su Institut posetili dr Violeta Nestorov i dr Stevan Nestorov, na našim prostorima počinje nova era u razvoju reedukacije psihomotorike kroz partnerstvo sa ovom eminentnom ustanovom i njihovim stručnjacima.

Reedukacija psihomotorike - tretman pokretom

TRETMAN POKRETOM

Tretman reedukacije psihomotorike koristi pokret kako bi se podsticao razvoj u svim oblastima razvoja deteta i preporučuje se da decu sa disharmoničnim razvojem, govorno- jezičkim problemima, poremećajima pažnje i ponašanja i za decu sa poremećajima autističkog spektra.

Osnovni pristup u radu našeg Centra zasniva se na metodama rada profesora Bojanina, uz najsavremenije naučno zasnovane metode koje primenjuju iskusni stručnjaci različitih specijalnosti.  Tretmane reedukacije psihomotorike u našem Centru sprovode stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom koji pored rada sa decom obučavaju i druge stručnjake za primenu ove metode. Kroz naše članstvo i angažovanje u Svetskoj organizaciji za psihomotoriku i relaksaciju dostupna nam je mogućnost stručnog usavršavanja i unapređivanja našeg rada.

Šta je reedukacija psihomotorike?

Iz kratkog teksta je nemoguće razumeti uticaj ove metode na razvoj deteta i u brojnim tekstovima na internetu su date manje-više iste informacije. Ono što je za roditelje važno da razumeju je to da se reedukacija psihomotorike zasniva na tretmanu pokretom i telom. Zahvaljujući reedukaciji psihomotorike vremenom dolazi do strukturalnih promena na nivou nervne ćelije i  međusobnih veza među nervnim ćelijama. Kroz vežbe reedukacije psihomotorke se stimuliše razvoj različitih oblasti razvoja deta, a na osnovu prethodnih procena. 

Pokret (motorika) i psihički razvoj su dva osnovna načina na koje čovek ostvaruje svoj život, a kod dece su ove dve oblasti usko povezane i zbog toga kroz tretman reedukacije psihomotorike (tretman pokretom) možemo da utičemo na psihički razvoj, odnosno na sve ostale oblasti razvoja: na razvoj emocija, razvoj čula, saznajni (kognitivni) razvoj.

Roditelji kod nas prisustvuju tretmanu i dobijaju uputstva jer je to najbolji način da roditelji razumeju šta mi radimo i da razumeju kako da pomognu svom detetu. 

U reedukaciji psihomotorike nisu važne samo vežbe kao tehnika primene metode. Vežbe svako može da vidi i da tako isto radi sa detetom. Ono što uvek ističemo i što prenosimo drugim stručnjacima koji pohađaju našu obuku za primenu reedukacije psihomotorike je sledeće:

 • Reedukacija psihomotorike je tretman odnosom sa detetom, tretman pogledom i dodirom, tretman emocijom i igrom. Sve vežbe moraju biti tako organizovane da vežba i pokret budu prožeti prijatnim osećanjima. Emocija je ono što pokreće razvoj deteta, a ne sama tehnika rada.
 • *
 • – Svaka vežba mora biti jasno definisana u zamisli terapeuta. To znači da moramo znati da uradimo dobru razvojnu procenu deteta i da na osnovu toga planiramo određene vežbe kako bismo postigli napredak kod deteta. Zato je rizično da roditelji ili nestručne osobe primenjuju metodu reedukacije psihomotorike jer se onda dešava ono, što kaže narod, „Kad imaš čekić, svaki problem ti izgleda kao ekser“.
 • *
 • – Ne raditi vežbe koje nisu u skladu sa razvojnim nivoom deteta.
 • *
 • – Roditelji su veoma značajni jer moraju da nauče šta oni mogu da rade u kućnim uslovima i u svakodnevnim životnim situacijama.

 

Reedukacija psihomotorike kombinuje različite oblike intervencija (u fizičkom i psihičkom smislu) kroz sveobuhvatni pristup koji se zasniva na ideji da su um i telo povezani i da disfunkcija neuroloških funkcija može uticati na telo i na ponašanje. U pristupu reedukaciji psihomotorike koji se praktikuje u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov je najvažnije buđenje psihomotorike, čula i emocije.

Reedukacija psihomotorke ima i psihoterapeutsko dejstvo. Profesor Bojanin je govorio da je „pokret u reedukaciji psihomotorike isto što i reč u psihoterapijskom razgovoru. Na dečijem uzrastu i u situacijama kada dete ima odstupanje u razvoju, pokret u tretmanu zamenjuje reč.  Sve to je profesor detaljno opisao u svojoj knjizi „Tretman pokretom i savetovanje„.

Dete ne govori, ima teškoće u ponašanju, teško mu ide učenje…
U primeni metode reedukacije psihomotorike u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov najvažnije je uvođenje ritma, buđenje psihomotorike, čula i emocije. Iz toga onda dalje teče razvoj govora, mogućnost uspešnog učenja… i to je jedini pravi put. Svaki drugačiji rad bi bio kao vožnja automobila u suprotnom smeru.

dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov

Koji su prvi koraci za otpočinjanje tretmana i koliko traje tretman?

U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov sprovodimo različite vrste procena i timske procene (logoped, defektolog, psiholog, dečiji psihijatar, reedukator prihomotorike). Na osnovu toga se predlaže tretman reedukacije psihomotorike koji uz superviziju dr Violete Nestorov sprovode stručnjaci koje smo mi obučili da sprovode naše metode uz superviziju.

U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov metoda „Reedukacija psihomotorike po modelu prof.dr Svetomira Bojanina“ se sprovodi u sklopu kompleksnog postupka intervencije „Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov“.

Predloženi tretmani su u skladu sa metodama rada Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov i odvijaju se kroz rad u sledećim oblastima:

 • – Rana intervencija
 • – Stimulacija razvoja psihomotorike
 • – Psihomotorno buđenje
 • – Psihomotorna terapija i tretman reedukacije psihomotorike kod poremećaja u razvoju

Radimo sa decom različitih starosnih grupa, od dece najmlađeg uzrasta do dece starijeg školskog uzrasta, u zavisnosti od potrebe za podrškom.

Neka od najčešćih stanja kod dece kod koje primenjujemo reedukaciju psihomotorike su:

 • – kašnjenje u razvoju kod prevremeno rođene dece,
 • – kašnjenje u razvoju psihomotorike kod dece,
 • – kašnjenje u razvoju govora,
 • – disharmoničan razvoj (disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija, disgnozija, tikovi, mucanje…)
 • – neurorazvojni poremećaji poput dečijeg autizma,
 • – poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD),
 • – smetnje i teškoće u učenju…

Osnovne i najpoznatije vežbe u reedukaciji psihomotorike su: vežbe za doživljaj telesne celovitosti, vežbe za doživljaj gestualnog prostora, vežbe za otkrivanje objektivnog prostora, vežbe za uočavanje, stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti, vežbe za uočavanje prisustva drugog, vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanje pokreta, vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova, vežbe za kontrolu impulsivnosti, vežbe za procenu trajanja i orijentaciju u vremenu, vežbe relaksacije itd.

Ove navedene vežbe su lako dostupne za primenu u kućnim uslovima i te vežbe uz konsultaciju sa stručnjakom mogu primenjivati i roditelji. Ipak, reedukacija psihomotorike je puno više od tih vežbi i primarno zahteva znanje i posvećenost stručnjaka ali i roditelja koji treba aktivno da učestvuju u rehabilitacionom postupku. Roditeljima preporučujemo knjigu “Tretman pokretom i savetovanje” u kojoj se mogu upoznati sa vežbama reedukacije psihomotorike.

Tretman traje 45 minuta. Tretman reedukacije psihomotorike je zasnovan na igri i na buđenju emocije kod deteta. Tretman reedukacije se kombinuje sa drugim intervencijama koje se sprovode u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov, a sve u okviru „Sveobuhvatnog pristupa razvoju psihomotorike kod dece dr Nestorov“. U početku se sa decom sprovode individualni tretmani (jedno dete-jedan terapeut), zatim grupni tretmani (više dece-više terapeuta), a u zavisnosti od napretka deteta u programu su i grupni tretmani koje sprovodi jedan terapeut sa grupom do petoro dece.

Koje su najveće zablude vezane za reedukaciju psihomotorike?

 • Reedukacija psihomotorike je zastarela metoda. 

Ova metoda nikad ne može da bude zastarela jer prati i podržava prirodan tok razvoja deteta. Može da bude samo zastaleli pristup u primeni metode i zato smo uz podršku utemeljivača metode prof.dr Bojanina, kroz partnerstvo sa Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu i kroz članstvo u Svetskoj organizaciji za reedukaciju psihomotike i relaksaciju počeli strateški da unapređujemo metodu reedukacije psihomotorike u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima i svetskom praksom. Takođe, paralelno unapređujemo i program obuke stručnjaka koji mi sprovodimo. Unapređivanje metode na našim prostorima je neophodno jer je razvoj reedukacije psihomotorike kod nas zastao još 1997. godine kada je prof.dr Svetomir Bojanin otišao u panziju. Od tada su se promenili uslovi života u kojima deca odrastaju, imamo sve više različitih poremećaja u rastu i razvoju dece i zato sve struke koje se bave podrškom razvoja dece moraju da stalno unapređuju svoju praksu.

 • Reedukacija psihomotorike je korisna samo za decu školskog uzrasta i za decu koja mogu da „sarađuju“

Na našim prostorima se reedukacija psihomotorike do sada primenjivala uglavnom sa decom uzrasta od oko 5 godina pa na više i sa decom mlađeg školskog uzrasta, kao i sa decom koja imaju disharmoničan razvoj i blaža kašnjenja u razvoju. Primenom tradicionalnog pristupa sa ovim profilima dece su se postizali dobri efekti. Kroz međunarodnu saradnju smo naučili da za primenu metode reedukacija psihomotorike nema takvih ograničenja jer današnja deca imaju drugačiju i kompleksniju potrebu za podrškom. Naime, reedukacija psihomotorike se kroz odgovarajuće tehnike primenjuje od najmlađeg uzrasta dece pa do duboke starosti osobe. Što se tiče dece koja nisu „saradljiva“, upravo je takvo stanje razlog da se sprovodi reedukacija psihomotorike.

 • Reedukacija psihomotorike mora da se sprovodi u striktno određenim položajima tela, bez muzike i bez igračaka…

Primena metode zahteva veliku fleksibilnost u svakom pogledu. Deca mogu da stoje, sede, leže dok rade vežbe. Takođe, nije važna brzina jer u reedukaciji psihomotorike nema takmičenja. Može da se sprovodi samo sa jednim detetom, a može i grupno da se radi. Ako dete ne može baš tu vežbu da izvede, može da pokaže i neku svoju, koju zna. Ništa ne ide na na silu. Ako dete lako uradi vežbu, važno je ponavljanje i obnavljanje iskustva. Tokom tretmana se mogu koristiti igračke, rekviziti, muzika, pesmice… U reedukaciji psihomotorike nema kao u drugim metodama striktnih pravila i procedura ili vremenskih rokova za trajanje pojedinih faza tretmana jer je u reedukaciji psihomotorike najvažnije praćenje napretka i reakcija deteta. Naravno, da bi mogla da se radi procena i da se prati napredak veoma je važno dobro poznavati neuropsihologiju u smislu poznavanja faza razvoja dece.

 • Reedukacija psihomotorike se ne sprovodi ako dete ide na neke druge tretmane poput senzorne integracije, logopedskog tretmana i slično.

Reedukacija psihomotorike je za decu sa kojom se sprovodi, osnovna metoda i uslov za primenu drugih metoda među kojima je i logopedski, kao i opšti i specifični defektološki tretman.

 • Da li postoji razlika između logopedskog, defektološkog i tretmana reedukacije psihomotorike i da li je to isto?

Reedukaciju psihomotorike sprovodi stručnjak koji je obučen za primenu ove metode među kojima su defektolozi, logopedi, psiholozi… Starije generacije defektologa i logopeda su tokom studija na Defektološkom fakultetu imale mogućnost da se u određenoj meri upoznaju sa reedukacijom psihomotorike, a posebno dok je te sadržaje predavao utemeljivač metode prof.dr Svetomir Bojanin. Danas, čitave generacije defektologa i logopeda tokom studija na fakultetu nisu imale susret sa reedukacijom psihomotorike ili su neki imali samo na teoretskom i informativnom nivou. U Centru za logopediju i ranu intervenciju nemamo tradicionalne podele delokruga rada stručnjaka jer su danas potrebe dece drugačije nego pre pedeset godina kada su koncipirani programi obrazovanja stručnjaka. Na primer, logopedi više ne rade samo tretman dislalija (nepravilan izgovor glasova), tretman mucanja i slično… ili defektolog ne radi samo tretman za decu koja imaju intelektualne smetnje, oštećenje sluha, oštećenje vida (kako su i dalje podeljena usmerenja i specijalnosti na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rahabilitaciju). U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov se sprovodi jedinstven pristup u kom reedukacija psihomotorike zauzima primarno mesto.

 • Dete ima lošu pažnju i hiperaktivno je pa zbog toga ne može da se radi reedukacija psihomotorike

Ovo je još jedna česta zabluda jer se reedukacija psihomotorike baš i koristi za razvoj pažnje i za podršku deci koja imaju poremećaj hiperaktivnosti (ADD, ADHD).

 • Potrebni su svakodnevni i intenzivni tretmani reedukacije psihomotorike, pa čak i „blok tretmani“

Razvoj deteta se ne može ubrzati na silu. Dete nije mašina. Tretman nije bildovanje mišića. Često, u najboljoj nameri, roditelji žele da „pojačaju“ tretmane pa insistiraju na takozvanim „blok tretmanima“ (dva ili čak tri uzastopna tretmana) i na svakodnevnim tretmanima. To nikad ne preporučujemo. Za napredak deteta je važno da roditelji slušaju naše savete, da dete voli da dolazi kod nas na tretmane i da se stimulacija razvoja sprovodi u kontinuitetu.

 • Postoje samo individualni tretmani reedukacije psihomotorike.

Potrebno je da dete provede određeno vreme u individualnom tretmanu reedukacije psihomotorike i da se ostvari određeni napredak u razvoju pokreta, razumevanju, emocionalnom razvoju, pažnji, komunikaciji. U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov se deca tek tada uključuju u grupne tretmane. Grupni tretmani doprinose razvoju funkcionalne komunikacije i govora, razvoju pažnje, emocionalnoj regulaciji i samoregulaciji… Jedna od čestih zabluda je da je rad u paru ili u grupi dece lakši, pa se čak nude i popusti za plaćanje ako je grupni oblik rada. Zapravo, puno je teže i za terapeuta zahtevnije da organizuje grupni tretman i da omogući da se svako dete uključi i da primeni veštine i znanja koje je steklo na individualnim tretmanima.

 

 

Pogledajte primer vežbi iz našeg Centra. 

Obuka za primenu metode reedukacije psihomotorike po modelu prof.dr Svetomira Bojanina

OBUKA

“Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina” je akreditovan program obuke namenjen profesionalcima u medicinskim, socijalnim, zdravstvenim, psihološkim i obrazovnim timovima, a pre svega stručnjacima iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov i NVO Pomoć porodici kroz ovaj program polaznicima prenose znanja i veštine za primenu ovog jedinstvenog pristupa koji se bavi neurološkim disfunkcionalnostima. Nakon završenog programa polaznici su sertifikovani da pružaju tretmane reedukacije psihomotorike ili da primenjuju elemente metode reedukacije psihomotorike kroz svoj rad, u zavisnosti od inicijalnog obrazovanja.

Nakon obuke naši polaznici mogu razumeti uticaj teškoća u razvoju kod dece na psihomotorni sistem i identifikovati rane znake odstupanja u rastu i razvoju. Takođe, naš cilj je da naučimo polaznike da razumeju povezanost između psihomotornog sistema, sposobnosti učenja i pružanja podrške deci kojoj je to potrebno.

Utemeljivač metode reedukacije psihomotorike na našim prostorima, čuveni dečiji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin je zajedno sa nama kreirao ovaj program koji će učesnicima preneti neophodna znanja za primenu metode reedukacije u skladu sa originalnim modelom rada i sa najaktuelnijim potrebama u praksi. Profesor Bojanin je lično obučio i sertifikovao dr Nestorov Stevana i dr Nestorov Violetu za psihomotorne terapeute koji pored sprovođenja tretmana obučavaju i druge stručnjake za primenu metode reedukacije psihomotorike. Program obuke je osmislio naš tim na čelu sa prof.Bojaninom, u skladu sa promenama u radnom okruženju, napretkom u teorijskim referencama i promenama u razvoju današnje dece. Svi predavači i demonstratori su stručnjaci u svojoj disciplini ali i praktičari i kliničari. Osim naših izuzetnih predavača i demonstratora metode, garancija kvaliteta obuke je i dosadašnji rad nosioca programa, organizacije Pomoć porodici koja već 30. godina ostvaruje delatnost obrazovanja u domaćim i EU okvirima, kao i dugogodišnja primena metode reedukacije psihomotorike u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov pod supervizijom prof.dr Bojanina. Takođe, ovaj program obuke je akreditovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Postižemo svetske standarde tako što program obuke i same tretmane konstantno unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Ostvarili smo stratešku saradnju sa vodećom svetskom institucijom u oblasti reedukacije psihomotorike , sa Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu u kom se pre pola veka prof.Bojanin susreo sa ovom metodom. Kroz saradnju smo uvideli da je razvoj reedukacije psihomotorike u Srbiji zastao pre više od 30 godina, a u to smo se uverili i kroz učeće na Svetskom kongresu reedukatora psihomotorike u Veroni. Kao rezultat naše međunarodne saradnje u ovoj oblasti naša ustanova je postala član Svetske organizacije za psihomotoriku i relaksaciju. Naš predstavnik u ovoj organizaciji kao predstavnik baze u Srbiji je dr Stevan Nestorov.

Program se realizuje kroz 4 modula čiji je sadržaj dobro izbalansiran između teorije i prakse. Radi se po intenzivnoj dinamici, tokom tri vikenda (tri puta: subota, nedelja + završni  modul br.4) kako bi se što pre stekla celovita znanja, kako bi polaznici što pre počeli da primenjuju metodu u praksi i kako bi se što bolje povezala teorija i praktične vežbe. Onima koji tek uče program će omogućiti da nauče, a onima koji već imaju iskustvo program će pomoći da ažuriraju svoja znanja i da obogate svoje lično i profesionalno iskustvo. Naš program u skladu sa svetskom praksom spada u „Know-How“ edukacije.

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je danas nezaobilazan metod u radu sa decom sa različitim odstupanjima u rastu i razvoju. Zasniva se na neuropsihološkoj stimulaciji kroz terapiju pokretom.

Do sada smo obuke, osim u Srbiji, održavali i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. I ove godine su planirane obuke van Srbije.

Ukoliko ste zainteresovani da se upišete na akreditovanu obuku, molimo vas da nas kontaktirate putem mejla pomocporodici@gmail.com.

Kada nam se javite da ste zainteresovani, pre registracije u info paketu ćete dobiti podatke o sadržajima obuke, o metodama, predavačima, dinamici obuke i obrazac za prijavu. Kada pošaljete obrazac za prijavu dobićete još informacija i instrukcije za uplatu prve rate. U periodu nakon vaše prijave, ukoliko vam troškove obuke plaća ustanova, regulisačemo pitanje ugovora i predračuna. U nedelji pre početka obuke dobićete tačnu satnicu održavanja obuke. Na kraju obuke dobijate sertifikat o završenom programu od naše organizacije i od državnog akreditacionog tela i kao najvažnije dobijate znanje da možete da počnete da primenjujete metodu i da se dalje usavršavate i stičete iskustvo.

Zakažite posetu već danas!