REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike - nezaobilazan deo tretmana

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

Osnivač metode “reedukacija psihomotorike” ili “tretman pokretom”  na našim prostorima je čuveni dečiji psihijatar Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar koji nam je ukazao veliko poverenje. Osim što nam je kroz zajednički rad i saradnju preneo svoje znanje i dugogodišnje iskustvo, poklonio nam je originalne nacrte na osnovu kojih je nastala metoda „Reedukacija psihomotorike“ koja je danas nezaobilazna u tretmanu podsticanja razvoja dece, izgradnje govora i disharmoničnog razvoja. Poklonio nam je i knjige koje će se čuvati u biblioteci „prof.dr Svetomir Bojanin“ koja je formirana u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov. Na temelju toga razvili smo naše preventivne i terapeutske programe, kao i program obuke stručnjaka za primenu metode reedukacije psihomotorike. Program obuke i programe rada sa decom unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Postižemo svetske standarde tako što program obuke i same tretmane konstantno unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Nakon posete Parizu 2023. godine ostvarili smo saradnju sa Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu u kom se pre pola veka prof.Bojanin susreo sa ovom metodom. Kroz saradnju smo uvideli da je razvoj reedukacije psihomotorike u Srbiji zastao pre više od 30 godina, a u to smo se uverili i kroz učeće na 10. Svetskom kongresu reedukatora psihomotorike koji je 2023. godine održan u Veroni. Kao rezultat naše međunarodne saradnje u ovoj oblasti naša ustanova je postala član Svetske organizacije za psihomotoriku i relaksaciju. Naš predstavnik u ovoj organizaciji kao predstavnik baze u Srbiji je dr Stevan Nestorov.

Profesor Bojanin je tokom svoje specijalizacije 1966/67. godine boravio u Parizu u Psihološkoj laboratoriji „Anri Rusel“ i nakon povratka u Beograd počeo je da stvara ovu metodu. Profesor je u sklopu tog rada uveo naučnu oblast neuropsihologiju razvojnog doba, prvo na Defektološkom fakultetu, a potom i na poslediplomskim studijama na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Po francuskom modelu je 1988. godine osnovao Dnevnu dečiju bolnicu na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, koja od 2012. godine nosi ime prof.dr Svetomira Bojanina.

Reedukacija psihomotorike - tretman pokretom

TRETMAN POKRETOM

Tretman reedukacije psihomotorike koristi pokret kako bi se podsticao razvoj u svim oblastima razvoja deteta i preporučuje se da decu sa disharmoničnim razvojem, govorno- jezičkim problemima, poremećajima pažnje i ponašanja i za decu sa poremećajima autističkog spektra.

Osnovni pristup u radu našeg Centra zasniva se na metodama rada profesora Bojanina, uz najsavremenije naučno zasnovane metode koje primenjuju iskusni stručnjaci različitih specijalnosti.  Tretmane reedukacije psihomotorike u našem Centru sprovode stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom koji pored rada sa decom obučavaju i druge stručnjake za primenu ove metode. Kroz naše članstvo i angažovanje u Svetskoj organizaciji za psihomotoriku i relaksaciju dostupna nam je mogućnost stručnog usavršavanja i unapređivanja našeg rada.

Šta je reedukacija psihomotorike?

Iz kratkog teksta je nemoguće razumeti uticaj ove metode na razvoj deteta. Zato ne želimo da na ovaj načim objašnjavamo roditeljima šta je reedukacija psihomotorike jer na internetu postoji praksa preuzimanja/kopiranja tekstova sa drugih veb sajtova i onda se to sve izvuče iz konteksta i izgubi značenje.  Svi  ti tekstovi su manje-više isti, ali ono što je za roditelje važno da razumeju je to da se reedukacija psihomotorike zasniva na tretmanu pokretom i telom. Kroz vežbe se stimuliše razvoj različitih oblasti razvoja deta, a na osnovu prethodnih procena. Roditelji kod nas prisustvuju tretmanu i dobijaju uputstva.

Reedukacija psihomotorike kombinuje različite oblike tretmana (u fizičkom i psihičkom smislu) kroz sveobuhvatni pristup koji se zasniva na ideji da su um i telo povezani i da disfunkcija neuroloških funkcija može uticati na telo i na ponašanje. U našem pristupu je najvažnije buđenje psihomotorike, čula i emocije.

Koji su prvi koraci za otpočinjanje tretmana?

U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov sprovodimo različite vrste procena i timske procene (logoped, defektolog, psiholog, dečiji psihijatar, reedukator prihomotorike). Na osnovu toga se predlaže tretman reedukacije psihomotorike koji uz superviziju dr Violete Nestorov sprovode stručnjaci koje smo mi obučili da sprovode naše metode uz superviziju.

U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov metoda „Reedukacija psihomotorike po modelu prof.dr Svetomira Bojanina“ se sprovodi u sklopu kompleksnog postupka intervencije „Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov“.

Predloženi tretmani su u skladu sa metodama rada Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov i odvijaju se kroz rad u sledećim oblastima:

  • – Rana intervencija
  • – Stimulacija razvoja psihomotorike
  • – Psihomotorno buđenje
  • – Psihomotorna terapija i tretman reedukacije psihomotorike kod poremećaja u razvoju

Radimo sa decom različitih starosnih grupa, od dece najmlađeg uzrasta do dece starijeg školskog uzrasta, u zavisnosti od potrebe za podrškom.

Neka od najčešćih stanja kod dece kod koje primenjujemo reedukaciju psihomotorike su: kašnjenje u razvoju kod prevremeno rođene dece, kašnjenje u razvoju psihomotorike kod dece, kašnjenje u razvoju govora, disharmoničan razvoj, neurorazvojni poremećaji, poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD)/smetnje u učenju, autizam…

Osnovne i najpoznatije vežbe u reedukaciji- psihomotorike su: vežbe za doživljaj telesne celovitosti, vežbe za doživljaj gestualnog prostora, vežbe za otkrivanje objektivnog prostora, vežbe za uočavanje, stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti, vežbe za uočavanje prisustva drugog, vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanje pokreta, vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova, vežbe za kontrolu impulsivnosti, vežbe za procenu trajanja i orijentaciju u vremenu, vežbe relaksacije itd.

Ove navedene vežbe su lako dostupne za primenu u kućnim uslovima i te vežbe uz konsultaciju sa stručnjakom mogu primenjivati i roditelji. Ipak, reedukacija psihomotorike je puno više od tih vežbi i zaista zahteva znanje i posvećenost stručnjaka ali i roditelja koji treba aktivno da učestvuju u rehabilitacionom postupku. Roditeljima preporučujemo knjigu “Tretman pokretom i savetovanje” u kojoj se mogu upoznati sa vežbama reedukacije psihomotorike.

Pogledajte primer vežbi iz našeg Centra. 

Obuka za primenu metode reedukacije psihomotorike po modelu prof.dr Svetomira Bojanina

OBUKA

“Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina” je akreditovan program obuke namenjen profesionalcima u medicinskim, socijalnim, zdravstvenim, psihološkim i obrazovnim timovima, a pre svega stručnjacima iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov i NVO Pomoć porodici kroz ovaj program polaznicima prenose znanja i veštine za primenu ovog jedinstvenog pristupa koji se bavi neurološkim disfunkcionalnostima. Nakon završenog programa polaznici su sertifikovani da pružaju tretmane reedukacije psihomotorike ili da primenjuju elemente metode reedukacije psihomotorike kroz svoj rad, u zavisnosti od inicijalnog obrazovanja.

Nakon obuke naši polaznici mogu razumeti uticaj teškoća u razvoju kod dece na psihomotorni sistem i identifikovati rane znake odstupanja u rastu i razvoju. Takođe, naš cilj je da naučimo polaznike da razumeju povezanost između psihomotornog sistema, sposobnosti učenja i pružanja podrške deci kojoj je to potrebno.

Utemeljivač metode reedukacije psihomotorike na našim prostorima, čuveni dečiji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin je zajedno sa nama kreirao ovaj program koji će učesnicima preneti neophodna znanja za primenu metode reedukacije u skladu sa originalnim modelom rada i sa najaktuelnijim potrebama u praksi. Profesor Bojanin je lično obučio i sertifikovao dr Nestorov Stevana i dr Nestorov Violetu za psihomotorne terapeute koji pored sprovođenja tretmana obučavaju i druge stručnjake za primenu metode reedukacije psihomotorike. Program obuke je osmislio naš tim na čelu sa prof.Bojaninom, u skladu sa promenama u radnom okruženju, napretkom u teorijskim referencama i promenama u razvoju današnje dece. Svi predavači i demonstratori su stručnjaci u svojoj disciplini ali i praktičari i kliničari. Osim naših izuzetnih predavača i demonstratora metode, garancija kvaliteta obuke je i dosadašnji rad nosioca programa, organizacije Pomoć porodici koja već 30. godina ostvaruje delatnost obrazovanja u domaćim i EU okvirima, kao i dugogodišnja primena metode reedukacije psihomotorike u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov pod supervizijom prof.dr Bojanina. Takođe, ovaj program obuke je akreditovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Postižemo svetske standarde tako što program obuke i same tretmane konstantno unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Ostvarili smo stratešku saradnju sa vodećom svetskom institucijom u oblasti reedukacije psihomotorike , sa Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu u kom se pre pola veka prof.Bojanin susreo sa ovom metodom. Kroz saradnju smo uvideli da je razvoj reedukacije psihomotorike u Srbiji zastao pre više od 30 godina, a u to smo se uverili i kroz učeće na Svetskom kongresu reedukatora psihomotorike u Veroni. Kao rezultat naše međunarodne saradnje u ovoj oblasti naša ustanova je postala član Svetske organizacije za psihomotoriku i relaksaciju. Naš predstavnik u ovoj organizaciji kao predstavnik baze u Srbiji je dr Stevan Nestorov.

Program se realizuje kroz 4 modula čiji je sadržaj dobro izbalansiran između teorije i prakse. Radi se po intenzivnoj dinamici, tokom tri vikenda (tri puta: subota, nedelja + završni  modul br.4) kako bi se što pre stekla celovita znanja, kako bi polaznici što pre počeli da primenjuju metodu u praksi i kako bi se što bolje povezala teorija i praktične vežbe. Onima koji tek uče program će omogućiti da nauče, a onima koji već imaju iskustvo program će pomoći da ažuriraju svoja znanja i da obogate svoje lično i profesionalno iskustvo. Naš program u skladu sa svetskom praksom spada u „Know-How“ edukacije.

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je danas nezaobilazan metod u radu sa decom sa različitim odstupanjima u rastu i razvoju. Zasniva se na neuropsihološkoj stimulaciji kroz terapiju pokretom.

Do sada smo obuke, osim u Srbiji, održavali i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. I ove godine su planirane obuke van Srbije.

Ukoliko ste zainteresovani da se upišete na akreditovanu obuku, molimo vas da nas kontaktirate putem mejla pomocporodici@gmail.com.

Kada nam se javite da ste zainteresovani, pre registracije u info paketu ćete dobiti podatke o sadržajima obuke, o metodama, predavačima, dinamici obuke i obrazac za prijavu. Kada pošaljete obrazac za prijavu dobićete još informacija i instrukcije za uplatu prve rate. U periodu nakon vaše prijave, ukoliko vam troškove obuke plaća ustanova, regulisačemo pitanje ugovora i predračuna. U nedelji pre početka obuke dobićete tačnu satnicu održavanja obuke. Na kraju obuke dobijate sertifikat o završenom programu od naše organizacije i od državnog akreditacionog tela i kao najvažnije dobijate znanje da možete da počnete da primenjujete metodu i da se dalje usavršavate i stičete iskustvo.

Zakažite posetu već danas!