Reedukacija psihomotorike

reedukacija psihomotorike

Osnivač metode “reedukacija psihomotorike” ili “tretman pokretom”  na našim prostorima je čuveni dečiji psihijatar Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar koji nam je ukazao veliko poverenje. Osim što nam je kroz zajednički rad i saradnju preneo svoje znanje i dugogodišnje iskustvo, poklonio nam je originalne nacrte na osnovu kojih je nastala metoda „Reedukacija psihomotorike“ koja je danas nezaobilazna u tretmanu podsticanja razvoja dece, izgradnje govora i disharmoničnog razvoja. Poklonio nam je i knjige koje će se čuvati u biblioteci “prof.dr Svetomir Bojanin” koja je formirana u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov. Na temelju toga razvili smo naše preventivne i terapeutske programe, kao i program obuke stručnjaka za primenu metode reedukacije psihomotorike. Program obuke i programe rada sa decom unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Postižemo svetske standarde tako što program obuke i same tretmane konstantno unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Nakon posete Parizu 2023. godine ostvarili smo saradnju sa Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu u kom se pre pola veka prof.Bojanin susreo sa ovom metodom. Kroz saradnju smo uvideli da je razvoj reedukacije psihomotorike u Srbiji zastao pre više od 30 godina, a u to smo se uverili i kroz učeće na 10. Svetskom kongresu reedukatora psihomotorike koji je 2023. godine održan u Veroni. Kao rezultat naše međunarodne saradnje u ovoj oblasti naša ustanova je postala član Svetske organizacije za psihomotoriku i relaksaciju. Naš predstavnik u ovoj organizaciji kao predstavnik baze u Srbiji je dr Stevan Nestorov.

Profesor Bojanin je tokom svoje specijalizacije 1966/67. godine boravio u Parizu u Psihološkoj laboratoriji „Anri Rusel“ i nakon povratka u Beograd počeo je da stvara ovu metodu. Profesor je u sklopu tog rada uveo naučnu oblast neuropsihologiju razvojnog doba, prvo na Defektološkom fakultetu, a potom i na poslediplomskim studijama na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Po francuskom modelu je 1988. godine osnovao Dnevnu dečiju bolnicu na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, koja od 2012. godine nosi ime prof.dr Svetomira Bojanina.

Tretman reedukacije psihomotorike koristi pokret kako bi se podsticao razvoj u svim oblastima razvoja deteta i preporučuje se da decu sa disharmoničnim razvojem, govorno- jezičkim problemima, poremećajima pažnje i ponašanja i za decu sa poremećajima autističkog spektra.

Osnovni pristup u radu našeg Centra zasniva se na metodama rada profesora Bojanina, uz najsavremenije naučno zasnovane metode koje primenjuju iskusni stručnjaci različitih specijalnosti.  Tretmane reedukacije psihomotorike u našem Centru sprovode stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom koji pored rada sa decom obučavaju i druge stručnjake za primenu ove metode. Kroz naše članstvo i angažovanje u Svetskoj organizaciji za psihomotoriku i relaksaciju dostupna nam je mogućnost stručnog usavršavanja i unapređivanja našeg rada.

Šta je reedukacija psihomotorike? Iz kratkog teksta je nemoguće razumeti uticaj ove metode na razvoj deteta. Zato ne želimo da na ovaj načim objašnjavamo roditeljima šta je reedukacija psihomotorike jer na internetu postoji praksa preuzimanja/kopiranja tekstova sa drugih veb sajtova i onda se to sve izvuče iz konteksta i izgubi značenje.  Svi  ti tekstovi su manje-više isti, ali ono što je za roditelje važno da razumeju je to da se reedukacija psihomotorike zasniva na tretmanu pokretom. Kroz vežbe se stimuliše razvoj različitih oblasti razvoja deta, a na osnovu prethodnih procena. 

U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov metoda “Reedukacija psihomotorike po modelu prof.dr Svetomira Bojanina” se sprovodi u sklopu kompleksnog postupka intervencije “Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov”.

Osnovne i najpoznatije vežbe u reedukaciji- psihomotorike: vežbe za doživljaj telesne celovitosti, vežbe za doživljaj gestualnog prostora, vežbe za otkrivanje objektivnog prostora, vežbe za uočavanje, stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti, vežbe za uočavanje prisustva drugog, vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanje pokreta, vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova, vežbe za kontrolu impulsivnosti, vežbe za procenu trajanja i orijentaciju u vremenu, vežbe relaksacije.

Pogledajte primer vežbi iz našeg Centra. 

Zakažite posetu već danas!