Stimulacija saznajnog razvoja

terapija igrom

Kada na edukacijama koje održavamo upitamo učesnike, šta misle kada počinje dete da uči, uglavnom dobijemo odgovore da je to period polaska u vrtić ili u školu. Ustvari dete počinje da uči pre nego što se rodi i to se naziva prenatalno učenje, prenatalna psihologija… Prvi čin inteligentne radnje deta se dešava sa sedam meseci života, na primer, dete leži u krevetiću i gleda u igračku. Ukoliko bacite pelenu preko igračke dete rukom sklanja pelenu i uzima igraču. To je tek tada moguće, a mlađe dete će zaplakati jer je igračka „nestala“. Dete tokom prve godine uči kroz pokrete, kroz iskustvo, kroz posmatranje stvari i događaja oko sebe. U prvoj godini se postavljaju temelji neophodni za govor, za matematiku, za hodanje…

Iz mnogobrojnih razloga se dešava da tokom tog perioda najburnijeg razvoja, dete propusti ta različita iskustva i prilike za učenje. Nekad su ti razlozi određene teškoće prilikom porođaja, prevremeni porođaj, određene smetnje u razvoju, a danas sve češće razlozi leže u prekomernom izlaganju mobilnim telefonima i televizorima tokom te prve godine života.

Zbog toga u Centru za logopediju i ranu intervenciju sprovodimo stimulaciju saznajnog razvoja dece svih uzrasta.

Program za najmlađi uzrast je program za podsticaj i stimulaciju psihomotornog razvoja u prvoj godini života.

Tokom tretmana roditelji su prisutni i obučavaju se za rad sa detetom u kućnom okruženju. Time je tretman uspešniji i svakako kraće traje. Roditelji se obučavaju kako da dete i van logopedske ordinacije stiče različita iskustva i znanja.

Naš tim godinama održava seminare i edukacije iz oblasti ranog razvoja. Neki od autora i realizatora naših seminara su prof.dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar, prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, pedijatar, dr Violeta Nestorov, logoped i dr Stevan Nestorov, defektolog. Više o edukacijama pogledajte na stranici: Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju – Akreditovan seminar

Zakažite posetu već danas!