STIMULACIJA SAZNAJNOG RAZVOJA

stimulacija saznajnog razvoja

Stimulacija saznajnog razvoja - značaj prve godine života

STIMULACIJA SAZNAJNOG RAZVOJA

Kada na edukacijama koje održavamo upitamo učesnike, šta misle kada počinje dete da uči, uglavnom dobijemo odgovore da je to period polaska u vrtić ili u školu. Ustvari dete počinje da uči pre nego što se rodi i to se naziva prenatalno učenje, prenatalna psihologija… Prvi čin inteligentne radnje deta se dešava sa sedam meseci života, na primer, dete leži u krevetiću i gleda u igračku. Ukoliko bacite pelenu preko igračke dete rukom sklanja pelenu i uzima igraču. To je tek tada moguće, a mlađe dete će zaplakati jer je igračka „nestala“. Dete tokom prve godine uči kroz pokrete, kroz iskustvo, kroz posmatranje stvari i događaja oko sebe. U prvoj godini se postavljaju temelji neophodni za govor, za matematiku, za hodanje…U tom periodu je najbitnija stimulacija saznajnog razvoja dece.

Stimulacija saznajnog razvoja kod starije dece

Iz mnogobrojnih razloga se dešava da tokom tog perioda najburnijeg razvoja, dete propusti ta različita iskustva i prilike za učenje. Nekad su ti razlozi određene teškoće prilikom porođaja, prevremeni porođaj, određene smetnje u razvoju, a danas sve češće razlozi leže u prekomernom izlaganju mobilnim telefonima i televizorima tokom te prve godine života.

Zbog toga u Centru za logopediju i ranu intervenciju sprovodimo aktivnosti u okviru oblasti koju nazivamo stimulacija saznajnog razvoja dece svih uzrasta.

Program za najmlađi uzrast je program za podsticaj i stimulaciju psihomotornog razvoja u prvoj godini života.

Tokom tretmana roditelji su prisutni i obučavaju se za rad sa detetom u kućnom okruženju. Time je tretman uspešniji i svakako kraće traje. Roditelji se obučavaju kako da dete i van logopedske ordinacije stiče različita iskustva i znanja.

Naš tim godinama održava seminare i edukacije iz oblasti ranog razvoja. Neki od autora i realizatora naših seminara su prof.dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar, prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, pedijatar, dr Violeta Nestorov, logoped i dr Stevan Nestorov, defektolog. Više o edukacijama pogledajte na stranici: Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju – Akreditovan seminar

Zakažite posetu već danas!