TEŠKOĆE U RAZVOJU DECE – METODE I PRISTUP

Metode i pristup - teškoće u razvoju dece i problemi u ponašanju

Teškoće u razvoju dece – korekcija glasova, popravljanje pažnje, stimulacija saznajnog razvoja, psihomotorika …

U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov tim logopeda, defektologa i psihologa kroz primenu različitih metoda radi na prirodnoj stimulaciji progovaranja dece i na korekciji glasova, na popravljanju pažnje, stimulaciji saznajnog razvoja i psihomotorike… Prirodan i sveobuhvatan pristup je usmeren na to da dete treba da razvije veštine koje će primeniti u svakodnevnom životu i komunikaciji, van logopedske ordinacije.

Naši stručnjaci imaju dugogodišnje iskustvo i dodatne specijalizacije u zemlji i inostranstvu u oblastima koje se odnose na teškoće u razvoju dece, odnosno logopedije, rane intervencije, disleksije i disgrafije, disharmoničnog razvoja, muzičkih stimulacija, tretmana pokretom, psihoterapije za decu i porodicu…

Dugogodšnja saradnja i zajednički rad sa dečjim psihijatrom prof.dr Svetomirom Bojaninom omogućila nam je da na osnovu njegovih metoda rada uvedemo u našu praksu neuropsihološki pristup detetu kroz sve aspekte dečijeg razvoja. Profesor Bojanin je osnivač metode reedukacije psihomotorike (tretman pokretom) i naš supervizor. Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov je zaslužio poverenje prof.dr Bojanina u primeni njegovih metoda i u znak poverenja nam je poklonio svoje originalne nacrte na osnovu kojih je kreirao metodu reedukacije psihomotorike. Danas naš tim vrši akreditovanu obuku za primenu metode reedukacije psihomotorike, a obuka je namenjena defektolozima i logopedima.

logoped - tertman

Zahvaljujući edukacijama, stručnim posetama i naučno- stručnoj saradnji upoznali smo se sa praksom u Evropi (Finska, Švedska, Austrija, Belgija, Švajcarska, Češka…) i na osnovu toga smo organizovali naš rad vezan za teškoće u razvoju dece. Prostor je u pogledu funkcionalnosti i dizajna opremljen u skladu sa standardima nordijskih zemalja (Finska i Švedska), čime se deci pažnja usmerava na terapeuta, na govor i na razvoj komunikacije. Naše članstvo u Svetskoj organizaciji za psihomotoriku i relaksaciju garantuje kvalitet tretmana reedukacije psihomotorike i kvalitet naše obuke stručnjaka za primenu metode reedukacije psihomotorike. Takođe, članica smo Evropske asocijacije za ranu intervenciju u detinjstvu- Eurlyaid.

metode rada

Teškoće u razvoju dece i problemi u ponašanju – dijagnostika i planiranje

U procesu dijagnostike i planiranja tretmana u našem Centru koristimo najsavremenije inostrane instrumente, a eksperti po potrebi pružaju dodatne konsultacije.

U našem Centru primenjujemo metode rane intervencije kako bi pomogli deci najmlađeg uzrasta da razviju svoje potencijale. Što tretman ranije počne, rezultati su bolji. Zato ne treba gubiti vreme. Za sva pitanja oko rasta i razvoja dece možete nam se uvek obratiti.

Roditelji su aktivno uključeni u tretmane koje sprovodimo. Roditelji prisustvuju tretmanu i obučavaju se kako da usklade pristup kod kuće jer od 24 sata dnevno dete kod nas provodi 1-2 sata, a ostatak vremena kod kuće, u školi ili vrtću.

Zakažite posetu već danas!

Teškoće u razvoju dece, problemi u ponašanju i druge važne teme - blog

Posle jednog seminara koji smo održali profesor Bojanin nam je rekao da je najteže nauku pretočiti u život i u praksu, ali da smatra da mi to radimo veoma uspešno jer se oslanjamo na iskustvo. Tada nam je rekao da jesu važni naši naučni radovi koje objavljujemo u naučnim i stručnim časopisima, ali da smo dužni da pišemo i članke koje će razumeti svi ljudi, a posebno roditelji dece i mlade kolege. Zahvaljujemo se profesoru na podršci i na mogućnost da uz njega učimo! Do sada smo članke objavljivali u različitim časopisima koje čitaju roditelji, prosvetni radnici… Pogledajte! Nadamo se da će vam i ovaj vid podrške biti od koristi!