BAZA REEDUKATORA PSIHOMOTORIKE

reedukatori psihomotorike

Baza reedukatora psihomotorike koji su kod nas završili obuku

POMOĆ PORODICI, BEOGRAD

NGO Family Care Belgrade

Šifra privredne delatnosti: 8559 Ostalo obrazovanje

PIB 102027246  Matični broj 06923828

Delatnost obrazovanja

Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

BAZA IZDATIH SERTIFIKATA / REEDUKATORA PSIHOMOTORIKE

Na osnovu akreditovane obuke

Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji 

po modelu prof.dr Svetomira Bojanina

 O PROGRAMU OBUKE

Svrha ove baze je čuvanje i pružanje usluge validacije izdatih sertifikata o završenoj obuci “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Svetomira Bojanina” sa ciljem da se informišu roditelji dece kojoj je potreban tretman reedukacije psihomotorike, da se podrži kredibilitet i da se smanje moguće zloupotrebe.

zvanje,  e-mail,  država,  grad,  broj sertifikata

zvanje,  e-mail,  država,  grad,  broj sertifikata

zvanje,  e-mail,  država,  grad,  broj sertifikata

zvanje,  e-mail,  država,  grad,  broj sertifikata

zvanje,  e-mail,  država,  grad,  broj sertifikata