Obrazovno- istraživačka delatnost

Centar za logopediju i ranu intervencju dr Nestorov svoju praksu zasniva na intervencijama i metodama koje su zasnovane na dokazima, odnosno koje su naučno dokazano efikasne. Naš stav je da za probleme sa kojma se susreću deca sa kojom radimo ne postoje instant rešenja, ne postoje „čarobni lekovi“… Do uspeha može da dođe jedino kroz kvalitetan tretman i u saradnji sa roditeljima koji će pratiti naše instrukcije.

Centar, kao i naši saradnici pojedinačno sprovode različita istraživanja u praksi koja nam daju odgovore na važna pitanja.

Obrazovno- istraživačku delatnost ostvarujemo kroz obrazovnu delatnost organizacije Pomoć porodici. Kroz ovaj rad učestvujemo u projektima koji razvijaju inovativne pristupe u logopediji i defektologiji. Organizujemo različite oblike stručnog usavršavanja: simpozijume, kongrese, seminare… Sa ciljem podrške deci u sistemu obrazovanja, preporučujemo naš program stručnog usavršavanja „Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece“ . Ovaj program je odobren od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Za više informacija o programima stručnog usavršavanja posetite sledeće stranice: