prof. dr Svetomir Bojanin

svetomir bojanin

prof. dr Svetomir Bojanin

Dečiji psihijatar, Konsultant
062 588 991 – zakazivanje
 • Obrazovanje:
  Medicinski fakultet, specijalizacija dečije psihijatrije
 • Stručno zvanje:
  profesor univerziteta u penziji, doktor nauka
 • Oblast rada:
  rani razvoj dece, praćenje rasta i razvoja dece, vaspitanje dece, disharmonični razvoj

Radna biografija

 Prof.dr Svetomir Bojanin jedan je od utemeljivača neuropsihologije razvojnog perioda i znameniti dječji psihijatar. Stručna javnost ga poznaje, pored ostalog, i kao profesora koji je uveo predmet neuropsihologija na Univerzitet u Beogradu i predavao ga na Defektološkom i Medicinskom fakultetu.

Karijeru je započeo 1959. godine kao lekar na psihijatrijskom odeljenju u Opštoj bolnici u Zrenjaninu. Od 1960. godine, do odlaska u penziju 1998. Godine radio je u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu kao dečiji psihijatar. Na Defektološkom fakultetu je bio redovni profesor od 1978 do 1998. godine.

Profesor Bojanin je u oblast psihijatrije dece i omladine uneo čitav niz novina: Socijalno- psihijatrijski pristup u psihijatriji razvojnog doba, stručnu oblast „Reedukacija psihomotorike“ ili „Tretman pokretom“, ukazao je na oblast disharmoničnog razvoja i opisao kliničku sliku „razvojne konstruktivne dispraksije“, a u polju rada sa decom sa autizmom je postavio temelje savremenog pristupa.

Dnevna bolnica za decu u Institutu za mentalno zdravlje (IMZ) u Beogradu od 2012. godine nosi ime našeg čuvenog dečjeg psihijatra prof. dr Svetomira Bojanina. Ova bolnica počela je rad 1998. godine i namenjena je dijagnostici i tretmanu dece uzrasta od 3 do 12 godina koja ima problem sa složenim razvojnim i emocionalnim problemima.

Prof. dr Svetomir Bojanin je nakon penzionisanja na Institutu za mentalno zdravlje i na Defektološkom fakultetu nastavio da sarađuje sa kolegama iz drugih ustanova. Od osnivanja je član jedne od najstarijih nevladinih organizacija „Pomoć porodici“ gde je predsednik stručnog saveta i konsultant za rani razvoj. Kao predavač i realizator stručnog usavršavanja o teškoćama u učenju je i dalje angažovan u organizaciji „Pomoć porodici“ koja je registrovana za delatnost obrazovanja. U užem timu prof.Bojanina su prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, dr Violeta Nestorov i dr Stevan Nestorov.

Profesor Bojanin je godinama aktivan i u polju humanitarnog- milosrdnog rada pa sa tim ciljem svoje stručne savete pruža i u Pravoslavnom pastirsko-savetodavnom centru Srpske Pravoslavne Crkve Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke. Stranicu profesora Bojanina možete pogledati na sledećem linku https://www.facebook.com/DrSvetomirBojanin

 

Objavljene knjige

-Aleksandar Ćordić; Svetomir Bojanin: „Opšta defektološka dijagnostika“, Beograd, 1981.

-Svetomir Bojanin: „Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod“, Beograd, 1979.

-Svetomir Bojanin: „Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod“, Beograd, 1985.

-Svetomir Bojanin; Koviljka Radulović: „Socijalna psihijatrija razvojnog doba“, Beograd, 1988.

-Svetomir Bojanin: „Škola kao bolest“, 1. izd., XX vek, Beograd, 1990.

-Svetomir Bojanin: „Škola kao bolest“, 2. izd., Beograd, 1991.

-Svetomir Bojanin: „Duhovnost, psihijatrija i mladi“, Beograd, 1994.

-Svetomir Bojanin: „Škola kao bolest“, 3. izd., Plavi krug, Beograd, 2013.

-Svetomir Bojanin: „Tretman pokretom i savetovanje“, Pomoć porodici, Beograd, 2015.

-Svetomir Bojanin: „Mala hrestomatija o novoj psihijatriji„, Pomoć porodici, Beograd, 2015.

-Svetomir Bojanin: „Tretman pokretom i savetovanje“ II dopunjeno izdanje, Pomoć porodici, Beograd, 2016.

-Svetomir Bojanin: „Škola kao bolest„, Pomoć porodici, Beograd, 2017.

-Svetomir Bojanin: „Zašto slab uspeh u školi„, Pomoć porodici, Beograd, 2018.

-Svetomir Bojanin: „Prijateljski razgovori dečijeg psihijatra sa roditeljima i vaspitačima„, Pomoć porodici, Beograd, 2019.

 

Stručni skupovi, projekti, stručni timovi, učešće u radnim ili ekspertskim grupama koje su u vezi sa temama programa

Autor akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

 

 1. Autor i realizator programa: “Podrška deci sa smetnjama u razvoju u inkluziji u društvo na predškolskom i mlađem školskom uzrastu”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja za školsku 2011./2012, 2012./2013., 2013./2014 i 2015./2016. godinu. Pomoć porodici, Beograd
 2. Autor i realizator programa:“Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi- disharmoničan razvoj kod dece”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja za školsku 2016/17 i 2017/18. godinu i 2018/19- 2020/21. Pomoć porodici, Beograd

 

Nagrade i priznanja

 

Naše Usluge