TEŠKOĆE U UČENJU – POMOĆ

teskoce u ucenju

Teškoće u učenju - kako do motivacije i uspeha

TEŠKOĆE U UČENJU – RAZNI SU RAZLOZI

Naše škole, jednostavno rečeno, ne mogu da odgovore na individualne potrebe dece. Plan i program ide unapred bez obzira da li ga deca prate ili ne. Učiteljima i nastavnicima nedostaju kompetencije za podršku učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju. I onda, kada nam se jave roditelji i traže pomoć, vidimo da nije samo znanje problem. Deca koja imaju određene teškoće u učenju, u školama nailaze na nerazumevanje, ne mogu da dožive uspeh, gube motivaciju i samopoštovanje, izbegavaju komunikaciju i imaju otpor prema školi. To sve dovodi i do poremećenih porodičnih odnosa. Tada se često citiramo našeg saradnika, dečjeg psihijatra prof.dr Svetomira Bojanina, koju je jednu od svojih poznatih knjiga nazvao “Škola kao bolest”.

Zašto dolazi do teškoća u učenju?

Sa druge strane, su učenici, odnosno deca, koja imaju određene probleme i teškoće u učenju. A zašto nastaju problemi u učenju? Nastaju zbog disharmoničanog razvoja iako je inteligencija očuvana, zbog različitih smetnji u razvoju, zbog nedostatka motivacije, zbog prekomerne upotrebe telefona ili zbog loše pažnje, izostanka adekvatne stimulacije i iskustava na ranom uzrastu… Brojni su razlozi, a naš stručni stav je da svako dete može da uči i da svako dete voli da uči i da doživi uspeh. A kada dete doživi uspeh dolazi do motivacije, a motivacija dovodi do novog uspeha…

Kako pružiti pomoć deci sa problemima u učenju?

Zato putem različitih pristupa i tehnika pružamo deci dodatnu podršku u učenju. Uz podršku u učenju ostvarujemo saradnju sa učiteljima i nastavnicima škole koju dete pohađa i uključujemo ih u sistem podrške.

Zakažite posetu već danas!