Rana intervencija

popravljanje paznje

Rana intervencija predstavlja širok opseg podsticanja usmeren prema detetu i njegovoj porodici i široj okolini, od najranijeg uzrasta. Program za podršku razvoju dece tokom najranijeg detinjstva veoma su važni jer se tada mozak razvija brže nego ikada kasnije u životu pa su rane intervencije najefikasnije.

Ključno je da tretman i edukacija roditelja počnu što pre, odmah nakon uspostavljanja dijagnoze.

U zavisnosti od vrste smetnji u razvoju različit je i pristup ranoj intervenciji i ranom tretmanu.

Kod oštečenja sluha, neophodno je odmah nakon dijagnostikovanja sprovoditi intenzivan surdološki tretman paralelno sa podrškom roditeljima u kućnim uslovima.

Kod autizma je nešto drugačija situacija. Simptomi autizma obično se javljaju u ranom detinjstvu iako se u nekim slučajevima ispoljavaju znatno kasnije. Prepoznavanje ranih znakova autizma je neophodan preduslov za organizovanje programa rane intervencije čija bi realizacija trebalo da omogući pozitivan ishod za decu sa poremećajima autističkog spektra.

Za decu koja su prevremeno rođena i kod koje postoji povećan rizik, neophodno je različite intervencije sprovoditi u samom porodičnom okruženju, što podrazumeva obuku roditelja. Na taj način roditelji postaju prvi  i najvažniji rehabilitatori.

U Srbiji su program rane intervencije godinama u povoju i još uvek nisu poprimili svoj pravi oblik…  a dete brzo raste i zato je neophodno obezbediti detetu rani tretman i ne gubiti vreme. Različite intervencije treba da sprovode stručnjaci sa znanjem i iskustvom, a u Centru za logopediju i ranu intervenciju program sprovode upravo stručnjaci koji su obučeni za rane intervencije u detinstvu. Kod nas se sprovodi savremen pristup zasnovan na našim edukacijama i iskustvu iz Srbije i iz inostranstva. Naši stručnjaci se kroz stručni i naučni rad stalno edukuju i prate svetske trendove u ovoj oblasti.

Zakažite posetu već danas!