PROBLEMI U RAZVOJU DECE – RANA INTERVENCIJA

poremecaj paznje

Problemi u razvoju dece i značaj rane intervencije

Kada govorimo o teškoćama koje se nekada mogu pojaviti prilikom razvoja deteta, moramo naglasiti značaj rane intervencije koja predstavlja širok opseg podsticanja razvoja dece usmeren prema detetu i njegovoj porodici i široj okolini, od najranijeg uzrasta. Program za podršku razvoju dece, posebno one sa teškoćama u razvoju, tokom najranijeg detinjstva veoma su važni jer se tada mozak razvija brže nego ikada kasnije u životu pa su rane intervencije najefikasnije.

Ključno je da tretman i edukacija roditelja počnu što pre, odmah nakon uspostavljanja dijagnoze.

Problemi u razvoju – različiti pristupi rešavanju

U zavisnosti od vrste smetnji u razvoju različit je i pristup ranoj intervenciji i ranom tretmanu.

Kod oštečenja sluha, neophodno je odmah nakon dijagnostikovanja sprovoditi intenzivan surdoaudiološki tretman paralelno sa podrškom roditeljima u kućnim uslovima.

Kod poremećaja spektra autizma je nešto drugačija situacija. Simptomi autizma se obično javljaju u ranom detinjstvu iako se u nekim slučajevima ispoljavaju znatno kasnije. Prepoznavanje ranih znakova autizma je neophodan preduslov za organizovanje programa rane intervencije čija bi realizacija trebalo da omogući pozitivan ishod za decu sa poremećajima autističkog spektra. Ekspert za autizam prof.dr Nenad Glumbić je član našeg tima u oblasti ekspertske procene i diferencijalne dijagnostike autizma, razvojne disfazije i drugih poremećaja u razvoju govora i jezika.

Ne gubite vreme - roditelji kao najvažniji rehabilitatori

Za decu koja su prevremeno rođena, kod koje postoji povećan rizik i kod dece čiji razvoj odstupa od tipičnog razvoja neophodno je različite intervencije sprovoditi u samom porodičnom okruženju, što podrazumeva obuku roditelja. Na taj način roditelji postaju prvi  i najvažniji rehabilitatori.

U Srbiji su program rane intervencije godinama u povoju, a dete brzo raste i zato je neophodno obezbediti detetu rani tretman i ne gubiti vreme. Različite intervencije treba da sprovode stručnjaci sa znanjem i iskustvom, a u Centru za logopediju i ranu intervenciju program sprovode upravo stručnjaci koji su obučeni za rane intervencije u detinjstvu. Kod nas se sprovodi savremen pristup zasnovan na našim edukacijama i iskustvu iz Srbije i iz inostranstva. Naši stručnjaci se kroz stručni i naučni rad stalno edukuju i prate svetske trendove u ovoj oblasti. Takođe, članica smo Evropske asocijacije za ranu intervenciju u detinjstvu- Eurlyaid.

Zakažite posetu već danas!