dr Violeta Nestorov

Violeta Nestorov

dr Violeta Nestorov

Logoped
062 588 991 – zakazivanje
 • Obrazovanje:
  Defektološki fakultet u Beogradu
 • Stručno zvanje:
  diplomirani defektolog – LOGOPED; psihomotorni terapeut
 • Oblast rada:
  rana intervencija, podsticanje progovaranja, dečija logopedija, reedukacija psihomotorike, opšta defektologija
 • Hobi:
  Planinarenje, putovanja

I mi smo bili deca…

…Kao dete sam bila mirna i vredna. Pomagala sam roditeljima u kućnim poslovima i u poslovima u bašti. Odrastala sam na selu, u prirodi, drugačije nego današnja deca. Kao deca smo uživali u raznim igrama napolju: lastiš, školice, igre loptom… Volela sam da idem u školu, da učim i da se družim…

Kako smo izabrali zanimanje

…Moja najbolja drugarica je imala oštećenje sluha i nosila je slušni aparat. Problem joj je bio govor i od malih nogu je, godinama, odlazila na surdološke tretmane kod naše poznate profesorke Defektološkog fakulteta, prof.dr Svetlane Slavnić, koja je bila iz našeg mesta. Odrastala sam sa njom, nekako sam bila uključena u njenu borbu da razvije razumljiv govor i kad je došlo vreme da izaberem šta ću studirati, nisam imala dileme…

Violeta Nestorov

Radna biografija

Studije na Defektološkom fakultetu završila 2002. godine i stekla zvanje diplomirani defektolog logoped. Magistarsku tezu je odbranila 2009. godine, doktorsku disertaciju 2016. godine. Pripravnički staž je obavila u privatnoj praksi i položila državni ispit u Ministarstvu zdravlja 2003. godine. Pripravniči staž obavila je i u Predškolskoj ustanovi “Savski venac” u Beogradu, gde je radila od 2004. godine na radnom mestu defektologa logopeda. U svom stručnom i naučnom radu do sada se bavila ranim razvojem dece, disharmoničnim razvojem, disleksijom i disgrafijom. Iz ovih oblasti ima veliki broj objavljenih radova, naučnih istraživanja i realizovanih programa obuke.

Prekretnica u profesionalnom razvoju je bila 2007. godine kada se aktivno angažovala u organizaciji “Pomoć porodici”. Saradnja sa pedijatrom prim. dr sci. med Ljiljanom Abramović Savić i dečjim psihijatrom prof.dr Svetomirom Bojaninom, sa kojim je godinama radila u praksi, omogućila joj je neprocenjivo praktično iskustvo u radu sa decom, a zajedničko učešće u programima organizacije “Pomoć porodici” omogućilo joj je najrazličitija profesionalna iskustva i usavršavanja u Srbiji i u Evropi. Od strane prof.dr Bojanina, utemeljivača metode reedukacije psihomotorike, obučena je za psihomotornog terapeuta.

Godinama je aktivna u Verskom dobrotvornom starateljstvu gde u Zdravstvenom savetovalištu kao logoped, volonterski pruža uslugu savetovanja.

Zajedno sa suprugom dr Nestorov Stevanom i uz podršku prof.dr Svetomira Bojanina kreirala je metodu “Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov”.

Kao osnivač Centra za logopediju i ranu intervenciju, kaže da je Centar, tokom godina, nastao spontano i iz potrebe u praksi i naše želje da se deci pruži kvalitetna podrša koja će se zasnivati na principima prirodnog razvoja dece uz primenu naučno zasnovanih intervencija.

… Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u radu sa decom i  zahvaljujući edukacijama koje je naš tim prošao, možemo da pružimo deci tretmane koji su u skladu sa standardima razvijenih evropskih zemalja…

Neki članci u naučnim časopisima

 • Nestorov S., Nestorov V., (2020). Kvalitet života porodice gluve dece. Specifičnosti oštećenja sluha- Nove tendencije, Tematski zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar Fakulteta (ICF), Beograd, str. 315.
 • Nestorov S., Nestorov V. (2018). Specifičnosti porodice kao faktor organizacije slobodnog vremena gluve i nagluve dece, Specifičnosti oštećenja sluha- Novi koraci, Tematski zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar Fakulteta (ICF), Beograd, str. 299.
 • Nestorov, V., Golubović, S. Kašić Z. (2016). Disleksija i semantički razvoj. Specijalna edukacija i rehabilitacija. VII
 • Nestorov S., Kovačević J., Nestorov V. (2016). Porodice dece sa smetnjama u razvoju i problemi sa kojima se suočavaju, Specifičnosti oštećenja sluha- Novi koraci, Tematski zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar Fakulteta (ICF), Beograd, str. 245-261.
 • Nestorov, S., Nestorov, V. (2016). Svetomir Bojanin: Tretman pokretom i savetovanje. Beogradska defektološka škola, 22(1), 105-109.
 • Nestorov, V., Golubović, S., Kašić, Z. (2014). Disleksija i sintaksički razvoj. Primenjena lingvistika, 15, 7-20. ISSN: 1431-7124.
 • Nestorov S., Dimić N., Nestorov V.(2009). Višestruko ometena deca oštećenog sluha u školama u Srbiji, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije, Beograd, 2009, 3, 53-63

Neki od radova saopštenih na skupu nacionalnog značaja:

 1. Nestorov S., Nestorov V., (2020). „Podrška deci sa disleksijom primenom knjiga lakih za čitanje“, Dani defektologa Srbije, Beograd
 2. Nestorov S., Glumbić.N, Nestorov V. i sar. (2019). „Da naše specijalne škole budu kao evropske- promena paradigme“, plenarno izlaganje, Dani defektologa Srbije, Zlatibor,
 3. Vukić J., Perić N., Nestorov V. (2019). „Stimulacija socijalne interakcije kroz muzičke aktivnosti i reedukaciju psihomotorike“, Dani defektologa Srbije, Zlatibor
 4. Vukić J, Perić N., Nestorov V., Bojanin S. (2018). Izazovi u realizaciji programa reedukacije psihomotorike u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, Dani defektologa, Niš
 5. Nestorov V., Nestorov S., Kovačević N., (2018). Predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju- inkluzivne i razvojne grupe, Dani defektologa Srbije, Niš.
 6. Nestorov S., Nestorov V, Abramović Savić Lj (2016). Primena slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju u vrtiću i školi, Dani defektologa Srbije. Beograd.
 7. Nestorov V., Nestorov S. (2015). Primena sistema komunikacije pomoću slika (PECS) za višestruko ometenu decu, Dani defektologa Srbije, Kragujevac
 8. Nestorov V., Nestorov S. (2013). Međusektorska saradnja u procesu socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju. IV naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi”, Sremska Mitrovica.
 9. Nestorov V., Nestorov S. (2012). Socijalna inkluzija dece sa smetnjama- edicija slikovnica «Naš novi prijatelj”. III naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi”. Sremska Mitrovica.

 

Neki od radova saopštenih na skupu međunarodnog značaja:

 1. Nestorov V., Nestorov S.,(2023). “Sveobuhvatni program podsticanja razvoja”, XII Međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Beograd
 2. Nestorov V., Nestorov S.,(2023). “Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov”, Multidisciplinarni pristup u edikaciji i rehabilitaciji, Sarajevo.
 3. Nestorov S., Nestorov V., (2023). “Ključni koncepti reedukacije psihomotorike u Evropi”, Multidisciplinarni pristup u edikaciji i rehabilitaciji, Sarajevo.
 4. Nestorov V., Nestorov S., Tamaš D., (2021). „Disharmoničan razvoj kod dece i reedukacija psihomotorike“, Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji, Sarajevo
 5. Nestorov V., Nestorov S., Bojanin S. (2019). “Disharmoničan razvoj kod dece”, Međunarodna načno-stručna konferencija, Bitolj, Makedonija,
 6. Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Vukić J., Abramović Savić LJ. (2019). “Reforma sistema obrazovanja deca sa smetnjama u razvoju- evropski modeli Međunarodna načno-stručna konferencija, Bitolj, Makedonija,
 7. Nestorov V., Golubović S. (2019). Semantičke sposobnosti kod dece sa disleksijom, Konferencija “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”, Sarajevo,
 8. Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Vukić J., Abramović Savić LJ. (2019). Transformacija škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom- Promena paradigme, Konferencija “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”, Sarajevo,
 9. Nestorov S., Nestorov V., (2018). “Novosti i promjene u obrazovanju djece s teškoćama u razvoju-iskustva posebnih škola u Srbiji”, Konferencija “Suvremenost programa i pristupa u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom”, Osijek, 11.-13. listopada 2018.
 10. Nestorov S., Nestorov V., (2018). “Erasmus+ projekt: Kako da naše specijalne škole budu kao europske”, Konferencija “Suvremenost programa i pristupa u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom”, Osijek, 11.-13. listopada 2018.
 11. Nestorov V., Nestorov S., (2017). “Подршка на децата со аутизам во образовниот систем – искуства од Шведска и Финска”, Конференција “Пристап до Генерација Z и генерација ALPHA”,, Filosofski fakultet, Skopje, 14.10.2017.
 12. Nestorov S., Nestorov V. (2016). The Synergy between Formal and Non-Formal Education, “Learning Pathways to Social Cohesion – Synergies between Formal and Non-Formal Education”,-19. May 2016, Vienna
 13. Dimić, N., Nestorov, S., Nestorov, V., Kovačević, T., Isaković, Lj. (2010). Understanding of spoken and sign language commands in deaf and hard of hearing children with multiple disabilities. 2nd International Congress on Deafness: Communication and Learning Advances in the Oral Modality. 3-4 june 2010, Barcelona, Book of abstracts pp. 56

Objavljeni priručnici:

-Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Abramović Savić Lj., Vukić J. (2018). „Da naše specijalne škole budu kao evropske: Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji, Pomoć porodici, Beograd

-Abramović Savić Lj., Nestorov V., Nestorov S. (2013). Priručnik za roditelje dece sa smetnjama u razvoju „Pokrenimo se, povežimo se“, Pomoć porodici, Beograd;

-Nestorov S., Nestorov V., Abramović Savić Lj. (2009). Da se bolje razumemo, priprema mladih za saradnju i volonterski rad sa osobama oštećenog sluha i podršku za njihovo uključivanje u civilno društvo, multimedijalni priručnik za učenje znakovnog jezika, Pomoć porodici, Beograd;

Urednik publikacija:

Urednik svih knjiga objavljenih u okviru biblioteke “Prof.dr Svetomir Bojanin”

– Dr Svetomir Bojanin. (2019). Prijateljski razgovori dečjeg psihijatra sa roditeljima i vaspitačima, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Pomoć porodici, Beograd

– Dr Svetomir Bojanin. (2018). Zašto slab uspeh u školi?, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Pomoć porodici, Beograd

– Dr Svetomir Bojanin. (2017). Škola kao bolest, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Aleksandar Đordić (recenzent), Pomoć porodici, Beograd

– Dr Svetomir Bojanin. (2015, 2016). Tretman pokretom i savetovanje, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Aleksandar Đordić (recenzent), Pomoć porodici, Beograd,

– Dr Svetomir Bojanin  (2015). Mala hrestomatija o novoj psihijatriji, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Pomoć porodici, Beograd,

Autor akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju:

 1. Autor i realizator programa: “Podrška deci sa smetnjama u razvoju u inkluziji u društvo na predškolskom i mlađem školskom uzrastu”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja za školsku 2011./2012, 2012./2013., 2013./2014 i 2015./2016. godinu.
 2. Autor i realizator programa: “Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi- disharmoničan razvoj kod dece”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja za školsku 2016/17 i 2017/18. godinu i 2018/19, 2019/20, 2020/21. godinu.
 3. Autor i realizator programa simpozijuma “Specijalna edukacija i rehabilitacija- Metode zasnovane na dokazima”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Beograd i Novi Sad, 2019.
 4. Autor i realizator akreditovane obuke “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Svetomira Bojanina“ od 2021.godine.

Autorstvo ili koautorstvo u istraživačkom projektu:

–     Jedan od koautora istraživanja „Neki od aspekata procesa inkluzije dece sa smetnjama u razvoju“ . Istraživanje je sprovedeno u 37 ustanova u Srbiji u sklopu projekta podržanog od Ambasade Finske. Istraživanje je predstavljeno 19.06.2013. godine na Konferenciji sa međunarodnim učešćem u Sremskoj Mitrovici.

 

Priznanja i nagrade:

– Zahvalnica Patrijarha Irineja 2015. godine, SPC

– Nagrada grada Beograda za oblast obrazovanja, 2014, Grad Beograd

– Gramata Partijarha Pavla, 2009. godine, SPC

Naše usluge