dr Nestorov Stevan

Stevan Nestorov

dr Nestorov Stevan

Defektolog, pedagoški savetnik
062 588 991 – zakazivanje
 • Obrazovanje:
  Defektološki fakultet u Beogradu
 • Stručno zvanje:
  diplomirani defektolog- surdoaudiolog; psihomotorni terapeut
 • Zvanje: pedagoški savetnik
 • Oblast rada:
  opšta defektologija, surdologija, reedukacija psihomotorike, savetovanje roditelja, saradnja i podrška vrtićima i školama, inkluzivno obrazovanje, asistivna tehnologija
 • Hobi:
  Baštovanstvo, pčelarstvo, fotografija, putovanja

I mi smo bili deca 

… Imao sam lepo detinjstvo. Bio sam kreativno dete i stalno sam nešto crtao, planirao, pisao, provodio vreme u igri. Od najmlađeg uzrasta sam voleo knjige. Zahvaljujući tom interesovanju, sa četiri godine sam naučio da čitam i da pišem. Sport me nikad nije privlačio, možda jer sam bio motorički nespretan (kao da imam dve leve noge i dve leve ruke). Slobodno vreme sam provodio napolju u igri s vršnjacima. Svaki vikend sam sa porodicom provodio u vikendici, u prirodi, što je za svako dete neprocenjivo iskustvo…

Kako smo izabrali zanimanje

… U svojoj porodici sam treća generacija koja se bavi ovim poslom. U šali kažem da mi je defektologija u DNK, u genima. U godinama neposredno posle Drugog svetskog rata, komunistička politika oduzimanja imovine nije zaobišla moju porodicu i moji baka i deda su krenuli novim putevima. Radili su u Školi i domu za decu oštećenog sluha i govora u Zemunu, gde su se u toj situaciji, zajedno sa ostalim porodicama, smestili u školskim stanovima.  Odrastao sam uz bakine priče o tome kako je radila sa gluvom decom, kako se moj otac rodio i odrastao među njima, pa kasnije i počeo da radi u istoj ustanovi kao defektolog. Ceo život sam okružen time i mislim da nisam birao zanimanje, nego je zanimanje odabralo mene. Još kao dete sam provodio vreme među gluvom decom i zamišljao da budem defektolog…

Stevan Nestorov

Radna biografija

Studije na Defektološkom fakultetu završio je 2002. godine i stekao zvanje diplomirani defektolog surdoaudiolog. Magistarsku tezu je odbranio 2009. godine, doktorsku disertaciju 2016. godine. Pripravniči staž obavio je u Školi za decu oštećenog sluha i govora “Radivoj Popović” u Zemunu, gde radi od 2002. godine. Saradnik je za inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvete Republike Srbije. Konsultant je UNICEF-a za inkluzivno obrazovanje. U svom stručnom i naučnom radu do sada se bavio ranim razvojem dece, disharmoničnim razvojem, višestrukom ometenošću. Iz ovih oblasti ima veliki broj objavljenih radova, naučnih istraživanja i realizovanih programa obuke.

Prekretnica u profesionalnom razvoju je bila 2007. godine kada se aktivno angažovao u organizaciji “Pomoć porodici”. Saradnja sa pedijatrom prim. dr sci. med Ljiljanom Abramović Savić i dečjim psihijatrom prof.dr Svetomirom Bojaninom, omogućila mu je neprocenjivo praktično iskustvo u radu sa decom, a zajedničko učešće u programima i projektima organizacije “Pomoć porodici” omogućilo mu je najrazličitija profesionalna iskustva i usavršavanja u Srbiji i u Evropi. Od strane prof.dr Bojanina, utemeljivača metode reedukacije psihomotorike, obučen je za psihomotornog terapeuta. Zastupnik je delegacije Srbije u Svetskoj organizaciji za reedukaciju psihomotorike  i relaksaciju sa sedištem u Parizu.

U državnoj ustanovi je kao defektolog obavljao različite poslove, uneo u rad brojne inovacije i ostvario saradnju sa velikim brojem pojedinaca i ustanova. Stekao je zvanje pedagoškog savetnika i ima veliki broj objavljenih radova i publikacija. Bio je predsednik Surdološke sekcije DDS. Godinama je volonterski angažovan u Verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve.

Zajedno sa suprugom dr Violetom Nestorov i uz podršku prof.dr Svetomira Bojanina kreirao je metodu „Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov“.

“… Kao osnivač Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov, mogu reći da je Centar nastao iz želje da stvorimo ustanovu u Srbiji koja će u skladu sa EU standardima pružiti jedinstvene usluge kroz primenu naučno zasnovanih metoda i intervencija. Cilj nam je da stvorimo ustanovu koja će biti kvalitetnija od njenih pojedinaca i koja će omogućiti napredak deci sa kojom radimo, ali i svima nama koji smo spremni da i dalje učimo…”

Objavljene monografije:

Monografija nacionalnog značaja: dr Stevan Nestorov, Višestruko ometena gluva deca. Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010, Recenzenti: Prof.dr Svetlana Slavnić, prof.dr Sanja Ostojić. Ocena naučnog rada: prof.dr Jasmina Kovačević

Objavljeni priručnici:

Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Abramović Savić Lj., Vukić J. (2018). „Da naše specijalne škole budu kao evropske: Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji, Pomoć porodici, Beograd

– Lončarević J., Nestorov S (2018). Znanjem do sigurnosti. Požari, Karitas Srbije, Beograd,

– Lončarević J., Nestorov S (2018). Znanjem do sigurnosti. Poplave, Karitas Srbije, Beograd,

-Abramović Savić Lj., Nestorov V., Nestorov S. (2013). Priručnik za roditelje dece sa smetnjama u razvoju „Pokrenimo se, povežimo se“, Pomoć porodici, Beograd,

Nestorov S., Nestorov V., Abramović Savić Lj. (2009). Da se bolje razumemo, priprema mladih za saradnju i volonterski rad sa osobama oštećenog sluha i podršku za njihovo uključivanje u civilno društvo, multimedijalni priručnik za učenje znakovnog jezika, Pomoć porodici, Beograd,

-Abramović Savić Lj., Nestorov V. Nestorov S. (2008). Zdravi u bolji život, Pomoć porodici, Beograd

Autor akreditovanih programa stručnog usavršavanja 

 1. Autor i realizator programa: “Podrška deci sa smetnjama u razvoju u inkluziji u društvo na predškolskom i mlađem školskom uzrastu”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja za školsku 2011./2012, 2012./2013., 2013./2014 i 2015./2016. godinu.
 2. Autor i realizator programa:“Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi- disharmoničan razvoj kod dece”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja za školsku 2016/17 i 2017/18. godinu i 2018/19- 2020/21.
 3. Autor i realizator programa simpozijuma “Specijalna edukacija i rehabilitacija- Metode zasnovane na dokazima”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Beograd i Novi Sad, 2019.
 4. Autor i realizator akreditovane obuke “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Svetomira Bojanina” od 2021.godine.

Neki članci objavljeni u naučnim časopisima

1.Nestorov S., Nestorov V., (2020). Kvalitet života porodice gluve dece. Specifičnosti oštećenja sluha- Nove tendencije, Tematski zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar Fakulteta (ICF), Beograd, str. 315.

2.Nestorov S., Nestorov V. (2018). Specifičnosti porodice kao faktor organizacije slobodnog vremena gluve i nagluve dece, Specifičnosti oštećenja sluha- Novi koraci, Tematski zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar Fakulteta (ICF), Beograd, str. 299.

3.Nestorov S., Kovačević J. (2016). Organizacija slobodnog vremena dece ometene u razvoju u porodici. Pedagogija, br. 2

4.Nestorov S., Kovačević J., Nestorov V. (2016). Porodice dece sa smetnjama u razvoju i problemi sa kojima se suočavaju, Specifičnosti oštećenja sluha- Novi koraci, Tematski zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar Fakulteta (ICF), Beograd, str. 245-261.

5.Nestorov, S., Nestorov, V. (2016). Svetomir Bojanin: Tretman pokretom i savetovanje. Beogradska defektološka škola, 22(1), 105-109.

6.Nestorov S. (2014). Specifičnosti slobodnog vremena mladih gluvih i nagluvih. Beogradska defektološka škola, Vol. 20 (3), br. 60, 563- 578

7.Nestorov S. (2010). Specifičnost edukacije i rehabilitacije višestruko ometene dece oštećenog sluha, Beogradska defektološka škola, br. 2, str. 281-302.

8.Nestorov S., Dimić N. (2010). Specifičnost verbalnog i znakovnog izraza kod višestruko ometene dece oštećenog sluha, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije, Beograd, 1, 131-142.

9.Nestorov S., Dimić N., Nestorov V.(2009). Višestruko ometena deca oštećenog sluha u školama u Srbiji, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije, Beograd, 2009, 3, 53-63.

10.Dimić N., Nestorov S. (2009). Razumljivost govora kod višestruko ometene gluve i nagluve dece, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije, Beograd, 2, 29-46, 2009.

11.Dimić N., Nestorov S. (2009). Stavovi surdologa o obliku obrazovanja i vaspitanja višestruko ometene dece oštećenog sluha, Beogradska defektološka škola, Društvo  defektologa Srbije, Beograd, 3, 1-12.

 

Neki od radova saopštenih na skupu nacionalnog značaja

 1. Nestorov S., Nestorov V., (2020). „Podrška deci sa disleksijom primenom knjiga lakih za čitanje“, Dani defektologa Srbije, Beograd,
 2. Savić Kukolj R., Đukanović B., Nestorov S., (2020). „Primena muzike i reedukacije psihomotorike na časovima fizičkog vaspitanja u radu sa decom sa smetnjama razvoju“, Dani defektologa Srbije, Beograd,
 3. Nestorov S., Glumbić.N, i sar. (2019). „Da naše specijalne škole budu kao evropske- promena paradigme“, plenarno izlaganje, Dani defektologa Srbije, Zlatibor,
 4. Savić J., Đukanović B., Nestorov S., (2019). „Kreiranje i primena interaktivnog softvera kao podrška učenju za decu sa smetnjama u razvoju“, Dani defektologa Srbije, Zlatibor,
 5. Milovanović Minić M., Nestorov S., (2019). „Praktična iskustva inkluzije kroz povezivanje lokalnih aktera“, Dani defektologa Srbije, Zlatibor,
 1. Savić Kukolj R., Vukić J., Nestorov S. (2019). „Kroz igru rastemo, učimo i razvijamo se„, Dani defektologa Srbije, Zlatibor,
 2. Subotić J., Pešić S., Nestorov S. (2019) „Primena asistivne tehnologije u ranoj intervenciji“,Dani defektologa Srbije, Zlatibor,
 3. Nestorov S., Glumbić N., i sar. (2018). „Da naše specijalne škole budu kao evropske- izazovi, problemi i rešenja“, Dani defektologa Srbije, Niš,
 4. Nestorov V., Nestorov S., Kovačević N. (2018). „Predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju- inkluzivne i razvojne grupe“, Dani defektologa Srbije, Niš,
 5. Nestorov S., Pokrajac Ž. (2017). «Uloga senzornog vrta u unapređivanju edukativnog potencijala škole za decu sa smetnjama u razvoju», Dani defektologa Srbije, Novi Sad,
 6. Savić Kukolj R., Nestorov S., Čvorak S., Kukolj R. (2017). “Unapređivanje podrške i podsticaja na ranom uzrastu dece sa smetnjama u razvoju kroz projekat “Vežbamo mama i ja”, Dani defektologa, Niš,
 7. Nestorov S. (2016). Kvalitet života gluvih i nagluvih i slobodno vreme, Dani defektologa Srbije. Beograd.
 8. Nestorov S., Nestorov V, Abramović Savić Lj (2016). Primena slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju u vrtiću i školi, Dani defektologa Srbije. Beograd.
 9. Nestorov S. (2015). Značaj međusektorske saradnje i spektar socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom i decu sa smetnjama u razvoju u lokalnoj zajednici“, Dani defektologa Srbije, Kragujevac.
 10. Nestorov V., Nestorov S. (2015). Primena sistema komunikacije pomoću slika (PECS) za višestruko ometenu decu, Dani defektologa Srbije, Kragujevac
 11. Nestorov S. (2015). Upotreba asistivnih tehnologija u inkluzivnom odeljenju“, Konferencija „Nove tehnologije u obrazovanju, British Council i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Beograd.
 12. Nestorov V., Nestorov S. (2013). Međusektorska saradnja u procesu socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju. IV naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi”, Sremska Mitrovica.
 13. Nestorov V., Nestorov S. (2012). Socijalna inkluzija dece sa smetnjama- edicija slikovnica «Naš novi prijatelj”. III naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi”. Sremska Mitrovica.
 14. Nestorov S. (2009). Komunikacija u porodici dece oštećenog sluha i znakovni jezik. Dani defektologa Srbije. Zlatibor.
 15. Nestorov V., Nestorov S. (2009). Prezentacija knjige „Pišem ti pismo po istinu- Delfina“. Dani defektologa Srbije. Zlatibor.
 16. Nestorov S., Nestorov V. (2009). Priprema mladih za uključivanje gluvih i nagluvih osoba u društvo. Dani defektologa Srbije, Zlatibor.
 17. Nestorov S., Trifunović S. (2008). Značaj diferencijalne dijagnostike autizma i oštećenja sluha. Dani defektologa Srbije. Vrnjačka banja.
 18. Nestorov S. (2008). Znakovni jezik i komunikacija u porodici dece oštećenog sluha. Prvi međunarodni kongres studenata surdologije. Beograd.
 19. Nestorov S., Trifunović S. (2007). Stavovi učenika oštećenog sluha prema amplifikaciji. Dani defektologa Srbije. Vrnjačka banja.
 20. Nestorov S. (2006). Vaspitni rad sa gluvom i nagluvom decom sa višestrukom ometenošću i/ili poremećajima u ponašanju, Dani defektologa Srbije. Vrnjačka banja.
 21. Nestorov S. (2005). Zdravstveni vaspitač za gluvu i nagluvu decu. Dani defektologa SCG. Herceg Novi.
 22. Nestorov S. (2005). Problemi gluvih i nagluvih u sistemu zdravstvene zaštite. Dani defektologa SCG. Herceg Novi.
 23. Dimić N., Nestorov S. (2003). Primena nastavnih i tehničkih sredstava i pomagala u nastavi srpskog jezika u školama za gluve i nagluve. Dani defektologa Jugoslavije. Vrnjačka banja.

Neki od radova saopštenih na skupu međunarodnog značaja:

  1. Desideri L., Vuković S., Nestorov S., (2023). Supporting the development of resource centres in Serbia to promote inclusive education through assistive technology“, Fifth professional-scientific conference on assistive technologies and communication, Belgrade
  2. Nestorov V., Nestorov S.,(2023). “Sveobuhvatni program podsticanja razvoja”, XII Međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Beograd
  3. Nestorov V., Nestorov S.,(2023). „Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov“, Multidisciplinarni pristup u edikaciji i rehabilitaciji, Sarajevo.
  4. Nestorov S., Nestorov V., (2023). „Ključni koncepti reedukacije psihomotorike u Evropi“, Multidisciplinarni pristup u edikaciji i rehabilitaciji, Sarajevo.
  5. Nestorov V., Nestorov S., Tamaš D., (2021). „Disharmoničan razvoj kod dece i reedukacija psihomotorike“, Multidisciplinarni pristup u edikaciji i rehabilitaciji, Sarajevo.
  6. Radaković M., Nestorov S., Radaković K., (2021). „Veštačka inteligencija i računari kako pomoću školskom i vanškolskom obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju“, Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji, Sarajevo.
  7. Nestorov V., Nestorov S., Bojanin S. (2019). “Disharmoničan razvoj kod dece”, Međunarodna načno-stručna konferencija, Bitolj, Makedonija,
  8. Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Vukić J., Abramović Savić LJ. (2019). “Reforma sistema obrazovanja deca sa smetnjama u razvoju- evropski modeli Međunarodna načno-stručna konferencija, Bitolj, Makedonija,
  9. Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Vukić J., Abramović Savić LJ. (2019). Transformacija škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom- Promena paradigme, Konferencija “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”, Sarajevo,
  10. Nestorov S., Nestorov V., (2018). “Novosti i promjene u obrazovanju djece s teškoćama u razvoju-iskustva posebnih škola u Srbiji”, Konferencija “Suvremenost programa i pristupa u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom”, Osijek, 11.-13. listopada 2018.
  11. Nestorov S., Nestorov V., (2018). “Erasmus+ projekt: Kako da naše specijalne škole budu kao europske”, Konferencija “Suvremenost programa i pristupa u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom”, Osijek, 11.-13. listopada 2018.
  12. Nestorov V., Nestorov S., (2017). “Подршка на децата со аутизам во образовниот систем – искуства од Шведска и Финска”, Конференција “Пристап до Генерација Z и генерација ALPHA”,, Filosofski fakultet, Skopje, 14.10.2017.
  13.  Nestorov S., Nestorov V. (2016). The Synergy between Formal and Non-Formal Education, “Learning Pathways to Social Cohesion – Synergies between Formal and Non-Formal Education”, 17.-19. May 2016, Vienna.
  14. Dimić, N., Nestorov, S., Nestorov, V., Kovačević, T., Isaković, Lj. (2010). Understanding of spoken and sign language commands in deaf and hard of hearing children with multiple disabilities. 2nd International Congress on Deafness: Communication and Learning Advances in the Oral Modality. 3-4 june 2010, Barcelona, Book of abstracts pp. 56

Urednik publikacija

– Dr Svetomir Bojanin. (2019). Prijateljski razgovori dečijeg psihijatra sa roditeljima i vaspitačima, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Pomoć porodici, Beograd,

– Dr Svetomir Bojanin. (2018). Zašto slab uspeh u školi, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Pomoć porodici, Beograd,

– Dr Svetomir Bojanin. (2017). Škola kao bolest, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Aleksandar Đordić (recenzent), Pomoć porodici, Beograd

– Dr Svetomir Bojanin. (2015, 2016). Tretman pokretom i savetovanje, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Aleksandar Đordić (recenzent), Pomoć porodici, Beograd,

– Dr Svetomir Bojanin  (2015). Mala hrestomatija o novoj psihijatriji, Stevan Nestorov, Violeta Nestorov (ur.), Pomoć porodici, Beograd,

Autorstvo ili koautorstvo u istraživačkom projektu:

–     Jedan od koautora istraživanja u projektu na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu „Kreiranje protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa“, br. 179025, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

–     Jedan od koautora istraživanja „Neki od aspekata procesa inkluzije dece sa smetnjama u razvoju“ . Istraživanje je sprovedeno u 37 ustanova u Srbiji u sklopu projekta podržanog od Ambasade Finske. Istraživanje je predstavljeno 19.06.2013. godine na Konferenciji sa međunarodnim učešćem u Sremskoj Mitrovici.

–     Autor istraživačkog projekta „Slobodno vreme dece sa smetnjama u razvoju“. Istraživanje je predstavljeno na stručnom skupu Dani defektologa“ u Beogradu i rad je objavljen u stručnom časopisu.

Autorstvo u oblasti izdavaštva:

– Urednik svih knjiga objavljenih u okviru biblioteke „Prof.dr Svetomir Bojanin“

– Nestorov S., Nestorov V., Abramović Savić Lj. (2013). Original, darovita deca sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Krstić B. (2012) „Između svetlosti i tame“ knjiga stvaralaštva slepe devojčice Biljane Krstić Nestorov S., Nestorov V. (ur.), Pomoć porodici, Beograd,

-Krstić B. (2012) „Between light and darkness“ knjiga stvaralaštva slepe devojčice Biljane Krstić Nestorov S., Nestorov V. (ur.), Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Aleksa“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Jana“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Milena“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Lenka“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Stefan“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2010) „Naš novi prijatelj Stefan“ slikovnica, Stevan Nestorov, Beograd,

-Nestorov S., Nestorov V. (2008) „Pišem ti pismo po istinu- Delfina“, knjiga stvaralašta gluve romske devojčice Delfine Ferizović, Pomoć porodici, Beograd,

-Glavni i odgovorni urednik časopisa „Zajedno pobedimo tišinu“, Izdavač: Pomoć porodici, Beograd,

Autor projekata:

–  Projekat „Da naše specijalne škole budu kao evropske“ u okviru Erasmus+ programa (autor i rukovodilac projekta) podržano od Evropske unije, 2017,2018.

– Projekat „Pobedimo tišinu zajedno“, 2016. (autor i menadžer projekta, podržano od strane Elektroprivrede Srbije i Grada Beograda, Gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu)

– Projekat «Solidarnost je u srcu», 2015, 2016 (autor, podržano od Akademije centralnoevropskih škola- ACES)

– Projekat «Korak ka inkluziji- znakovni jezik od A do Š», 2015. (autor i menadžer projekta, podržano od strane opštine Stari grad)

– Projekat «Podrška deci sa smetnjama u razvoju u inkluziji kroz edukaciju i uspostavljanje međusektorske saradnje» 2012,2013. (autor i menadžer projekta, podržano od strane Ambasade Finske)

– Projekat «Podrška deci sa smetnjama u razvoju u inkluziji u društvo na lokalnom i regionalnom nivou u Srbiji» 2011,2012 (autor i menadžer projekta, podržano od strane Ambasade Finske)

– Projekat „Naš novi prijatelj“- inkluzija dece sa smetnjama u razvoju u društvo, 2010,2011. (autor i menadžer projekta, podržano od strane Ambasade Finske)

– Projekat „Zajedno pobedimo tišinu“, 2010,2011. (autor i menadžer projekta, podržano od strane Elektroprivrede Srbije)

– Projekat “Priprema mladih za saradnju i volonterski rad sa osobama oštećenog sluha- Mala škola znakovnog jezika“, 2009,2010. (autor i menadžer projekta, podržano od strane Ambasade Finske)

– Projekat „Zdravi u bolji život“, 2008, 2009. (autor i menadžer projekta, podržano od strane Ambasade Švajcarske)

– Projekat „Afirmacija talentovanih mladih Roma i njihovo uključivanje u civilno društvo“, 2008, 2009. (autor i menadžer projekta podržano od Agencije vlade Švajcarske za razvoj i saradnju.).

Autorstvo u oblasti filmskog stvaralaštva

 . Edukativni filmovi:

– Serijal edukativnih filmova “Porodica kao baza za harmoničan razvoj dece” koji su snimljeni uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije.

– „Saveti dečijeg psihijatra“- Serijal razgovora sa prof.dr Svetomorom Bojaninom, 2019

„Da naše specijalne škole budu kao evropske- promena paradigme“ (sniman u Švedskoj i Srbiji, 2019)

-„Put istine je život“ (vodič roditeljima dece sa smetnjama), 2013

-Muzička numera i spot „Pesma za svu decu“ (u koprodukciji sa PU „Mladost“ iz Bačke Palanke), 2013

-„Inkluzija je fleksibilnost“ (sniman u Finskoj i Srbiji), 2012

-„Moja plava zvezda“ (tema- stvaralaštvo slepe devojke), 2012

-„Iznenađenje za Čupku“ (tema- mladi gluvi), 2012

-„Vilinska pesma“ (tema- talentovani mladi sa autizmom), 2012

-„Vera, Nada, Ljubav“ (tema- telesna invalidnost), 2012

-„Otvorimo im vrata“ (tema- deca sa smetnjama u razvoju), 2011.

Kreiranja i analiza efekata javnih politika

Učestvovao u izradi preporuka za Knjigu preporuka Nacionalnog konventa o EU 2015/2016. za pregovaračka poglavlja 25 (Nauka i istraživanje) i 26 (Obrazovanje i kultura).

Učešće u radnim grupama

– Član radne grupe za izradu „Programa obuke pedagoških asistenata“ u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

– Član radne grupe za „Pripremu programa dodatne podrške za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom“ u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

– Član radne grupe za izradu „Planova i programa dodatne podrške za obrazovanje i vaspitanje dece oštećenog sluha“ u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

– Član radne grupe za „davanje stručnog mišljenja o Programu obuke prevodilaca i tumača znakovnog jezika“ u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Saradnja

Sarađuje sa brojnim ustanovama i stručnjacima u zemlji i inostranstvu. Kao gost Ministarstva za edukaciju Finske bio je u studijskoj poseti u Helsinkiju gde se upoznao sa finskim obrazovnim sistemom i metodama spedijalne edukacije i rehabilitacije. Tokom 2017. godine boravio u Švedskoj sa ciljem upoznavanja sa obrazovnim sistemom. Tokom studijskih poseta boravio je i u Sloveniji, Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini … Sarađuje sa institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu. Zastupnik je delegacije Srbije u Svetskoj organizaciji za psihomotoriku i relaksaciju.

Priznanja i nagrade:

Nagrada grada Beograda za oblast obrazovanja, 2014, Grad Beograd

 Zahvalnica Patrijarha Irineja, SPC, 2016

Naše Usluge