Šarac Nikolina

Nikolina Sarac

Šarac Nikolina

Psiholog, Reedukator psihomotorike
062 588 991 - zakazivanje
 • Obrazovanje:
  Filozofski fakultet u Beogradu
 • Stručno zvanje:
  diplomirani psiholog
 • Oblast rada:
  psihološko testiranje, procena intelektualnih sposobnosti, savetodavni rad
 • Hobi:
  voli da šeta u prirodi i da bude fizički aktivna

I mi smo bili deca 

… Bila sam poslušna i tiha devojčica. Najviše na svetu sam volela da provodim vreme sa mojim setrama. Uživale smo u svakom danu našeg detinjstva. Bila sam motivisana i ambiciozna, pa sam se uvek trudila da budem uspešna…

Kako smo izabrali zanimanje

“… Izbor zanimanja je proces koji traje. To je niz odluka koje se tokom vremena menjaju i jedna drugu zamenjuju. Tako je bilo i kod mene. Prvo sam jako želela da budem voditeljka na televiziji, ali kada sam krenula u gimnaziju imala sam predmet Psihologija. Potpuno me opčinio sadržaj tog predmeta, a i profesorka je bila jedna divna i topla osoba. Nakon razgovora sa njom, shvatila sam da je to zanimanje za mene…

Nikolina Sarac

Radna biografija

Nikolina Šarac je diplomirani psiholog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom osnovnoškolskog uzrasta. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine i od tada radi u osnovnoj školi kao stručni saradnik- psiholog. Kontinuirano se stručno usavršava pohađajući akreditovane seminare i međunarodne konferencije. Učestvovala je u različitim projektima koji su imali za cilj podršku celokupnom razvoju ličnosti deteta. Član je društva psihologa Srbije. Poseduje veliko iskustvo u sledećim oblastima rada: psihološko testiranje dece, procena intelektualnih sposobnosti, procena zrelosti za polazak  u školu, profesionalna orijentacija- stručna pomoć i podrška pri izboru zanimanja i savetodavni rad u domenu pružanja  stručne podrške deci, mladima i porodici u prevazilaženju razvojnih, porodičnih kriza, psihološkog stresa (poteškoće u  prilagođavanju  na vrtić/školu, teškoće u učenju, školski neuspeh, razvod u porodici).

Član je Društva psihologa Srbije i Udruženja međunarodne psihološke asocijacije EFPA. Pored toga angažovana je i u radu Aktiva stručnih saradnika osnovnih škola.

Our Classes