Rada Savić Kukolj

Rada Savić Kukolj

Rada Savić Kukolj

Reedukator psihomotorike, prof.fizičke kulture
062 588 991 – zakazivanje
  • Obrazovanje:
    Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  • Stručno zvanje:

    diplomirani profesor fizičke kulture, reedukator psihomotorike

  • Oblast rada:
    Reedukacija psihomotorike, Korektivna gimnastika, Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov

Naša koleginica Rada je iz Arilja, grada poznatog po malinama, čistoj vodi i vazduhu i vrednim i poštenim ljudima. Ta vrednoća se ogleda u njenim mnogobrojnim aktivnostima zbog čega smo ponosni što je član našeg tima.

Reedukator psihomotorike, prof.fizičke kulture

Radna biografija

Rada je naš dugogodišnji saradnik sa veoma širokim poljem interesovanja i znanja u objasti razvojne podrške deci. Po zanimanju je diplomirani profesor fizičke kulture koja je na početku karijere počela da radi u školi za decu oštećenog sluha i govora kao professor fizičkog vaspitanja i korektivne gimnastike. U skladu sa potrebom da u praksi pruži kvalitetnu podršku, završavala je i dodatne edukacije iz oblasti reedukacije psihomotorike i senzorne integracije. Sva ova znanja povezalo je njeno dugogodišnje iskustvo i ljubav prema poslu koji obavlja.

Osim što u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov realizuje različite programe i tretmane za podsticanje razvoja dece, naša saradnja se ogleda i u projektnoj delatnosti koju ostvarujemo godinama.

Posebno ističemo zajedniče projekte sa Radom Savić Kukolj u partnerstvu sa organizacijom Pomoć porodici:

-„Vežbamo mama i ja – razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti dece sa smetnjama u razvoju kroz vođene aktivnosti dece i roditelja“,

-“Porodica kao baza za harmoničan razvoj dece” u partnerstvu sa organizacijom Pomoć porodici i uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Republike.

 

Svoj rad je predstavljala na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Na listi stručnih radova do sada ima 19 radova a ovde navodimo neke od najvažnijih za rad našeg Centra.

-Savić Kukolj R., Đukanović B., Nestorov S. (2020). Primena muzike i reedukacije psihomotorike na časovima fizičkog vaspitanja u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, Dani defektologa, Beograd

-Savić Kukolj R.(2020). Pokret i fizička aktivnost kao glavni pokretači razvojnih procesa kod dece sa smetnjama u razvoju , Vebinar „Znanjem za jednake mogućnosti i ravnopravnost 2021/2022“

-Savić Kukolj R., Vukić J., Nestorov S. (2019). Kroz igru rastemo, učimo i razvijamo se. Dani defektologa, Zlatibor

-Savić Kukolj R. (2018). Fizička aktivnost kao glavni pokretač razvojnih procesa na ranom uzrastu kod dece sa smetnjama u razvoju: iskustva i primeri iz prakse. Stručni skup: „Osposobljavanje stručnog kadra sa ciljem poboljšanja zdravlja kao i rada sa osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju“. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Beograd.

-Savić Kukolj R. (2018). Specifičnosti rada u realizaciji fizičkih aktivnosti kao glavnog pokretača na svim nivoima razvoja kod dece oštećenog sluha i drugih smetnji u razvoju. Seminar : „Značaj sportskih aktivnosti u inkluziji dece sa smetnjama u razvoju“. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Beograd.

-Savić Kukolj R. (2017). Razvijanje osnovnih motoričkih sposobnosti u prvom ciklusu obrazovanja i vaspitanja kod učenika sa smetnjama u razvoju. Dani defektologa, Novi Sad.

Naše Usluge