IZDAVAČKA DELATNOST

Izdavačka delatnost

Izdavačku delatnost ostvarujemo kroz rad organizacije Pomoć porodici koja se bavi objavljivanjem specijalizovane literature. Pored velikog broja naslova koji imaju za cilj da podrže porodice i decu kojoj je potrebna dodatna podrška, posebno izdvajamo sledeće naslove:

Biblioteka „prof.dr Svetomir Bojanin“

Autor prof.dr Svetomir Bojanin je eminentni dečji psihijatar koji sarađuje sa nama dugi niz godina. Profesor je u oblasti dečije psihjatrije i defektologije uveo niz novina i time postavio temelje današnje prakse. Dečija dnevna bolnica na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, koja je namenjena dijagnostici i tretmanu dece sa razvojnim i emocionalnim problemima nosi ime “prof.dr Svetomir Bojanin”. U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov i u organizaciji Pomoć porodici nalazi se kolekcija knjiga koju nam je profesor poklonio.

Biblioteka „Knjige lake za čitanje“, autor dr Sabira Ståhlberg

U Srbiji se knjige lake za čitanje prvi put pojavljuju 2019. godine zahvaljujući organizaciji Pomoć porodici koja je, uz podršku Bokpil-a  i Finske organizacije za razmenu literature „FILI“, dobila licencu za prevođenje, adaptaciju i objavljivanje prvih šest knjiga lakih za čitanje. Knjige su objavljene na ćirilici, a sa švedskog jezika ih je preveo prof.dr Dorijan Hajdu. Knjige su objavljene u saradnji sa „Centrom za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov“, a stručni tim koji je u saradnji sa autorkom dr Sabirom Stalberg radio na prilagođavanju je: dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov i prof. dr Zorka Kašić. Šest naslova koje smo objavili u 2019. godini su knjige lake za čitanje i time prvi put u Srbiji uvodimo sistem  tri različita nivoa lakog čitanja. (Nivo 1: najlakši, Nivo 2: lakši i Nivo 3: lak). Kao što je „Bokpil“ u Finskoj, u Srbiji je „Pomoć porodici“ jedini izdavač koji koristi nivoe lakog čitanja.  U zemljama regiona i u Srbiji ovaj koncept je do sada bio nepoznat. Primena metode lakog čitanja sprovodi se u našem Centru.

posetite facebook stranicu Biblioteke „Knjige lake za čitanje“

Višestruko ometena gluva deca, autor dr Stevan Nestorov

Ostala izdanja koja vam mogu koristiti

delfina

Pisma (iz knjige „Pišem ti pismo po istinu – Delfina)
Izdavač NVO Pomoć porodici, Beograd
Delfina Ferizović je talentovana devojčica koja se bavi pisanjem. Ovo je zbirka njenih radova/ pisama koja govore o inkluziji, toleranciji, ljubavi… Delfina je u svom odrastanju nailazila na brojne prepreke koje su bile uslovljene njenim invaliditetom, siromaštvom i činjenicom da pripada romskoj zajednici prema kojoj u našem društvu postoje brojne predrasude. Knjiga je postigla veliki uspeh u polju afirmacije talentovane dece sa smetnjama…

SAZNAJ VIŠE

Nekada ti ne trebaju oči da shvatiš kakvi su ljudi, jer izgled zna da prevari… To što ne vidimo, ne znači da ne osećamo, da nismo sposobni…Sestra mi kaže da je to što vidim crna boja, ali ja ne shvatam. Ja ne znam boje. Ni reč „crno“ ja ne znam šta znači. Otvarala ili zatvarala oči, sve mi je isto. I kad otvorim prozore, opet mi je sve isto“, napisala je sa 14 godina Lozničanka Biljana Krstić u svojoj prvoj knjizi „Između svetlosti i tame“.

SAZNAJ VIŠE

Ova zbirka saveta vezanih za edukaciju i rehabilitaciju dece sa smetnjama u razvoju, za roditeljstvo, inkluziju i različite cikluse života osoba sa invaliditetom, pod nazivom „Pokrenimo se povežimo se“,nastala je iz dijaloga autora sa saradnicima, što je predhodno bilo pretočeno u dokumentarni film „Put istine je život“… Izdavač knjige je Pomoć porodici, a autori mr Stevan Nestorov, mr Violeta Nestorov i dr Ljiljana Abramović Savić. Knjiga je izazvala veliko interesovanje i dobila vrednu nagradu…Za više informacija pogledajte impresum stranice

SAZNAJ VIŠE

Višestruko ometena gluva deca, autor dr Stevan Nestorov

U ovoj monografiji koja je kategorisana kao „monografija nacionalnog značaja“ autor se bavi različitim oblicima višestruke ometenosti koja se, pored primarnog oštećenja sluha, javlja kod gluve i nagluve dece. Kod dece na ovaj način oštećene hendikepirajući efekti znatno se povećavaju i deluju veoma otežavajuće na njihovo opšte funkcionisanje. U monografiji je dat prikaz oblika i organizacije obrazovno-vaspitnog rada sa ovom decom i njihove rehabilitacije u svetu i u Srbiji. Predložene su mogućnosti defektološkog surdološkog tretmana u smislu razvoja govora i jezika i usvajanja veština i znanja. Dati su i predlozi za praksu i definisane su smernice za dalji razvoj u ovoj oblasti.

visestruko ometena gluva deca