Događaji

Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija- Autizam, ekranizam i razvojna disfazija“2022-06-11
Event closed.
Razvoj dece više nije isti i u celom svetu se prepoznaje potreba za podrškom i stručnom intervencijom na najranijem uzrastu. U našoj praksi svi viđamo decu koja imaju simptome koji liče na autizam, ali nemaju autizam. Viđamo i decu sa autizmom i bez
Pročitaj više
Reedukacija psihomotorike ili Tretman pokretom Obuka 2022

Poštovane kolege, budući reedukatori psihomotorike, želimo da vam ponudimo akreditovani program obuke “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina” za 2022. godinu. Program je namenjen profesionalcima u medicinskim, socijalnim, zdravstvenim, psihološkim i obrazovnim timovima, a pre svega

Pročitaj više
Obuka reedukacija psihomotorike
Poštovane kolege, želimo da vam ponudimo akreditovani program obuke "Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina". Utemeljivač metode reedukacije psihomotorike, čuveni dečiji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin je zajedno sa svojim mladim kolegama koji se aktivno bave naukom
Pročitaj više
Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija- Metode zasnovane na dokazima“November 16, 2019
Event closed.
08.00 AM
U našem sistemu obrazovanja je došlo do velikih promena, a jedna od promena je neophodnost pružanja podrške deci sa smetnjama u razvoju u inkluzivnom obrazovanju. Ne samo u prosveti ili u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji (defektologiji), nego u svakoj struci dolazi do promena.
Pročitaj više

Zakaži posetu već danas!