Konkurs za nagradu“Prof.dr Svetomir Bojanin“

Nagrada "Prof.dr Svetomir Bojanin"

Nevladina organizacija Pomoć porodici i Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

od ove godine počinju sa dodelom nagrade „Prof.dr Svetomir Bojanin“.

Nagrada „Prof.dr Svetomir Bojanin“ predstavlja priznanje i način promocije mladih stručnjaka za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na početku svoje karijere. Nagrada nosi ime profesora Bojanina, čuvenog dečijeg psihijatra i utemeljivača savremene specijalne edukacije i rehabilitacije u Srbiji i regionu.

Propozicije za prijavu

na konkurs za Nagradu „Prof.dr Svetomir Bojanin“ za 2022. godinu

Nominovanje kandidata

Kandidati se za dodelu nagrade prijavljuju lično.

Propozicije

  1. Za nagradu se nominuje student master studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ili defektolog koji je završio master studije pre objavljivanja ovog konkursa i to u periodu od 01.01.2022. do 27.09.2022.

  2. Potrebno je da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije

  3. Kandidat treba da ima prosečnu ocenu na osnovnim studijama najmanje 8,5

  4. Kandidati koji uđu u uži izbor pozivaju se na intervju

Nominacije koje izlaze iz okvira propozicija, neće biti razmatrane.

Prijava

Za nominovanje kandidata se koristi formular za prijavu. Prijava se šalje na imejl adresu:

contact@centarzalogopediju.rs, sa naznakom: Za nagradu „Prof.dr Svetomir Bojanin“

Trajanje konkursa

Prijave se šalju najkasnije do 20. oktobra 2022. godine.

Prijave koje budu poslate nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Izbor kandidata

Nevladina organizacija Pomoć porodici“ i Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov će oformiti komisiju koja će od prispelih nominacija izabrati 10 kandidata koji ulaze u uži izbor. Njihove nominacije prolaze kroz dalju selekciju i proceduru nakon čega se vrši konačan izbor.

Nagrade

Fond „Prof.dr Svetomir Bojanin“ na predlog komisije dodeljuje sledeće nagrade.

1.nagrada:

-Novčani deo nagrade

-Obuka za primenu metode Reedukacije psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Bojanina

-Mogućnost obavljanja prakse u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

2.nagrada:

-Obuka za primenu metode Reedukacije psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Bojanina

 

Event Details

Event Venue