Program za razvoj socijalnih veština dece sa visokofunkcionalnim autizmom ili Aspergerovim sindromom

Program za razvoj socijalnih veština dece sa visokofunkcionalnim autizmom ili Aspergerovim sindromom

Poštovani roditelji,

Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov pokreće novi program koji je usmeren na razvoj socijalnih veština dece sa visokofunkcionalnim autizmom ili Aspergerovim sindromom. U program se mogu uključiti i deca sa razvojnom disfazijom. Ovo je jedinstven program koji se sprovodi u Srbiji. Autor i realizator programa je prof.dr Mirjana Đorđević.

Supervizor programa je prof. dr Nenad Glumbić.

Šta su socijalne veštine?

Socijalne veštine obuhvataju mnogo više od sposobnosti komunikacije sa drugim ljudima. One su ključne za sklapanje prijateljstava, za uspeh u školi ali i kasnije tokom života su značajne za dobijanje i zadržavanje posla, ostvarivanje prijateljskih i intimnih odnosa itd.

Kako je organizovan rad sa decom?

Program se sprovodi kroz grupni rad. Grupe za razvoj socijalnih veština su male grupe, do osmoro (ili maksimalno desetoro) dece, koje vodi stručnjak koji pomaže deci da steknu i unaprede socijalne veštine. Stručnjak koji vodi program je facilitator i on vodi grupu kroz različite aktivnosti i vežbe koje pomažu deci da nauče veštine koje su im potrebne za suočavanje sa svakodnevnim društvenim izazovima. U grupnom radu deca dobijaju prilike da kroz ovaj program unaprede socijalne veštine.

Program može pomoći deci da unaprede veštine razgovora, pragmatske veštine, veštine uspostavljanja i održavanja prijateljskih odnosa, kontrole emocija, razumevanje perspektive drugih osoba, kao i veštine rešavanja problema.

Struktura grupe

Grupe će biti ujednačene prema uzrastu ali i prema dečjim sposobnostima. Program je namenjen deci osnovnoškolskog uzrasta sa visokofunkcionalnim autizmom ili Aspergerovim sindromom.U program se mogu uključiti i deca sa razvojnom disfazijom.

Pored voditelja grupe, u radu učestvuju i “pomoćnici” koji prate rad grupe, pripremaju materijale, pomažu realizaciju, beleže podatke i slično. Pomoćnici nisu roditelji ni lični pratioci već naši saradnici. Ukupan broj dece u grupi je do 10.

Učešće roditelja

Roditelji upisane dece će se na uvodnom sastanku upoznati sa načinom rada grupe i podeliće sa nama određene informacije. Kada program počne, nakon svakog grupnog rada deca će poneti sa sobom “pismo” za roditelje u kom je navedeno šta se vežbalo na tom grupnom radu i kako tu veštinu roditelji mogu da vežbaju sa decom u svakodnevnom životu. Toje zapravo funkcionalni “domaći zadatak.

Prostor

Grupni susreti će se održavati novom u objektu Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov u Zemunu. Prostor je prilagođen i opremljen za potrebe programa.

Trajanje programa

Trajanje jednog susreta je između 60 i 70 minuta. Susreti se održavaju jednom nedeljno. Ukupno trajanje programa je 8 nedelja. Program počinje da se sprovodi od 15.oktobra 2022. godine.

Upis

Ukoliko želite da upišete dete u “Program za razvoj socijalnih veština dece sa visokofunkcionalnim autizmom ili Aspergerovim sindromom” potrebno je da popunite upitnik koji ćete poslati na mejl contact@centarzalogopediju.rs

Upitnik preuzmite OVDE

Cena

Cena učešća u programu je 18000 RSD. Plaćanje se vrši na početku programa.

O AUTORU I REALIZATORU PROGRAMA

Prof.dr Mirjana Đorđević je završila Defektološki fakultet 2006. godine. Zvanje doktor nauka specijalne edukacije i rehabilitacije stiče 2016. godine, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Profil pragmatskih sposobnosti odraslih osoba sa intelektualnom ometenošću“ na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Zaposlena je na radnom mestu nastavnika u zvanju vanrednog profesora na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. U istraživačkom smislu zainteresovana je za teme u vezi sa autizmom, intelektualnom ometenošću, i podrškom porodicama i deci. Osnivač je i voditelj prvog Kluba za mlade osobe sa visokofunkcionalnim autizmom u Srbiji. Član je brojnih projektnih timova, strukovnih udružanja i radnih grupa. Poslednjih godina angažovana je na razvoju nacionalnog programa porodično orijentisanih ranih intervencija.

Najznačajnije reference:

1. Memisevic, H., Djordjevic, M., & Glumbić, N. (2022). Quality of life for individuals with autism and pervasive developmental disabilities. In J. L.Matson & Sturmey, P. (Eds.),Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorder(pp.185208). Springer, Cham. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-88538-0_7

2. Đorđević, M., Glumbić, N., Memišević, H., Brojčin, B. & Krstov, A. (2021). Parent-teacher interactions, family stress, well-being, and parental depression as contributing factors to parental involvement mechanisms in education of children with autism. International Journal of Developmental Disabilities, https://doi.org/10.1080/20473869.2021.1896962

3. Djordjević, M., Memisevic, H., Potic, S., & Djuric, U. (2021). Exercise-Based Interventions Aimed at Improving Balance in Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis.Perceptual and Motor Skills. doi:10.1177/00315125211060231

4. Ђорђевић, М. и Глумбић, Н. (2022). Израда и примена социјалних прича у раду с младим особама с високофункционалним аутизмом из перспективе студената. Узданица, 19(1), 373-393. doi: 10.46793/Uzdanica19.1.373DJ

5. Đorđević, М., Glumbić, N., i Banković, S. (2020).Socijalna validnost grupnih susreta u klubu za mlade iz perspektive osoba sa visokofunkcionalnim autizmom. Beogradska defektološka škola, 26(2), 9-18.  

Event Details

Organizer : prof.dr Mirjana Đorđević

Start Date : 2022-10-15

End Date : 2022-12-10

Cost : 18000 RSD

Event Venue

Venue : Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov- Objekat Altina

E-mail : contact@centarzalogopediju.rs