Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija- Autizam, ekranizam i razvojna disfazija““

Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija- Autizam, ekranizam i razvojna disfazija“

Razvoj dece više nije isti i u celom svetu se prepoznaje potreba za podrškom i stručnom intervencijom na najranijem uzrastu.

U našoj praksi svi viđamo decu koja imaju simptome koji liče na autizam, ali nemaju autizam. Viđamo i decu sa autizmom i bez autizma koja su prekomerno izložena ekranima već od najmlađeg uzrasta. Radimo i sa decom koja imaju razvojnu disfaziju- specifičan jezički poremećaj koja takođe mogu da budu i „ekranizovana“. Sve to može biti zbunjujuće, kako za stručnjake, tako i za roditelje.

Zašto je potrebna dodatna edukacija? Ono što se stiče visokim obrazovanjem jeste baza, a kako bi se adaptirali na nove situacije i zahteve u praksi moramo se stalno edukovati putem neformalnog obrazovanja koje je u Evropi postavljeno kao prioritet.
Zato ova edukacija nudi mogućnost da se učesnici upoznaju sa novim i savremenim saznanjima i metodama sa kojima nisu imali mogućnost da se upoznaju na kvalitetan način. Edukacija na ovu temu je važna jer je u porastu broj dece koja imaju potrebu za stručnom podrškom.

Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija- Autizam, ekranizam i razvojna disfazija“ je u postupku akreditacije od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Simpozijum realizuje organizacija„Pomoć porodici“ i Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov. Sadržaj je dobro izbalansiran između teorije i prakse i zasnovan je na našem praktičnom iskustvu i najnovijim naučnim saznanjima.

Simpozijum se održava u Beogradu u subotu 11.juna 2022. godine. Mesto održavanja će biti uskoro objavljeno. (Prethodni simpozijum smo održali u hotelu Tulipp InnPredavač je prof.dr Nenad Glumbić.

Na edukaciji ćete se upoznati sa razlikom koja postoji između autizma, specifičnog jezičkog poremećaja i prekomerne izloženosti ekranima i digitalnim medijima. Govorićemo o mogućnostima tretmana koji je usmeren na dete i na porodicu. Sve je propraćeno video prikazima i primerima iz naše prakse u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov, uz analizu pojedinih slučajeva.
Edukacija je namenjena defektolozima, logopedima, nastavnicima, učiteljima, vaspitačima, psiholozima, pedagozima, roditeljima… Edukacija nije namenjena studentima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i studentima Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Zbog ograničenog broja učesnika grupa će se formirati po redosledu prijavljivanja.

 

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete Simpozijumu, molimo vas da nas kontaktirate putem mejla pomocporodici@gmail.com

Kada nam se javite da ste zainteresovani, pre registracije, u info paketu ćete dobiti podatke o sadržajima obuke, predavačima, dinamici obuke i obrazac za prijavu. Kada pošaljete obrazac za prijavu dobićete još informacija i instrukcije za uplatu prve rate. U periodu nakon vaše prijave, ukoliko vam troškove obuke plaća ustanova, regulisačemo pitanje predračuna. U nedelji pre početka obuke dobićete tačnu satnicu održavanja obuke. Na kraju obuke dobijate sertifikat o završenom programu i kao najvažnije dobijate znanje koje je u skladu sa najboljom praksom na nivou edukacija u EU.

 

 

Event Details

Organizer : Pomoć porodici, Beograd

Start Date : 2022-06-11

End Date : 2022-06-11

Cost : 8000 RSD

Event Venue