Akreditovani program obuke 2022 “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina”

Reedukacija psihomotorike ili Tretman pokretom Obuka 2022

Poštovane kolege, budući reedukatori psihomotorike, želimo da vam ponudimo akreditovani program obuke “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina” za 2022. godinu.

Program je namenjen profesionalcima u medicinskim, socijalnim, zdravstvenim, psihološkim i obrazovnim timovima, a pre svega stručnjacima iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

Utemeljivač metode reedukacije psihomotorike na našim prostorima, čuveni dečiji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin je zajedno sa svojim mladim kolegama koji se aktivno bave naukom i imaju dugogodišnje praktično iskustvo kreirao ovaj program koji će učesnicima preneti neophodna znanja za primenu metode reedukacije u skladu sa originalnim modelom rada i sa najaktuelnijim potrebama u praksi. Program je osmislio tim stručnih profesionalaca na čelu sa prof.Bojaninom u skladu sa promenama u radnom okruženju, napretkom u teorijskim referencama i promenama u razvoju današnje dece. Svi predavači i demonstratori su stručnjaci u svojoj disciplini ali i praktičari i kliničari. Osim naših izuzetnih predavača i demonstratora metode, garancija kvaliteta obuke je i dosadašnji rad nosioca programa, organizacije Pomoć porodici koja već 29. godina ostvaruje delatnost obrazovanja u domaćim i EU okvirima, kao i dugogodišnja primena metode reedukacije psihomotorike u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov pod supervizijom prof.dr Bojanina. Takođe, ovaj program obuke je akreditovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Program se realizuje kroz 4 modula čiji je sadržaj dobro izbalansiran između teorije i prakse. Radi se po intenzivnoj dinamici, tokom dva vikenda (dva puta: petak, subota, nedelja + završni  modul br.4) kako bi se što pre stekla celovita znanja i kako bi polaznici što pre počeli da primenjuju metodu u praksi i kako bi se što bolje povezala teorija i praktične vežbe. Onima koji tek uče program će omogućiti da nauče, a onima koji već imaju iskustvo program će pomoći da ažuriraju svoja znanja i da obogate svoje lično i profesionalno iskustvo. Naš program u skladu sa svetskom praksom spada u „Know-How“ edukacije.

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je danas nezaobilazan metod u radu sa decom sa različitim odstupanjima u rastu i razvoju. Zasniva se na neuropsihološkoj stimulaciji kroz terapiju pokretom.

Obuke u 2022. godini su u sledećim terminima (*nove termine i tačne datume ćemo ažurirati tokom godine):

Bijeljina, BiH od 05.02.2022. do 28.02.2022.godine

Beograd, od 04.03.2022. do 22.03.2022.godine

Beograd, od 17.06.2022. do 26.06.2022. godine

Sarajevo, BiH, od 19.08.2022. do 24.08.2022. godine (6 dana u kontinuitetu + 2 dana online)

Zagreb, Hrvatska, od 16.09.202. godine do 25.09.2022. godine (2 puta: petak, subota, nedelja + 2 dana online)

Novi Sad, od 21.10.2022. do 30.10.2022. godine

 

Ukoliko ste zainteresovani da se upišete na akreditovanu obuku, molimo vas da nas kontaktirate putem mejla pomocporodici@gmail.com ili posredstvom naših partnera (Bijeljina: Logo centar Bijeljina i Carpe Diem Bijeljina, Sarajevo: Udruženje defektologa „Stol“, Zagreb: Centar za edukaciju „Vretence“, Zagreb).

Kada nam se javite da ste zainteresovani, pre registracije u info paketu ćete dobiti podatke o sadržajima obuke, o metodama, predavačima, dinamici obuke i obrazac za prijavu. Kada pošaljete obrazac za prijavu dobićete još informacija i instrukcije za uplatu prve rate. U periodu nakon vaše prijave, ukoliko vam troškove obuke plaća ustanova, regulisačemo pitanje ugovora i predračuna. U nedelji pre početka obuke dobićete tačnu satnicu održavanja obuke. Na kraju obuke dobijate sertifikat o završenom programu od naše organizacije i od državnog akreditacionog tela i kao najvažnije dobijate znanje da možete da počnete da primenjujete metodu i da se dalje usavršavate i stičete iskustvo.

 

Event Details

Event Venue