Akreditovani program obuke 2021 „Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina“

Obuka reedukacija psihomotorike
Poštovane kolege, želimo da vam ponudimo akreditovani program obuke „Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina“.
👉Utemeljivač metode reedukacije psihomotorike, čuveni dečiji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin je zajedno sa svojim mladim kolegama koji se aktivno bave naukom i imaju dugogodišnje praktično iskustvo kreirao ovaj program koji će učesnicima preneti neophodna znanja za primenu metode reedukacije u skladu sa najaktuelnijim potrebama u praksi. Osim naših izuzetnih predavača i demonstratora metode, garancija kvaliteta obuke je i dosadašnji rad nosioca programa, organizacije Pomoć porodici koja već 28. godina ostvaruje delatnost obrazovanja. Takođe, ovaj program obuke je akreditovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
🤝Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je danas nezaobilazan metod u radu sa decom sa različitim odstupanjima u rastu i razvoju.
Obuke u 2021. godini su u sledećim terminima:
Zemun 19.06.2021
Sarajevo 17.08.2021
Beograd 17.09.2021
Novi Sad 01.10.2021
Kragujevac 03.12.2021
Ukoliko ste zainteresovani da se upišete na akreditovanu obuku, molimo vas da nas kontaktirate putem mejla pomocporodici@gmail.com Poslaćemo vam sve informacije koje su potrebne i obrazac za prijavu.
Autori programa obuke su:
doc.dr Daniela Tamaš,
Jelena Panić, MA.

Event Details

Event Venue