Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija- Metode zasnovane na dokazima“

Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija- Metode zasnovane na dokazima“

U našem sistemu obrazovanja je došlo do velikih promena, a jedna od promena je neophodnost pružanja podrške deci sa smetnjama u razvoju u inkluzivnom obrazovanju. Ne samo u prosveti ili u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji (defektologiji), nego u svakoj struci dolazi do promena. Promene se dešavaju kako zbog novih saznanja, tako i zbog društvenih promena i zahteva društva. Sa druge strane, podaci pokazuju da se učestalost poremećaja autističkog spektra kod dece povećava iz godine u godinu. Danas se često susrećemo sa praksom da se u radu sa decom sa autizmom primenjuju neke metode i oblici tretmana koji su nedovoljno validirani i za koje ne postoje dolazi da su efikasni, ili što je još gore primenjuju se tretmani koji su potencijalno opasni za dalji razvoj deteta sa autizmom.

Zašto je potrebna dodatna edukacija? Ono što se stiče visokim obrazovanjem jeste baza, a kako bi se adaptirali na nove situacije i zahteve u praksi moramo se stalno edukovati putem neformalnog obrazovanja koje je u Evropi postavljeno kao prioritet.
Zato ova edukacija nudi mogućnost da se učesnici upoznaju sa novim i savremenim metodama sa kojima nisu imali mogućnost da se upoznaju tokom svojih osnovnih studija.

Simpozijum „Specijalna edukacija i rehabilitacija- Metode zasnovane na dokazima“ je odobren od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Organizator je „Pomoć porodici“, organizacija registrovana za delatnost obrazovanja. Simpozijum se održava u Beogradu u hotelu Tulipp Inn od 15 do 16. novembra.2019. godine. Predavač je prof.dr Nenad Glumbić.

Na edukaciji ćete se upoznati sa sledećim: Upoznavanje sa bihevioralnim intervencijama; Primenjena analiza ponašanja; Tehnike potkrepljivanja; Pozitivno i negativno kažnjavanje, Gašenje, Podsticanje, Oblikovanje, Modelovanje, Podučavanje diskriminativnim nalozima (DTT), Konvencionalni i progresivni pristup, Ulančavanje, Primena tehnika podučavanja… Sve je propraćeno video prikazima i primerima iz prakse uz analizu pojedinih slučajeva.
Edukacija je namenjena defektolozima, nastavnicima, učiteljima, vaspitačima, psiholozima, pedagozima…

Zbog ograničenog broja učesnika grupa će se formirati po redosledu prijavljivanja. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 062588991. Cena: 8000 RSD po učesnik

  Event Details

  Organizer : „Pomoć porodici“

  Start Date : 2019-11-16

  End Date : 2019-11-17

  Time : 08.00 AM

  Cost : 8000 rsd

  More About Event :

  Event Venue

  Venue : Hotel Tulip Inn Putnik Belgrade

  Address : Palmira Toljatija 9, Novi Beograd

  E-mail : pomocporodici@gmail.com