Međunarodni kongres „Reedukacija psihomotorike“

Međunarodni kongres reedukacije psihomotorike

Kongres posvećen reedukaciji psihomotorike je jedan od najznačajnijih stručnih događaja koji su se u regionu dogodili poslednjih decenija u oblasti tretmana disharmoničnog razvoja i odstupanja u rastu i razvoju dece.

Međunarodni kongres koji je posvećen reedukaciji psihomotorike održava se u subotu 3.februara 2024. godine u Beogradu.

Dolaze nam vodeći stručnjaci za reedukaciju psihomotorike iz Instituta za reedukaciju psihomotorike u Parizu (ISRP) koji će kroz tri tematska predavanja i kliničke ilustracije održati edukaciju vezanu za najaktuelnije teme u oblasti reedukacije psihomotorike. Obezbeđen je simultani prevod na srpski jezik.

 

Teme koje ćemo na Kongresu obraditi odnose se na sledeće oblasti:

  • Integracija tonično-emocionalnog dijaloga i reedukacije psihomotorike
  • Tonus mišića, pokret, propriocepcija i iskustva telom
  • Tonično-korporalna stimulacija i psihomotorna terapija za malu decu
  • Reedukacija psihomotorike i neurorazvojni poremećaji sa akcentom na poremećaje iz spektra autizma
  • Kliničke ilustracije reedukacije psihomotorike u radu sa decom sa ADHD

 

Pozivamo sve naše kolege i saradnike iz Srbije i iz svih zemalja regiona.

 

Kongres organizuju u partnerstvu: Organizacija Pomoć porodici, Institut za reedukaciju psihomotorike (ISRP), Svetska organizacija za psihomotoriku i relaksaciju (OIPR) i Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov.

 

Prijavljivanje je otvoreno i broj mesta je ograničen brojem mesta u sali.

 

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA:

 

  1. Pošaljete mejl na pomocporodici@gmail.com sa naznakom da se prijavljujete za Kongres 3. februara 2024.
  2. Nakon slanja mejla dobićete obrazac za prijavu i instrukciju za uplatu kotizacije.
  3. Popunjen obrazac u word formatu i skeniran dokaz o uplati pošaljite na mejl pomocporodici@gmail.com i time je prijava kompletirana. Prijavljeni učesnici će u infopaketu naknadno dobiti sve potrebne informacije.

 

Cena rane kotitacije do 01. novembra.2023. je 5000 dinara i uključuje: prisustvo Kongresu (08:30-17:00), obezbeđen prevod na srpski jezik, radni materijal, izdavanje sertifikata o učešću na Kongresu, osveženje na pauzi za kafu.

Cena kotizacije posle 1.novembra je 6000 dinara, posle 1.decembra je 7000, a posle 1. januara cena je 9000.

 

Programski i naučni odbor:

dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov, doc.dr Daniela Tamaš,  dr Alexandrine Saint-Cast, Séverine Alonso-Bekier, prof.dr Nenad Glumbić, dr Duško Stupar, prof.dr Svetomir Bojanin,  prim.dr sci med. Ljiljana Abramović Savić 

 

Informacije o saradnji sa stručnjacima iz Francuske

 

Naš poznati dečiji psihijatar, prof.dr Svetomir Bojanin, je šezdesetih godina prošlog veka bio na specijalizaciji u bolnici Henri Roussel – Sveta Ana u Parizu, na odeljenju dečije psihijatrije profesora Žulijana de Ažiriagera, inovativnog i otvorenog dečjeg psihijatra. Kada se vratio sa specijalizacije celu svoju karijeru je posvetio razvoju reedukacije psihomotorike. Dok je boravio u Parizu upoznao je sve velikane neuropsihologije. Upoznao je i gospođu Žizel Subiran koja je radila u pomenutoj bolnici i koja je u Francuskoj razvila koncept psihomotorne terapije koji se zasniva na povezivanju uma i tela. Osnovala je i Institut za reedukaciju psihomotorike (ISRP) koji danas vodi njen unuk Mark Subiran. Danas je ISRP vodeći u svetu u oblasti reedukacije psihomotorike i radi u tri grada u Francuskoj i više zemalja sveta. Doprinos gospođe Subiran je i stvaranje Međunarodne organizacije za reedukaciju i relaksaciju (OIPR) koja nas je ove godine zvanično primila u članstvo i pomaže nam da našu obuku „Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Svetomira Bojanina“ uskladimo sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Profesor Bojanin je jedan osnivača organizacije Pomoć porodici koja danas sprovodi akreditovanu obuku reedukatora psihomotorike po njegovom modelu. Takođe, uloga profesora Bojanina je bila veoma važna u osnivanju Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov i uspostavljanju terapisjkih programa koji se u Centru sprovode.

Na temeljima ove istorije i na inicijativu prof.dr Svetomira Bojanina, dr Nestorov Stevana i dr Nestorov Violete ostvarili smo parterstvo sa ISRP-om i postali članovi OIPR-a.

Projekat unapređivanja metode reedukacije psihomotorike u Srbiji sprovodi NVO „Pomoć porodici“, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov u parterstvu sa Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu i Svetskom organizacijom za reedukaciju i relaksaciju.

Jedna od aktivnosti je i Međunarodni kongres koji organizujemo 3. februara 2024. godine.

 

Event Details

Organizer : NGO Family Care, Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice, The International organization of Psychomotricity and Relaxation, Center for Speech and Language Pathology and Early Intervention dr Nestorov

Start Date : 2024-02-03

End Date : 2024-02-03

Time : 08:30

Cost : 5000 RSD do 01.11.2023

Event Venue