Akreditovani program obuke 2024 “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina”

Akreditovana obuka Reedukacija psihomotorike

Poštovane kolege, budući reedukatori psihomotorike, želimo da vam ponudimo akreditovani program obuke “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. dr Svetomira Bojanina” za 2024. godinu.

Program je namenjen profesionalcima u medicinskim, socijalnim, zdravstvenim, psihološkim i obrazovnim timovima, a pre svega stručnjacima iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

Utemeljivač metode reedukacije psihomotorike na našim prostorima, čuveni dečiji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin je zajedno sa svojim mladim kolegama koji se aktivno bave naukom i imaju dugogodišnje praktično iskustvo kreirao ovaj program koji će učesnicima preneti neophodna znanja za primenu metode reedukacije u skladu sa originalnim modelom rada i sa najaktuelnijim potrebama u praksi. Program je osmislio tim stručnih profesionalaca na čelu sa prof.Bojaninom u skladu sa promenama u radnom okruženju, napretkom u teorijskim referencama i promenama u razvoju današnje dece. Svi predavači i demonstratori su stručnjaci u svojoj disciplini ali i praktičari i kliničari. Osim naših izuzetnih predavača i demonstratora metode, garancija kvaliteta obuke je i dosadašnji rad nosioca programa, organizacije Pomoć porodici koja već 30. godina ostvaruje delatnost obrazovanja u domaćim i EU okvirima, kao i dugogodišnja primena metode reedukacije psihomotorike u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov pod supervizijom prof.dr Bojanina. Takođe, ovaj program obuke je akreditovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Postižemo svetske standarde tako što program obuke i same tretmane konstantno unapređujemo kroz međunarodnu saradnju sa eminentnim svetskim ustanovama koje se bave reedukacijom psihomotorike. Ostvarili smo stratešku saradnju sa vodećom svetskom institucijom u oblasti reedukacije psihomotorike , sa Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu u kom se pre pola veka prof.Bojanin susreo sa ovom metodom. Kroz saradnju smo uvideli da je razvoj reedukacije psihomotorike u Srbiji zastao pre više od 30 godina, a u to smo se uverili i kroz učeće na 10. Svetskom kongresu reedukatora psihomotorike koji je upravo održan u Veroni. Kao rezultat naše međunarodne saradnje u ovoj oblasti naša ustanova je postala član Svetske organizacije za psihomotoriku i relaksaciju. Naš predstavnik u ovoj organizaciji kao predstavnik baze u Srbiji je dr Stevan Nestorov.

U sklopu naših aktivnosti koje proizilaze iz članstva u OIPR, početkom februara 2024.godine organizovali smo u Beogradu Međunarodni kongres koji je jedan od najznačajnijih stručnih događaja koji su se u regionu dogodili u oblasti reedukacije psihomotorike, tretmana disharmoničnog razvoja i odstupanja u psihomotornom razvoju dece. Program su realizovali najveći svetski stručnjaci za reedukaciju psihomotorike.

Program se realizuje kroz 4 modula čiji je sadržaj dobro izbalansiran između teorije i prakse. Radi se po intenzivnoj dinamici, tokom tri vikenda (tri puta: subota, nedelja + završni  modul br.4) kako bi se što pre stekla celovita znanja, kako bi polaznici što pre počeli da primenjuju metodu u praksi i kako bi se što bolje povezala teorija i praktične vežbe. Onima koji tek uče program će omogućiti da nauče, a onima koji već imaju iskustvo program će pomoći da ažuriraju svoja znanja i da obogate svoje lično i profesionalno iskustvo. Naš program u skladu sa svetskom praksom spada u „Know-How“ edukacije.

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je danas nezaobilazan metod u radu sa decom sa različitim odstupanjima u rastu i razvoju. Zasniva se na neuropsihološkoj stimulaciji kroz terapiju pokretom.

Obuke u 2024. godini su u sledećim terminima (*nove termine i tačne datume ćemo ažurirati tokom godine):

 

Beograd, od 08.03.2024. do 17.03.2024.godine + modul 4 

Beograd, od 21.06.2024. do 30.06.2024.godine + modul 4

Sarajevo, od 23.08.2024 do 01.09.2024. godine + modul 4

Zagreb, od 14.09.2024. do 29.09.2024.godine + modul 4

Solunnajavićemo datum (oktobar 2024)

Bijeljina najavićemo datum (novembar 2024)

 

(Do sada smo obuke, osim u Srbiji, održavali i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. I ove godine su planirane obuke van Srbije)

 

Ukoliko ste zainteresovani da se upišete na akreditovanu obuku, molimo vas da nas kontaktirate putem mejla pomocporodici@gmail.com ili posredstvom naših partnera u inostranstvu (Bijeljina: Logo centar Bijeljina i Carpe Diem Bijeljina, Sarajevo: Udruženje defektologa “Stol”, Zagreb: Centar za edukaciju “Vretence”, Zagreb).

Kada nam se javite da ste zainteresovani, pre registracije u info paketu ćete dobiti podatke o sadržajima obuke, o metodama, predavačima, dinamici obuke i obrazac za prijavu. Kada pošaljete obrazac za prijavu dobićete još informacija i instrukcije za uplatu prve rate. U periodu nakon vaše prijave, ukoliko vam troškove obuke plaća ustanova, regulisačemo pitanje ugovora i predračuna. U nedelji pre početka obuke dobićete tačnu satnicu održavanja obuke. Na kraju obuke dobijate sertifikat o završenom programu od naše organizacije i od državnog akreditacionog tela i kao najvažnije dobijate znanje da možete da počnete da primenjujete metodu i da se dalje usavršavate i stičete iskustvo.

Event Details

Organizer : Family Care Belgrade and Center for Speech and Language Pathology and Early Intervention dr Nestorov independent program owner

Event Venue

E-mail : pomocporodici@gmail.com

Phone : +38163266879