Konkurs za nagradu”Prof.dr Svetomir Bojanin” 2023

Nagrada prof.dr Svetomir Bojanin 2023

Nevladina organizacija Pomoć porodici i Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

i ove godine dodeljuju nagradu „Prof.dr Svetomir Bojanin“.

Nagrada „Prof.dr Svetomir Bojanin“ predstavlja priznanje i način promocije mladih stručnjaka za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na početku svoje karijere. Nagrada nosi ime profesora Bojanina, čuvenog dečijeg psihijatra i utemeljivača savremene specijalne edukacije i rehabilitacije i reedukacije psihomotorike u Srbiji i regionu.

Propozicije za prijavu

na konkurs za Nagradu „Prof.dr Svetomir Bojanin“ za 2023. godinu

Nominovanje kandidata

Kandidati se za dodelu nagrade prijavljuju lično.

Propozicije

  1. Za nagradu se nominuje student master studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ili defektolog koji je završio master studije pre objavljivanja ovog konkursa i to u periodu od 01.01.2023. do 01.12.2023.

  2. Potrebno je da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije

  3. Kandidat treba da ima prosečnu ocenu na osnovnim studijama najmanje 8,5

  4. Kandidati koji uđu u uži izbor pozivaju se na intervju

Nominacije koje izlaze iz okvira propozicija,
neće biti razmatrane.

Prijava

Prvi korak za prijavljivanje je slanje pisma zainteresovanosti na mejl conact@centarzalogopediju.rs

Nakon toga ćete dobiti formular za prijavu koji treba da popunite i da pošaljete na naš mejl.

Trajanje konkursa

Prijave se šalju najkasnije do 31decembra 2023. godine.

Prijave koje budu poslate nakon naznačenog roka neće
biti razmatrane.

Izbor kandidata

Nevladina organizacija Pomoć porodici“ i Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov će formirati komisiju koja će od prispelih nominacija izabrati 10 kandidata koji ulaze u uži izbor. Njihove nominacije prolaze kroz dalju selekciju i proceduru nakon čega se vrši konačan izbor.

Nagrade

Fond “Prof.dr Svetomir Bojanin” na predlog komisije dodeljuje sledeće nagrade.

1.nagrada:

-Novčani deo nagrade

-Obuka za primenu metode Reedukacije psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Bojanina

-Mogućnost obavljanja prakse u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

– Učešće na Kongresu „Reedukacija psihomotorike- Nove perspektive“

2.nagrada:

– Obuka za primenu metode Reedukacije psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Bojanina

– Učešće na Kongresu „Reedukacija psihomotorike- Nove perspektive“

Event Details

Organizer : Pomoć porodici i Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov Fond "Prof.dr Svetomir Bojanin"

Start Date : 2023-12-01

End Date : 2023-12-31

Event Venue