Edukacija: „VRATIMO DECI DETINJSTVO! – Razvoj deteta kroz umetnost i kreativnost“

„VRATIMO DECI DETINJSTVO – RAZVOJ DETETA KROZ UMETNOST I KREATIVNOST“

U današnjem vremenu ubrzanog života deci smo uskratili umetnost i kreativnost, dva bitna preduslova za njihov rast i razvoj. Upravo je i zbog toga osmišljena ova edukacija koja će vam pomoći da bolje razumete dete i njegove potrebe. Da se ponovno prisetimo zajedno s decom koliko su važne pokretne, ritmičke, prstovne i gestovne igre za njihov rast i razvoj. Koliko je važno ponovno uneti u vaspitanje i obrazovanje dece umetnost i kreativnost jer upravo dete najbolje „uči“ kroz igru i svrsishodne aktivnosti. Takođe ćete se upoznati s novim načinima i metodama rada, olakšati sebi rad u ustanovi, menjati odnos dete-vaspitač i vaspitač-dete i upoznavati dete kao celovito biće.

U edukaciji se koriste metode rada iz waldorfske pedagogije, senzorne integracije i reedukacije psihomotorike za rad s decom urednog razvoja i sa decom s teškoćama u razvoju (disharmoničan razvoj, spektar autizma).

Cilj je naučiti polaznike kako da metode iz waldorfske pedagogije, senzorne integracije i reedukacije psihomotorike primjenjuju u svom radu.

Edukacija je namenjena: – vaspitačima predškolske dece i ostalim stručnjacima koji rade s decom urednog razvoja i s decom s teškoćama u razvoju, poput defektologa, logopeda...

Edukacijom dobijate:

 • 33 sata predavanja i radionica kroz 3 modula

 • potvrdu o završenom programu

 • predavača s bogatim iskustvom iz područja waldorfske pedagogije, senzorne integracije i reedukacije psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

 • materijale: pisane materijale za svako predavanje, ppt prezentaciju, materijale potrebne za radionicu (filc, nepredena vuna, vuna za pletenje, pastele…)

PROGRAM SE REALIZUJE KROZ 3 MODULA

  1. MODUL: „PRSTOVNE I GESTOVNE IGRE, POKRETNE I RITMIČKE IGRE“

Fina motorika šake ima poseban uticaj na govor. Ruka povezuje senzoriku i motoriku. Određenim radnjama utičemo na govor, balans rada mozga, što utiče na razvoj logike, kreativnosti i na bolju koncentraciju i motoriku. Upravo su zbog toga konkretne vežbe za balans mozga prstovne i gestovne igre, kao i pokretne i ritmičke igre. Kroz prstovne i gestovne igre utičemo na:

 • EMOCIONALNI ASPEKT

 • SENZORIČKI ASPEKT

 • JEZIČKI ASPEKT

 • NEUROPSIHOLOŠKI ASPEKT

 • MOTORIČKI ASPEKT

Polaznici će u ovom modulu takođe učiti primjenjivati različite pokretne i ritmičke igre za rad s decom urednog razvoja i sa decom s teškoćama u razvoju.

Radionica:

– šivenje patuljka hodalice (sredstvo za rad u prstovnim i gestovnim igrama)

– pisanje i učenje izvođenja prstovnih i gestovnih igara

  1. MODUL: „PRIČANJE PRIČE POKRETOM, TERAPEUTSKI RAD LUTKAMA“

U ovom modulu polaznici se upoznaju sa pričanjem priča pokretom, gestom, pokretnom slikovnicom i socijalnom pričom. Osveščuju koliko je važno pričati priče, bajke i koje priče i bajke su primerene za decu i u kom razdoblju dečijeg razvoja.

Čovek najviše nauči u prvim godinama života i nikada više u tolikoj količini. Dete jeste „učenje“, što znači da upija svet celim svojim bićem. Upravo pričanjem priča gestom detetu omogućavamo da balansira levu i desnu hemisferu mozga i da razvija propriocepciju, ravnotežu, čulo za dodir, vid i sluh. Dete uči da reguliše svoja čula.

Polaznici obuke će se u ovom modulu upoznati s terapeutskim radom lutkama i njihovim uticajem za razvoj samoregulacije kod dece.

Radionica:

 • Izrada pokretne slikovnice i socijalne priče

 • Izrada lutke kao sredstvo za rad s decom

  1. MODUL: „THERAPLAY AKTIVNOSTI, IGRE U KOLU S PEVANJEM- GESTOVNO KOLO“

Sve što postoji i živi je u pokretu. Kretanje je i unutrašnji spiralni proces našeg razvoja. Spiralni zato što ne počinje i ne završava u jednoj tački. Dete ima potrebu za stalnim kretanjem, da bude aktivno i u pokretu. Pokret je igranje – deca trebaju imati mogućnost da istražuju, isprobavaju, kreiraju. Kretanjem a pogotovo pokretima u gestovnom kolu jačaju se dečije životne snage i volja. Gestovno kolo povezuje pokret, reč i zvuk u jednu celinu. Radićemo i na ravnoteži. Ravnoteža je jako složena funkcija. Uspostavljanjem ravnoteže povezuju se senzorne (čulne) i motoričke funkcije, usklađuju aktivnosti pojedinih delova tela, povezuju aktivnosti leve i desne hemisfere mozga…

Upravo određenim aktivnostima, Theraplay aktivnostima, igrama u kolu s pevanjem i gestovnim kolom omogućujemo detetu celokupan pravilan rast i razvoj i razvoj samoregulacije emocija i samopouzdanja.

Radionica:

 • Pisanje i učenje izvođenja gestovnog kola

 • Primeri theraplay aktivnosti i igara u kolu s pevanjem

Početak edukacije: Prvi modul počinje 09.12.2022. (petak 16,00-20,00 sati i subota 9,00-16,00 sati)

Drugi modul je planiran za 04.02.2023. godine, a treći modul ćemo zakazati za mart 2023. godine (petak popodne i subota)

Mesto održavanja: Zemun, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

Organizator obuke: Organizacija „Pomoć porodici“, Beograd u saradnji sa Centrom“Vretence“, Zagreb i Centrom za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

Cena edukacije:100 eur po modulu, odnosno 300 eur za ceo program obuke ( u protivrednoti RSD)

PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA

Prijavljivanje učesnika je počelo od 25.10.2022. Broj učesnika u grupi je ograničen na 15. osoba. Prijavljivanje traje do popune mesta. Ukoliko želite da se prijavite kontaktirajte nas putem mejla contact@centarzalogopediju.rs

 

Voditelj edukacije:

Melita Novinčak, mag.predškolskog vaspitanja, waldorfski pedagog, terapeut senzorne integracije i reedukator psihomotorike. Od kako smo je upoznali i počeli da sarađujemo imamo želju da njeno bogato znanje i iskustvo podelimo sa kolegama u Srbiji.  Melita Novinčak ima više od 20 godina radnog iskustva u radu s decom urednog razvoja i sa decom s teškoćama u razvoju. Trenutno radi kao waldorfski pedagog u vrtiću i u privatnom kabinetu „Vretence – podrška djeci urednog razvoja i djeci s teškoćama u razvoju”, u kojem sprovodi waldorfsku pedagogiju, reedukaciju psihomotorike i senzornu integraciju. Sprovodi brojne edukacije za stručnjake i roditelje. Smatra da je svako dete došlo na svet kako bi nas naučilo nešto novo i menjalo nas same. Takođe je završila i edukacije „Brain Gym” za decu s teškoćama u razvoju, kao i edukaciju „Primena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“. Trenutno je na edukaciji za praktičara art ekspresivnih terapija.

© Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov, 2022

Event Details

Organizer : Pomoć porodici, Beograd

Start Date : 2022-12-09

Cost : 300 eur za ceo program od 3 modula (protiv vrednost RSD)

Event Venue

Venue : Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov- Objekat Altina