Prim. dr Ljiljana Abramović Savić

dr ljiljana abramovic savic

Prim. dr Ljiljana Abramović Savić

Specijalista pedijatrije, Konsultant
062 588 991 – zakazivanje
 • Obrazovanje:
  Medicinski fakultet, specijalizacija pedijatrije, subspecijalizacija gastroenterolog
 • Stručno zvanje:
  primarijus, doktor nauka
 • Oblast rada:
  rani razvoj dece, praćenje rasta i razvoja dece, savetovanje roditelja

Radna biografija

Prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić je karijeru započela 1974. godine u Klinici za dečje bolesti u Sarajevu, gde je radila na radnom mestu pedijatra i načelnika odeljenja do izbijanja rata 1992. godine. Paralelno je od 1982 do 1992. godine radila i na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i u UNICEF-u. Na institut za majku i dete “dr Vukan Čupić” u Beogradu prelazi 1992 godine, a 2005 u Opštu bolnicu Medigroup.

U junu 1993. godine osniva nevladinu organizaciju “Pomoć porodici” i kroz ovaj angažman je uspela da pruži veliku pomoć našem narodu i zdravstvenim ustanovama u veoma teškim godinama za našu državu. Naša saradnja sa dr Abramović Savić počinje 2007. godine kroz aktivnosti NVO “Pomoć porodici”, što u svetlu naših današnjih programa i aktivnosti predstavlja ključni moment. Doktorka Abramović Savić nam je pomogla da napravimo viziju Centra za logopediju i ranu intervenciju, kao ustanove koja će pružati kvalitetne i pravovremene usluge deci i porodicama.

Prim.dr sci. Ljiljana Abramović Savić je naš eminentni pedijatar koji pacijentima (deci) prilazi osmehom i toplom reči. Zahvaljujući velikom iskustvu i edukacijama aktivna je u velikom broju timova, radnih grupa.

Aktivna je u Verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve i član je upravnog odbora VDS. Volonterski pruža savete pedijatra više od 20 godina.

Stručni skupovi, projekti, stručni timovi, učešće u radnim ili ekspertskim grupama koje su u vezi sa temama programa

 • Socijalna inkluzija dece sa smetnjama u razvoju sa aspekta međusektorske saradnje, realizator konferencije, 2012
 • Roditelj- stručnjak- ustanova-dete-društvo na putu društvene inkluzije, realizator savetovanja, 2013
 • Inkluzija na lokalu iz različitih uglova- eksperti, zakoni i praksa, realizator konferencije, 2013
 • UNICEF-ovi programi za unapređenje pedijatrijske prakse, realizator 2005
 • Upostavljanje usluge reedukacije psihomotorike u specijalnoj školi „Radivoj Popović“, član projektnog tima
 • Akreditovan program: Podrška deci sa smetnjama u razvoju u inkluziji u društvo na predškolskom i mlađem školskom uzrastu, PU „Savski venac“, odobrio ZUOV, 2011-2015
 • Akreditovan rogram: Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece, PU „Savski venac“, odobrio ZUOV, 2015-2020

Autor akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

 1. Autor programa: “Podrška deci sa smetnjama u razvoju u inkluziji u društvo na predškolskom i mlađem školskom uzrastu”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja za školsku 2011./2012, 2012./2013., 2013./2014 i 2015./2016. godinu.
 2. Autor programa:“Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi- disharmoničan razvoj kod dece”, koji je odobren od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja za školsku 2016/17 i 2017/18. godinu i 2018/19- 2020/21.

Nagrade i priznanja

 • Gramata Patrijarha Pavla za rad u Zdravstvenom savetovalištu pri Verskom dobrotvornom starateljstvu SPC, Srpska pravoslavna crkva, 2007
 • Nagrada grada Beograda za obrazovanje, Grad Beograd, 2014
 • Zahvalnica Patrijarha Irineja za rad u Zdravstvenom savetovalištu pri Verskom dobrotvornom starateljstvu, Srpska pravoslavna crkva, 2015

Neke od objavljenih knjiga i priručnika

– Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Abramović Savić Lj., Vukić J. (2018). „Da naše specijalne škole budu kao evropske: Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji, Pomoć porodici, Beograd

Abramović Savić Lj., Nestorov V., Nestorov S. (2013). Priručnik za roditelje dece sa smetnjama u razvoju „Pokrenimo se, povežimo se“, Pomoć porodici, Beograd,

– Nestorov S., Nestorov V., Abramović Savić Lj. (2009). Da se bolje razumemo, priprema mladih za saradnju i volonterski rad sa osobama oštećenog sluha i podršku za njihovo uključivanje u civilno društvo, multimedijalni priručnik za učenje znakovnog jezika, Pomoć porodici, Beograd,

Abramović Savić Lj., Nestorov V. Nestorov S. (2008). Zdravi u bolji život, Pomoć porodici, Beograd

Nestorov S., Nestorov V, Abramović Savić Lj. (2016). Primena slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju u vrtiću i školi, Dani defektologa Srbije. Beograd

– Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Vukić J., Abramović Savić LJ. (2019). “Reforma sistema obrazovanja deca sa smetnjama u razvoju- evropski modeli Međunarodna načno-stručna konferencija, Bitolj, Makedonija,

– Nestorov S., Glumbić N., Nestorov V., Vukić J., Abramović Savić LJ. (2019). Transformacija škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom- Promena paradigme, Konferencija “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”, Sarajevo,

Autorstvo u oblasti izdavaštva:

-Nestorov S., Nestorov V., Abramović Savić Lj. (2013). Original, darovita deca sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Aleksa“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Jana“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Milena“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Lenka“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2011) „Stefan“- edicija slikovnica o deci sa smetnjama u razvoju, Pomoć porodici, Beograd,

-Nestorov V., Nestorov S., Abramović Savić Lj. (2010) „Naš novi prijatelj Stefan“ slikovnica, Stevan Nestorov, Beograd,

Sećam se, negde na početku karijere, kada me je jedan mlađi kolega posmatrao i rekao mi: „Doktorka vi se jako intimizirate sa pacijentom“. Misliо је da se mnogo zbližavam. Ja sam bila iznenađena jer nisam tako doživljavala moj pristup pacijentu, a suština je da ako volite čoveka i ako razmišljate o njemu kao o svom bližnjem, onda ćete uraditi sve ono što biste uradili za svoje najdraže. Svako dete koje dođe pedijatru, to je nečije unuče ili nečije dete, na koncu konca, moglo je to biti i naše dete. To su sve naša deca iako ih nismo rodili i traže našu pažnju i ljubav. Njihov momenat je sada. Nemojmo da odgađamo sve ono što možemo da im pomognemo i da im pružimo. Dečiji trenutak je sad, jer oni rastu i razvijaju se i nikad ne možemo reći „E, sutra ćemo mu pomoći“ ili „Ostavićemo to za neki mesec“… Znači treba pomoći sad i odmah…A oni sve to jako dobro osećaju. Kao što znamo da osećaju strah, još jače osećaju ljubav. Kad im prilazite otvorenog srca i s ljubavlju oni tako pruže ručice i toplo vas pogledaju i onda sve bude bolje-

prim. dr sci. med Ljiljana Abramović Savić.

Naše Usluge