Marija Radaković

Dr Nestorovi su izuzetni u svom pristupu u radu sa decom, istrajnosti i upornosti u aktivnostima za dobrobit šire zajednice. Oni svoje ogromno iskustvo nadograđuju iskrenom ljubavlju za svakog čoveka i dete.

MARIJA RADAKOVIC

Marija Radaković

👈🏻 Pročitaj više