Logopedski tretmani i korekcija glasova

U kakvoj su vezi stolice i naši tretmani?

Danas rešavamo misteriju.

Da li Centar za logopediju i ranu intervenciju ima stolove i stolice ili ne? U kakvoj su vezi stolice i naši tretmani?

 

A otkud ova tema? Jednu devojčicu je majka dovela kako bi pred polazak u školu naučila da pravilno izgovara glasove Č i Ć. Ovaj problemčić se rešio za nekoliko logopedskih tretmana i kada smo se “pozdravljali” majka nam se uz razne reči zahvalnosti poverila: “Jao, znate, kada sam rekla da planiram dete da odvedem kod vas meni su rekli da vi nemate stolove i stolice i da se sa decom samo valjate po podu, a baš ste me iznenadili kada sam videla da ste sa mojom ćerkom radili za stolom i kako je sve brzo uspela da savlada. Nisam ja njima verovala, ali sad sam baš iznenađena…”

 

Evo ga i objašnjenje

 

U radu sa decom sve treba da je u skladu sa uzrastom deteta. Ne može se sa detetom koje ima tri godine vežbati kao sa onim detetom koje ima dvanaest godina. O tome stalno govorimo i pišemo. Ne može se raditi isto sa detetom koje ima problem sa artikulacijom, oštećenjem sluha ili disleksijom kao sa detetom koje kasni u progovaranju, ima disharmoničan razvoj, razvojnu disfaziju, ADHD, dispraksiju… Situacija je na žalost takva da nam baš često dolaze dvogodišnja deca  koja već imaju i sveske i naučena su da sede na tretmanima i po 45 minuta, a ne znaju brzo-polako, ne znaju da se igraju, da skaču, nemaju zajedničku pažnju, ne znaju da na sebi pokažu delove tela, nemaju razumevanje govora… Zato, za sve situacije disharmoničnog razvoja i uopšte odstupanja u rastu i razvoju u tretmanima za decu do treće godine sveska, sto i stolica ne sme da postoji! Na ovom uzrastu tretman i svako učenje treba da bude u vezi sa iskustvom i sa prirodom, a roditelji moraju da budu aktivno uključeni i da budu prisutni.

A zašto kažu kako se sa decom “valjamo po podu”? Razvoj današnje dece više nije isti kao nekad i imamo sve više odstupanja u rastu i razvoju. Tradicionalni logopedski i defektološki tretmani u tim slučajevima ne dovode do uspeha. U našem “Sveobuhvatnom pristupu razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov” atmosfera igre je ono što leči. Takođe, naši tretmani su zasnovani na metodi reedukacije psihomotorike po modelu prof.dr Svetomira Bojanina koji je naš mentor i saradnik. Za primenu ove metode potreban je prostor koji omogućava slobodu pokreta. Zato se ova metoda drugačije i zove “tretman pokretom” (a ne tretman sedenjem).

I na kraju, kada je u pitanju korekcija artikulacije glasova, pomoć u učenju i slično, naravno da organizujemo aktivnosti za stolom gde deca sede na stolicama. Imamo raznih stolica 🙂

 

Naš prostor je planski opremljen za potrebe naših programa. Tokom posete ustanovama u nordijskim zemljama upoznali smo se sa principom univerzalnog dizajna i planskog uređenja prostora u kom se radi sa decom. U našem prostoru dominiraju blage boje i nema suvišnih detalja koji deci nepotrebno odvlače pažnju. Osnovni princip ovog dizajna je da sve bude svedeno, skladno, jednostavno i funkcionalno. Sva didaktička sredstva i oprema za rad se nalazi u ormarima, iza zatvorenih vrata. Na taj način se deci pažnja ciljano usmerava samo na materijal na kom se radi i na komunikaciju sa osobom koja sprovodi tretman. Svi elektronski uređaji, računari, monitori, štampači telefoni… su van vidnog polja dece, kako bi pažnja deteta bila usmerena samo na odnos i komunikaciju sa ljudiima.

Nadamo se da smo sada uspeli da razjasnimo ovu misteriju. O našim metodama i pristupu čitajte na veb sajtu www.centarzalogopediju.rs

Info za obuku stručnjaka za primenu metode reedukacije psihomotorike je na sledećem linku: https://centarzalogopediju.rs/event/obuka-reedukacija-2023/

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*