Mala hrestomatija o novoj psihijatriji

Knjiga je namenjena psihijatrima, psihoterapeutima, defektolozima i svima onima koji žele da saznaju nešto više o čoveku,ljubavi i o problemima ljudskog postojanja kao što su narkomanija, mentalna oboljenja itd.

Naše Usluge