oštećenje sluha i neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija i razvoj govora dece

Već od samog rođenja počinje komunikacija između roditelja i dece. Beba iako ne može da govori uspeva da komunicira sa okolinom putem plača, osmeha i putem različitih pokreta. To je neka vrsta znakovnog jezika svih beba. Vremenom roditelji sve više razumeju poruke koje šalje beba, beba sve više razvija neverbalnu komunikaciju i trudi se i istovremeno sluša govor ljudi iz svog okruženja i „upija ga“.

Kada nam roditelji dovedu decu koja kasne u domenu razvoja govora i jezika (ne govore) pored sluha prvo proveravamo da li kod deteta postoji neverbalna komunikacija. Razvijena neverbalna komunikacija i razumevanje govora su bitni preduslovi za progovaranje dece.

U našoj praksi svakodnevno viđamo roditelje koji su zabrinuti jer njihovo dete „pokazuje rukama“, a ne govori. Roditelji pomisle da dete ima oštećenje sluha ili smatraju da zbog toga dete ne govori pa brane detetu da koristi ruke. To je greška. Deci ne treba braniti da koriste sve oblike komunikacije jer se tako podstiče razvoj oralnog govora.

Iako najveći broj dece ima uredan sluh, ipak određeni broj dece koja dolaze u naš Centar ima oštećenje sluha različite vrste i stepena i to je kod ove dece razlog zbog čega ne govore. U našem Centru sprovodimo surdološke tretmane i fonetsku ritmiku sa ciljem razvoja govora dece sa oštećenjem sluha. Kada radimo sa decom koja imaju oštećenje sluha cilj nam je da uz pomoć slušnog aparata (kohlearnog implanta) razvijemo slušanje i govor. Iako radimo na razvoju govora ne treba braniti deci koja imaju oštećenje sluha da koriste ruke. To neće sprečiti razvoj govora. Na početku rehabilitacije govora i slušanja treba prvo napraviti sa detetom dobru komunikaciju i razumevanje… Korišćenje pokreta je prirodno i svi mi svakodnevno koristimo različite prirodne pokrete dok govorima.

Znakovni jezik je način neverbalne komunikacije koji koriste gluve i nagluve osobe. Pre deset godina smo kroz projekat organizacije Pomoć porodici kreirali „Malu školu znakovnog jezika“ i video rečnik znakovnog jezika. Projekat je podržala Ambasada Finske. Poznavanje osnova znakovnog jezika gluvih i nagluvih spada u elementarnu pismenost u razvijenim zemljama. Zato smo u parku pored Centra za logopediju i ranu intervenciju postavili tablu za učenje znakovnog jezika.

 

© dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov, 2022

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*