dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov, prof.dr Svetomir Bojanin- Simpozijum logopeda Srbije- linije neuropsihičkog razvoja dece

Linije neuropsihičkog razvoja dece- Simpozijum logopeda Srbije

Na Simpozijumu logopeda Srbije pod nazivom „Timski rad u logopediji i defektologiji“ koji je organizovalo Udruženje logopeda Srbije, stručni rad i izlaganje su imali dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov i prof.dr Svetomir Bojanin.

Tema našeg izlaganja je bila „Logopedski tretman i linije neuropsihičkog razvoja dece„. Rad je nastao kao plod dugogodišnjeg rada i saradnje prof.dr Bojanina i njegovih saradnika dr Nestorov Violete i dr Nestorov Stevana.  Profesor Bojanin nam je kao utemeljivač oblasti tretmana disharmoničnog razvoja i utemeljivač metode reedukacije psihomotorike preneo svoja znanja u ovoj oblasti, pomogao nam da razvijemo metode koje se promenjuju u našem Centru i da napravimo obuke u navedenim oblastima koje su namenjene stručnjacima koji se bave razvojem dece.

Šta su linije neuropsihičkog razvoja dece i kako nam poznavanje ovih linija razvoja pomaže u praksi?

 

Svi mi živimo telom koje je očigledno, kojim delujemo, prepoznajemo svaki trenutak, kojim govorimo, saznajemo, da jesmo i gde smo, kojim osećamo sebe u prostoru i kojim trajemo u vremenu, sa stvarima i sa drugima. Dete se razvija kroz posebne celine postojanja, kroz posebne linije razvoja koje nisu povezane međusobno uzročno- posledičnim odnosom nego istovremenošću javljanja u određenom trenutku i u određenoj fazi razvoja.

U ovom stručnom radu koji smo na simozijumu izlagali opisuje se razvoj deteta posmatrano kroz neuropsihološku celinu koja se prati kroz sedam opisanih razvojnih linija.

Za logopedski rad je veoma važno poznavanje ovih linija razvoja, za naš dijagnostički postupak i za usmeravanje ka organizovanju tretmana. To znači da morama da znamo zašto nešto radimo, kad radimo i kako radimo? U našem stručnom radu je istaknut značaj neuropsihološkog i razvojnog pristupa u tretmanu disharmoničnog toka razvoja dece u različitim oblastima razvoja, jer ukoliko dođe do odstupanja u određenoj oblasti razvoja ne vredi raditi samo na toj oblasti već koristiti one oblasti razvoja koje su bolje razvijene kako bi se podstakao razvoj onih oblasti koje razvojno kasne.

 

© Nestorov V., Nestorov S., Bojanin S., Logopedski tretman i linije neuropsihičkog razvoja dece, V Simpozijum logopeda Srbije „Timski rad u logopediji i defektologiji“, Beograd, 2022.

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*