KO SMO MI?

Dobrodošli u Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

Da bismo vam opisali Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov treba zamislite jednu kuću koja ima svoje temelje.

Prvi temelj našeg Centra su znanje i energija koju su uložili osnivači, logoped dr Violeta Nestorov i defektolog dr Stevan Nestorov. Violeta je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u državnoj ustanovi, u nevladinom sektoru i u neposrednom radu sa dečijim psihijatrom prof.dr Svetomirom Bojaninom. Stevan je defektolog surdoaudiolog koji takođe ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji Pomoć porodici i u državnoj ustanovi, a u svojoj porodici je treća generacija koja radi sa decom oštećenog sluha i govora i decom sa smetnjama u razvoju. Zahvaljujući tome ovaj rad nam je postao zadovoljstvo i način života cele porodice. Centar je počeo sa radom sa željom da se svoj deci omogući najbolja podrška tokom razvoja kroz primenu savremenih i naučno dokazanih metoda

Drugi temelj našeg Centra se zasniva u radu organizacije Pomoć porodici. Ključni momenat je bio početak naše saradnje sa pedijatrom prim.dr sci. med Ljiljanom Abramović Savić koja nas je usmerila da krenemo putem na kom smo uz nju stekli neprocenjivo iskustvo i znanje. Zahvaljujući radu u Pomoć porodici, tokom više od 15 godina, imali smo priliku da se stručno usavršavamo u zemlji i u inostranstvu i da razvijamo programe i inovacije u oblasti u kojoj radimo. Tokom tog rada uspostavili smo saradnju sa brojnim ljudima i ustanovama, a naš rad je prepoznat brojnim nagradama i priznanjima.

Treći temelj Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov je naša saradnja sa poznatim dečjim psihijatrom prof.dr Svetomirom Bojaninom. Profesor je utemeljivač specijalne edukacije i rehabilitacije u Srbiji, osnivač metode reedukacije psihomotorike i neuropsihološkog pristupa u tretmanu razvojnih odstupanja kod dece. Od profesora smo učili dugo godina kroz rad sa decom i pacijentima, zajedno smo osmislili programe stručnog usavršavanja, objavljivali i uređivali knjige… Posle dugogodišnje saradnje i mentorstva profesor nas je okupio i rekao – Deco, na fakultetu ste naučili ono što je osnovno i jako važno, a sada mogu da kažem da ste se konačno “iščistili” od toga što ste naučili na fakultetu. Vidim da razumete dete i da razumete šta radite i zašto radite. Vreme je da svoju nauku i znanje pretočite u život i u dobru praksu. Profesor nam je ukazao veliko poverenje i pomogao nam je da koncipiramo pristup rada i tretmana koji se u Centru sprovodi. Profesor nam je bio velika podrška da koncipiramo “Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov”. Prof.dr Svetomir Bojanin nas je lično obučio za primenu metode reedukacije psihomotorike i poklonio nam je originalne nacrte na osnovu kojih je kreirao metodu reedukacije psihomotorike i tretmana pokretom, kao i veoma značajne knjige iz ove oblasti, sa ciljem da nastavimo njegov rad u ovom pravcu. To se posebno ogleda u programu obuke stručnjaka za metodu reedukacije psihomotorike koju nam je prof.Bojanin preneo.

Četvrti temelj Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov su naše kolege i koleginice, saradnici i eminentni stručnjaci sa kojima radimo i sarađujemo. Entuzijazam i želja svih nas da pružimo sve što znamo, da i dalje učimo,da stvorimo ustanovu kvalitetniju od njenih pojedinaca, da unapredimo rad i da u Srbiji pružimo najkvalitetniju podršku tokom rasta i razvoja dece čini četvrti i možda najznačajniji temelj i viziju Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov.

Na ovim temeljima smo osnovali Centar i dalje ga svi zajedno gradimo…

Naš tim