Stimulacija razvoja dece

Razvoj dece je uvek isti, i danas i 1920 godine. Šta onda koči razvoj dece?

Preduslovi za harmoničan rast i razvoj dece su biološki određeni, od samog začeća, pa tokom celog detinstva. I pre sto godina i pre hiljadu godina, razvoj dece je tekao po određenim fazama razvoja koje moraju biti iste kao i danas. Najznačajniju ulogu imaju nasledni faktori i faktori okruženja u kom živimo. Ono što se promenilo od 1920. do 2020. godine su uslovi u kojima deca rastu i razvijaju se. U pozitivnom smislu, manje je riziko faktora koji deluju tokom trudnoće i tokom ranog detinstva, pa je samim tim i manje dece koja posledično imaju probleme u razvoju.

S druge strane,ono što nije dobro je to da je došlo do brojnih promena u ljudskom društvu koje su stvorile nepovoljne uslove za razvoj dece. Danas govorimo o štetnim uticajima hrane, o zagađenom vazduhu i vodi, o raznim hemijskim sredstvima koja na različite načine dospevaju u organizam deteta. Način života današnjih porodica je takav da roditelji provode sve manje vremena sa decom. Deca od prvih dana života provode vreme okružena raznim multimedijalnim uređajima, a sve manje imaju priliku da čuju ljudski glas i da se uče komunikaciji. Sve je to već dobro poznato.

Ali, vreme u kom živimo ne možemo promeniti. Ono što možemo da uradimo je da obezbedimo deci što prirodnije uslove za rast i razvoj. Posebno je važno da tokom prve tri godine života dete ima što više prirodnih iskustava i što više mogućnosti za komunikaciju sa decom i odraslima.

U “Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov” dolaze roditelji dece koja, najčešće, imaju zastoj u razvoju govora i jezika. Roditelji se najčešće javljaju posle prvog rođendana deteta jer dolaze da pitaju zašto dete još uvek nije progovorilo, zašto se ne odaziva na ime, zašto se dete ponaša drugačije nego ostali vršnjaci. Takođe, roditelji su često opterećeni brigom da nije u pitanju autizam koji iz godine u godinu pogađa sve veći broj dece.  Takođe, dolaze i roditelji dece starijeg uzrasta koja polaskom u školu pokazuju teškoće u učenju, pisanju, čitanju… Na tom, starijem uzrastu, problemi su već više učvršćeni i potrebno je više rada sa detetom kako bi se problemi rešili.

Možemo reći da razni oblici disharmoničnog razvoja kod dece zahtevaju blagovremenu podršku i adekvatan korektivno- stimulativni program koji je prilagođen potrebama svakog deteta i porodice pojedinačno.

U našem Centru programi stimulacije razvoja dece i korektivni tretmani su usmereni na roditelje (porodicu) i na decu. Roditelje obučavamo kako da stimulišu razvoj deteta kod kuće, jer dete sa njima provodi najveći deo dana. Takođe, roditelji su prisutni tokom tretmana koje sprovodimo i aktivno su uključeni. Sve veći broj roditelja preventivno dolazi na obuku na kojoj uče kako da od prvih dana podstaknu razvoj deteta.

Osnovni pristup u našem radu je prirodna stimulacija razvoja dece uz primenu metode reedukacije psihomotorike po modelu našeg mentora prof.dr Svetomira Bojanina koji je idejni tvorac ove metode.

Usluge koje u Centru pružamo su: Logopedski tretman, Surdološki tretman, Psihološki tretman, Stimulacija saznajnog razvoja, Reedukacija psihomotorike, Fonetska ritmika, Pomoć u učenju, Stimulacija progovaranja, Popravljanje pažnje, Terapija igrom, Priprema dece za školu, Finska metoda lakog čitanja, Logopedsko i psihološko testiranje dece, Porodična terapija, Savetovanje i edukacija roditelja, Podrška deci sa disleksijom i disgrafijom… U zavisnosti od vrste potrebne podrške i specifičnosti deteta koristimo različite metode pojedinačno i kroz kombinaciju više metoda.

 

Autori teksta: dr Stevan Nestorov i dr Violeta Nestorov 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*