Pseudonaučni tretmani u radu sa decom sa autizmom

Pseudonaučne intervencije, lažna nauka, moderni i prolazni tretmani

Prof.dr Nenad Glumbić, jedan od najvećih stručnjaka za autizam na našim prostorima, u svom “Kursu o autizmu”, objašnjava da se tretmani koji nisu zasnovani na dokazima u literaturi nazivaju i kontroverzni tretmani, alternativni tretmani, pseudonaučne intervencije, lažna nauka, moderni (trendi, prolazni tretmani)… To je po svojoj teorijskoj pseudozasnovanosti šarolika grupa intervencija.

Prva karakteristika pseudonaučnih tretmana je da prodavci pseudonaučnih tretmana žele da ubede i daju velika obećanja o izlečenju, daju čudnovate interpretacije da je autizam izazvan parazitima, nedostatkom neke specifične hranljive namirnice, i po pravilu “ubacuju” roditelje u krivicu zašto nisu došli ranije, ističe profesor Glumbić.

Ali kako prepoznati da sa nekim tretmanom nešto nije uredu i da ga treba izbegavati? Koje su karakteristike tih tretmana i ljudi koji su prodavci pseudonaučnih intervencija?

U pomenute tretmane za decu sa autizmom spada senzorna integracija, neurofidbek, Tomatis metoda, primena KSAFA aparata, digitalna manipulacija… To su tehnike koje treba izbegavati, ističe prof.dr Nenad Glumbić i navodi da je tu i Doman metod koji je klasična prevara piramidalnog tipa.

Na „Kursu o autizmu prof.dr Nenada Glumbića“ možete dobiti detaljne informacije, ali, na primer, profesor na jednom od predavanja u okviru pomenutog kursa ističe da ono što je zajedničko primeni KSAFA aparata i neurofidbeka je to da se koriste uređaji. Ljude privuče to kada vide uređaj, dugmiće koji svetlucaju, nešto na tim aparatima svetli, proizvodi zvuk, onda ti ljudi koji tu rade ulažu energiju da “obrade” te vaše informacije… Narod poveruje tom obliku tretmana! Dakle, više veruju nekom aparatu nego terapeutu koji kaže da će se tretman sprovesti kroz aktivnosti deteta na podu, kroz igru i da će se kroz dugotrajan i mukotrpan rad dobiti rezultati, što jeste činjenica.

© prof.dr Nenad Glumbić, FIMA spektar, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov, Pomoć porodici, 2021.

Zabranjeno je kopiranje delova teksta bez navođenja izvora!

Ukoliko želite da dobijete naučno utemeljene preporuke i informacije vezane za autizam preporučujemo vam „Kurs o autizmu prof.dr Nenada Glumbića“ koji obrađuje najvažnije teme, kao što su: sumnje vezane za kašnjenje progovaranja kod dece, prepoznavanje autizma, izbor tretmana, pseudonaučne intervencije, osobe sa autizmom u različitim fazama života…

Sve informacije o kursu možete pronaći na veb sajtu www.fimaspektar.com

Preporučujemo da pročitate i tekst:

Senzorna preosetljivost, dezintegracija, disfunkcija…

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*