dr Stevan Nestorov i dr Violeta Nestorov u Veroni na 10. Svetskom kongresu posvećenom psihomotorici

Deseti Svetski kongres posvećen psihomotorici održan je u Veroni u Italiji. Naziv ovogodišnjeg Kongresa je bio „Psychomotor disorders: update.Perspectives for the intervention in Psychomotricity“.

Kongresu su prisustvovali stručnjaci za reedukaciju psihomotorike iz 35 zemalja, među kojima su dr Stevan Nestorov i dr Violeta Nestorov koji su predstavljali Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov i organizaciju Pomoć porodici.

Zahvaljujući prethodno ostvarenoj saradnji sa čuvenim Institutom za reedukaciju psihomotorike u Parizu i zahvaljujući ovoj konferenciji, kroz projektne aktivnosti ćemo unaprediti oblast reedukacije psihomotorike u Srbiji na nivo koji je u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima i svetskim standardima.

Na fotografiji su dr Violeta Nestorov, Gérard Hermant, Mark Soubiran, dr Stevan Nestorov, Séverine Alonso-Bekier.

Pored osavremenjavanja tretmana reedukacije psihomotorike koji se primenjuju u radu sa decom u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov cilj nam je da unapredimo i program obuke reedukatora psihomotorike koji sprovodimo kroz obrazovnu delatnost organizacije Pomoć porodici – Family Care,Belgrade

 

Više o obuci za reedukatore psihomotorike pročitajte ovde! 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*