Beverley Syinton i Violeta Nestorov Brisel, Belgija

Razgovori sa kolegama u Briselu

U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov promenjuju se savremene metode i standardi Evropske unije

dr Violeta Nestorov, logoped iz našeg Centra posetila je logopedske ordinacije u srcu Evropske unije, u Briselu. Obilaskom “Resursnog centra za disleksiju, ADHD i srodna stanja” upoznala se sa metodama koje se ovde primenjuju. “Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov” nastoji da unapredi svoj rad u skladu sa EU standardima, a kroz razgovore sa kolegama u Briselu shvatili smo da u našem Centru uspevamo da primenjujemo savremene metode i da time pružamo kvalitetnu podršku svoj deci.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*