teškoće u učenju, dr Stevan Nestorov

U kakvoj su vezi kajsije i matematika?

Ako dete ima teškoće u učenju, a posebno u računanju, taj problem se ne može rešiti preko noći. Sposobnost računanja se zasniva na visoko integrisanim iskustvima senzomotornih i psihomotornih aktivnosti koje su definisane u određenim delovima mozga. Ovaj proces deluje komplikovano, ali ono što je najvažnije je to da su sve ove aktivnosti pune osećanja, emocija i doživljaja, odnosno zasnivaju se na iskustvima deteta od rođenja do momenta polaska u školu. Ako dete nema iskustva, biće problema sa učenjem, ističe dr Stevan Nestorov, defektolog i pedagoški savetnik.

A kakvo je iskustvo potrebno?

– Sva životna iskustva dete stiče kroz igru i kroz pokret. Igra i kretanje su neophodni za razvoj dece. Dete se prvo igra sa prirodnim materijalima i uviđa vrstu materijala, broji te predmete i naziva ih njihovim imenom. Dr Stevan Nestorov navodi primer sa branjem voća koji to najbolje ilustruje: Kada berete voće zajedno sa detetom, tada dete uživa i srećno je jer deca vole da rade takve poslove. Dok to radite možete da objasnite detetu kako rastu kajsije, šta od njih sve možemo da napravimo, koje boje su kajsije… Onda možete da kažete detetu da u korpu stavi dve ili tri kajsije, pa da kažete kako je jedna kajsija ispala pored korpe, da je pala dole, ostale kajsije su gore… I na kraju možete i da jedete kajsije.

Deca moraju matematiku prvo da imaju u rukama,

pa tek onda u glavi“

   dr Stevan Nestorov, defektolog, pedagoški savetnik

Jedino kroz ovakav pristup dete može uspešno da usvoji nove pojmove, da nauči da broji i da usvoji pojam broja, da nauči predloge, glagole, da usvoji redosled misaonih operacija u toj oblasti, da se orijentiše u vremenu i prostoru… Kasnije se ove sheme usložnjavaju i razgranavaju i ako se dete uredno razvija dolazi do uopštavanja, čime se ostvaruje novi misaoni nivo koji omogućava da dete prati nastavu predviđenu za taj razred.

Ako se ova faza preskoči ili ako razvoj još uvek nije na potrebnom nivou, dete može samo mehanički da nauči da ponavlja zadatke (da broji: 1,2,3,4,5, ili da zna da kaže da je 2+3 jednako 5), ali ubrzo će se pojaviti problemi u učenju, upozorava dr Nestorov.

Zato preporučujemo roditeljima da se sa decom igraju, da razgovaraju, da im ponude razne doživljaje i životna iskustva. A ako u školi ipak bude malo teže, najbolje je javiti se stručnjacima koji će na vreme utvrditi o čemu se radi i pružiti odgovarajuću podršku. Nije dobro čekati jer se problem lakše i brže rešava uz podršku stručnjaka.

U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov možete dobiti procenu logopeda, defektologa i psihologa, kao i adekvatnu podršku i tretman. Naši stručnjaci su specijalizovani za različite oblike disharmoničnog razvoja kod dece. Javite nam se, tu smo da pomognemo!

© dr Stevan Nestorov, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov, 2022

 

Preporučeni resursi vezani za ovu temu:

Pronađite u našoj prodavnici na ovom veb sajtu knjigu „Zašto slab uspeh u školi?“, autora prof.dr Svetomira Bojanina, kao i praktikume autora Tatjane Govedarice. Takođe, preporučujemo naše edukativne video zapise koje možete pronaći na našem  YOUTUBE KANALU

Za prosvetne radnike preporučujemo naš Akreditovani program obuke na ovu temu

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*