Naš mentor i dugogodišnji saradnik, dečiji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin, posetio je „Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov“.

Profesor Bojanin u poseti Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov

Naš mentor i dugogodišnji saradnik, dečiji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin, posetio je „Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov“. Posle više godina zajedničkog rada i na osnovu znanja koje nam je profesor preneo, naš tim u radu sa decom primenjuje metode rada prof. Bojanina koje se odnose na podsticanje harmoničnog razvoja dece.


Prof.dr Bojanin je uključen u naš rad kao supervizor primene sledećih metoda koje se sprovode u Centru: -Tretman pokretom; -Stimulacija progovaranja; -Nekonfliktno vaspitanje dece; Pomoć u učenju kod dece sa disharmoničnim razvojem. 

 

Profesor je utemeljivač specijalne edukacije i rehabilitacije u Srbiji, osnivač metode reedukacije psihomotorike i neuropsihološkog pristupa u tretmanu razvojnih odstupanja kod dece. Od profesora smo učili dugo godina kroz rad sa decom i pacijentima, zajedno smo osmislili programe stručnog usavršavanja, objavljivali i uređivali knjige…

Posle dugogodišnje saradnje i mentorstva, prilikom posete Centaru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov, profesor nas je okupio i rekao:

„Deco, drago mi je da nauku shvatate kao životno iskustvo, da treba nauka da se razume iz života, za život. Stevane i Violeta, vi znate kako da delove nauke prevedete na jezik naroda i da to vaše znanje primenite u radu sa decom. Sada, posle toliko godina rada i naše zajedničke saradnje, mogu da kažem da ste se konačno isčistili od zaostataka onoga što ste učili na fakultetu. Vidim da razumete dete i da razumete šta radite i zašto radite. Vreme je da svoju nauku i znanje pretočite u život i u dobru praksu. Sada ste spremni da pomognete deci i da prenosite znanje onima koji rade sa vama. Ovaj Centar bi nazvao i centar za harmoničan razvoj dece i tu sam da vam još pomognem koliko mogu“.

Profesor nam je ukazao veliko poverenje i pomogao nam je da koncipiramo pristup rada i tretmana koji se u Centru sprovodi. Prof.dr Svetomir Bojanin nam je poklonio originalne nacrte na osnovu kojih je kreirao metodu reedukacije psihomotorike i tretmana pokretom, kao i veoma značajne knjige iz ove oblasti, sa ciljem da nastavimo njegov rad u ovom pravcu.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*