dr Stevan Nestorov, defektolog, pedagoški savetnik govori o ulozi slobodnosg vremena kod dece i o uticaju na razvoj dece

Slobodno vreme i razvoj dece

dr Stevan Nestorov, defektolog, pedagoški savetnik

Živimo u vremenu kada je sve više šestogodišnjaka koji treniraju neki sport ili pohađaju školicu stranog jezika. Neretko se majke i očevi nadmeću u pričama o tome kojim veštinama i znanjima barataju njihovi mezimci. Važno je da roditelji podstiču decu da budu aktivna i vredna, ali ne smeju da im postavljaju standarde koji su iznad njihovih mogućnosti.

-Roditelji treba da prate svoju decu, da ih posmatraju podstiču, ali veoma je važno da se sa decom ne pokušava ništa drugo do ono što njihove godine ne samo dopuštaju već i traže- rečenica je kojom defektolog dr Stevan Nestorov počinje priču o koristima i potencijalnim neželjenim efektima vannastavnih aktivnosti za đake.

 

NIŠTA PREVIŠE, NIŠTA PREBRZO

Previše aktivnosti i stimulacije za dečji nervni sistem znači isto što i izostanak stimulacije, upozorava naš sagovornik. Pojedini roditelji izlažu decu velikom fizičkom i mentalnom naporu, što se odražava na razvoj ličnosti deteta, koje ne uspeva da spontano da ispolji potrebe, mogućnosti i talente, što treba da bude osnovna struktura ponašanja kroz koju se dete ostvaruje kao ličnost- kaže dr Nestorov.

Vreme kada dete treba usmeriti na sport ili muzičku školu je individualna stvar i zavisi od organizacje života u porodici, od emocionalne klime, od tipa ličnosti deteta. Svakako ne treba žuriti i nametati detetu ozbiljne obaveze, ali u slučaju da se primeti poseban talenat, poželjno je posavetovati se sa pedagozima iz oblasti muzike, sporta itd.

PLIVANJE I FOLKLOR

Za razvoj dece važne su i ritmičke igre propraćene muzikom. Iako možda nije popularan, folklore je veoma koristan za razvoj govora i mišljenja kod dece. Što se sporta tiče, za decu je kretanje veoma važno, ali ne i takmičenja i pobede. Plivanje se preporučuje jer je to sport u kome se razvija koordinacija pokreta i izdržljivost, a veoma je korisno za decu koja imaju disharmoničan razvoj ili teškoće u učenju- naveo je dr Nestorov.

Kursevi stranih jezika, prema njegovom mišljenju, nisu neophodni pre polaska u školu, ali mogu biti korisni.

-Ako deca na ranom uzrastu krenu sa učenjem stranog jezika , onda taj jezikk bude daleko uspešnije usvojen. Naravno, to važi samo za decu koja su napravila dobru bazu na maternjem jeziku, dok deca koja imaju kašnjenje ili poremećaje u govorno-jezičkom razvoju u ranom uzrastu, ne treba da krenu sa učenjem stranog jezika dok ne savladaju maternji jezik- zaključuje dr Nestorov.

PRVI STEPENIK IMITIRANJE

Kada roditelj bira vannastavne aktivnosti, mora da void računa o tome da dete bude zainteresovano za ono što radi, a da bi bilo zainteresovano, mora da razume to što radi. Znači da treba doći do toga da dete nešto zavoli, a to se postiže imitacijom.
-Dete postaje čovek imitacijom i identifikacijom sa figurom oca ili majke. Zbog toga deci treba omogućiti da budu pored nas, da učsetvuju u našem životu i da od nas uče- kaže dr Nestorov.

 

dr Stevan Nestorov, intervju za Srpski Telegraf. Razgovor vodila Marija Samojlović

Foto: Srpski Telegraf

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*