Semanticke-sposobnosti-Prof.dr-Slavica-Golubović-drVioleta-Nestorov-dr-Stevan-Nestorov-prof-dr-Nenad-Glumbić-doc-dr-Mirjana-Đorđević-prof.-dr-Haris-Memišević.

Semantičke sposobnosti kod dece sa disleksijom

Logoped iz našeg Centra dr Violeta Nestorov i profesor logopedije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju prof. dr Slavica Golubović su na Međunarodnoj konferenciji u Sarajevu predstavile rezultate svog istraživanja i rad pod nazivom „Semantičke sposobnosti kod dece sa disleksijom”. Ovi rezultati će doprineti uspešnijem logopedskom tretmanu dece sa disleksijom. U praksi susrećemo sve veći broj dece sa disharmoničnim razvojem, a disleksija je specifična smetnja u razvoju i sticanju sposobnosti čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova. 

  • Disleksija predstavlja značajno neslaganje između stvarnog (postojećeg) i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast.
  • Nezavisno od jezika kojim se govori i sistema pisanja koji se koristi, pokazalo se da disleksija postoji širom sveta, da ima neurobiološko poreklo i da je u velikom procentu nasledna.
  • Fonološki deficiti su uzrok smetnjama u čitanju, što znači da fonološki deficit nastaje pre smetnje u čitanju, a smatra se da deca sa disleksijom mogu koristiti semantičke i sintaksičke sposobnosti da kompenzuju svoj fonološki deficit.

 


U radu dr Violete Nestorov i prof.dr Slavice Golubović su prikazani rezultati istraživanja semantičkih sposobnosti kod dece sa disleksijom. Istraživanje je obavljeno u osnovnim školama u Beogradu. Utvrđeno je da kod dece sa disleksijom postoje smetnje u semantičkom razvoju. Deca sa disleksijom imaju smetnje u pronalaženju većeg broja značenja unutar jedne reči (homonimi), a posebno onih reči koje imaju istovetnu fonetsko- fonološku strukturu. Ova deca takođe imaju smetnje u uspostavljanju asocijacije polariteta (antonimi) i upotrebi metonima, a najizraženije smetnje imaju u upotrebi sinonima. Ova značajna odstupanja kod dece sa disleksijom ukazuju na siromašniji rečnik i zaostajanje u razvoju semantičkog nivoa jezičke strukture.

#disleksija #disharmonicanrazvoj #logoped

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*