Evropske metode rada u logopedskoj praksi u Srbiji

Evropske metode rada u logopedskoj praksi u Srbiji

Procena osnovnih jezičkih veština i veština učenja

Tokom sudijske posete Švedskoj u okviru Erasmus+ projekta, kroz program učenja, naš tim se upoznao sa “Procenom osnovnih jezičkih veština i veština učenja” (ABLLS).

ABLLS je instrument za ocenjivanje, vodič za nastavni plan i program i sistem praćenja veština koji se koristi pri tretmanu jezičkih sposobnosti i ključnih veština dece. Pruža opsežan pregled 544 veštine iz 25 područja veština, uključujući jezik, socijalnu interakciju, samopomoć, akademske i motoričke veštine koje deca najčešće razvijaju pre polaska u vrtić. Ekspresivne jezičke veštine procenjuju se na osnovu analize (govorno- jezičkog) ponašanja. Ajtemi zadataka unutar svakog područja veština raspoređeni su od jednostavnijih do složenijih zadataka. Ovaj praktični instrument olakšava prepoznavanje veština koje su detetu potrebne za efikasno komuniciranje i učenje na osnovu svakodnevnih iskustava. Podaci koji se dobiju ovom procenom omogućavaju nam da utvrdimo prepreke koje sprečavaju dete da stekne nove veštine. Na osnovu dobijenih podataka moguće je na osnovu govorno- jezičkih sposobnosti napraviti adekvatan nastavni plan i program koji bi se koristio i u školi.

ABLLS protokol se koristi za ocenu uspešnosti deteta u zadacima i sadrži 15 dodataka koji omogućuju praćenje različitih specifičnih veština na osnovu kojih se vrši procena. Originalna verzija je nastala 1998. godine, ali se do danas menjala tako što su uključeni i ajtemi koji procenjuju veštine socijalne interakcije, imitaciju pokreta, veštine koje se odnose na pažnju i upotrebu usvojenih veština.

Iako se ABLLS najčešće koristi kod dece sa poremećajem autističkog spektra, može se koristiti i kod bilo kog deteta koje ima problem u veštinama osnovne komunikacije ili ima problem u svakodnevnim životnim veštinama.

U svakoj od 25 oblasti veština procenjuju se snage i slabosti pojedinca. Svaka oblast ili skup veština podeljen je na više veština, poređanih prema tipičnom razvoju ili složenosti. Na primer, veština F1 (Zahtevi davanjem naznake) je jednostavnija veština od F12 (Traženje pomoći). Ono što je važno je das u neophodne veštine nižeg nivoa, pre nego što se nastavi učenje veština viših nivoa.
ABLLS se sprovodi posmatranjem ponašanja deteta u svakom području veština. Stručnjak detetu daje podsticaj (verbalni, rukom preko ruke, neverbalni itd.) i u zavisnosti od toga šta dete radi (ponašanje), određuje nivo njegove veštine. Upoznavanje sa metodama rada u Švedskoj je deo aktivnosti projekta “Da naše specijalne škole budu kao evropske” koji sprovodi naša partnerska organizacija Pomoć porodici – Family Care,Belgrade u okviru Erasmus+ programa koji finansira Evropska Unija. U ovoj edukaciji su učestvovali prim.dr Ljiljana Abramović Savić, prof.dr Nenad Glumbić, dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov i Jelena Vukić. 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*