Razvoj govora, razvoj pojma broja, priprema za školu- logoped dr Violeta Nestorov

Šta je potrebno da dete zna pre polaska u školu?

Uskoro u prvi razred kreće nova generacija dece, a u susretu sa zahtevima škole mogu se pojaviti brojne brige. Logoped dr Violeta Nestorov ističe da određene vežbe i roditelji mogu raditi sa decom tokom leta: u parku, na plaži, u prirodi. I ako bude potreban logopedski i defektološki tretman, zahvaljujući radu roditelja dete će uspešnije napredovati.

Teškoće u učenju, a posebno u računanju, ne mogu se rešiti preko noći. Sposobnost računanja se zasniva na visoko integrisanim iskustvima senzomotornih i psihomotornih aktivnosti definisanih u shemama akcija određenih kortikalnih oblasti. Sve ove aktivnosti su natopljene osećanjima i doživljajima, odnosno iskustvima. Rađanje pojma broja, redosleda brojeva i misaonih operacija u toj oblasti, ne može da se razvije bez igre i usmerenih aktivnosti tokom razvojnog doba.

Dr Violeta Nestorov smatra da prva iskustva o delu i celini, što je uvod u pojam broja i u svaku računsku operaciju, deca stiču pokretima ruku, nogu, prstima šake… Igrajući se prirodnim materijalima dete uviđa da list ima 5 krakova, da ispred sebe ima 5 kamenčića, da na ruci ima 5 prstiju itd. Ova shema se vremenom usložnjava i razgranava i ako se dete uredno razvija dolazi do uopštavanja, čime se ostvaruje novi misaoni nivo koji dovodi do nastajanja pojma broja 5. Jedino na ovaj način dete može da shvati pojam broja 5. Ako se ova faza preskoči, iako je dete „mehanički“ naučilo da broji: 1,2,3,4,5,… ono neće moći da napreduje u daljem učenju…

Zato preporučujemo roditeljima da se sa decom igraju, da razgovaraju, da im ponude razne doživljaje i iskustva. A ako u školi ipak bude malo teže, najbolje je javiti se defektologu i logopedu koji će na vreme utvrditi o čemu se radi i pružiti pravu podršku. Roditeljima sve dece, preporučujemo knjige dečjeg psihijatra prof.dr Svetomira Bojanina po čijim metodama naš tim radi. To su knjige Zašto slab uspeh? i Tretman pokretom i savetovanje koje vam mogu pomoći da stimulišete razvoj deteta na prirodan način.

Zapratite nas na instagramu! 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*