TERAPIJA IGROM – CENTAR DR NESTOROV

stimulacija saznajnog razvoja

Terapija igrom - da li je svaka igra dobra za dete?

TERAPIJA IGROM – igra kao prilika za interakciju, komunikaciju, stimulaciju

Osnovno zanimanje dece je igra. Ali nije svaka igra dobra za decu. Deca ne treba da se igraju ispred ekrana niti sa velikim brojem skupih igračaka i elektronskih uređaja. Time se sputava mašta i koči se normalan razvoj deteta.  Najbolje su pokretne igre jer dete kroz pokret usavršava različite strukture psihomotorike koje su preduslov govora, pisanja, pamćenja… Putem igre dete istražuje svet oko sebe i puni se iskustvima koja će biti potrebna u životu. Takođe su važne „kobajagi“ igre i igre različitih zanimanja.

U našem centru posebnim metodama koje obuhvata terapija igrom modelujemo dečju igru i koristimo je kao priliku za interakciju, komunikaciju, stimulaciju progovaranja, reedukaciju psihomotorike.

Kroz ovaj program deca upoznaju svoje telo i sredinu oko sebe, usvajaju pojmove, stimulišu sva čula i time se „pune“ iskustvima i saznanjima koja su preduslov harmoničnog razvoja.

Terapija igrom kao grupni tretman u našem „Salašu“

Pored individualnih tretmana koji se sprovode u našem sedištu u Zemunskim kapijama, deo aktivnosti grupnog oblika rada se realizuje na našem “Salašu” koji je opremljen u skladu sa potrebama programa (travnjak sa poligonima za razvoj motoričkih sposobnosti, mali ZOO vrt sa domaćim životinjama, senzorni kutak sa senom i slamom, peščanik, bašta…i dovoljno velike prostorije i sala unutar objekta koja omogućava slobodu pokreta u radu sa decom)… i sve je zasnovano na stručno vođenoj igri.

Pronađite na dnu ove stranice naš video o značaju igre za razvoj dece!