POREMEĆAJ PAŽNJE – POPRAVLJANJE

poremecaj paznje

Poremećaj pažnje - ADD ili ADHD

POREMEĆAJ PAŽNJE – KAKO GA PREPOZNATI

Sve češće možemo čuti da dete ima poremećaj pažnje (ADD) ili poremaćaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD). To je poremećaj za koji su karakteristični hiperaktivnost, impulsivnost i nedostatak pažnje, što dovodi do teškoća u različitim domenima svakodnevnog života – u porodičnom funkcionisanju, školi, u odnosu sa vršnjacima. Decu sa ovim problemom često označavamo kao lenju, agresivnu, bezobraznu, nevaspitanu… iako njihovo ponašanje nije rezultat njihove volje.

Poremećaj pažnje (ADD ili ADHD) ili loša pažnja?

Pored ovih poremećaja, sve veći broj dece ima lošu pažnju. To je takođe problem, ali ne može se reći da je ADD ili ADHD. Pažnja im je loša zbog prvenstveno zbog velikog broja informacija koje okružuju decu od prvih dana života. Dečji nezreli nervni sistem nije prirodno predviđen za gledanje crtanih filmova na televiziji, za razne aplikacije na mobilnim telefonima, za šetnje po šoping centrima… Rezultat svega toga je loša pažnja, a ovaj problem postaje očigledan polaskom u vrtić i u školu. Ova deca teško mogu da održe pažnju, loše pamte, imaju probleme u učenju i ponašanju i probleme u odnosu sa vršnjacima.

Lošu pažnju imaju i deca koja ne razumeju ono što opažaju, odnosno deca sa poremećajem autističkog spectra, deca sa intelektualnim smetnjama itd. Pažnja se može popraviti i to je jako važno za svakodnevno funkcionisanje deteta u porodici i u vrtiću ili školi. Primenom različitih metoda u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov radimo i na popravljanju pažnje i ponašanja dece. Da bi se sprečile ili ublažile posledice loše pažnje, savetujemo roditeljima da decu što manje izlažu televiziji, mobilnim telefonima i uopšte elektronskim uređajima. Deca mlađa od 18 meseci ne treba uopšte da gledaju u bilo kakve ekrane. Potražite na dnu ove stranice naš video o ekranizmu! 

Zakažite posetu već danas!