PRIPREMA DECE ZA ŠKOLU

pripema za polazak u skolu

Priprema dece za školu - koje sposobnosti su bitne

Da li dete treba pre polaska u školu da poznaje slova ili da zna da čita i piše? Uvek se smatralo da to nije neophodno jer će u prvom razredu to učiti. Ipak, u praksi vidimo da veliki broj dece polaskom u prvi razred zna sva slova… i onda nastavni plan i program krene svojim tokom, dan za danom kao da ide sve brže, a neka deca ne mogu da postignu. Veliki broj dece i pored odlične inteligencije počinje da zaostaje u gradivu. Brojni su razlozi, od pažnje, radnih navika, pa do predčitalačkih sposobnosti. Naime, dete predškoslkog uzrasta ne mora da uči da čita i piše, ali za polazak u prvi razred je neophodno da ima predčitalačke sposobnosti.

Razvoj pažnje, motivacije, sticanje radnih navika, zrelost ...

Drugi problem prilikom polaska u prvi razred može biti nepravilno izgovaranje glasova. Dobro je da se glasovi koriguju do polaska u školu jer će dete u susretu sa vršnjacima imati socio- emocionalne probleme i zatvaraće se u sebe zbog lošeg govora. Zato predlažemo da se u godini pred polazak u prvi razred dete dovede na procenu govorno- jezičkih sposobnosti, na procenu saznajnog razvoja i na psihološku procenu. Na osnovu toga će se po potrebi preporučiti određeni program stimulacije koji će detetu olakšati početak školovanja.

Ističemo da nije toliko bitna sama potvrda za polazak u prvi razred, jer će svako dete krenuti u prvi razred i to pravo mu niko ne može osporiti. Puno važnije je proceniti potrebe za eventualnom podrškom i pomoći detetu. U našem centru se vrši priprema dece za polazak u školu, savetovanje roditelja i dalje praćenje tokom polaska u školu. Priprema dece se odnosi na razvoj pažnje i motivacije, razvoj emocionalne i socijalne zrelosti, sticanje radnih navika i prihvatanje autoriteta, razvoj govorno- jezičkih i predčitalačkih sposobnosti… Pronađite na dnu ove stranice naše video zapise na temu škole i učenja!

Zakažite posetu već danas!