Test

Prvi temelj Centra su znanje i energija koju su uložili osnivači, logoped dr Violeta Nestorov i defektolog dr Stevan Nestorov. Violeta je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u državnoj ustanovi, u nevladinom sektoru i u neposrednom radu sa dečijim psihijatrom prof.dr Svetomirom Bojaninom. Stevan je defektolog koji takođe ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji Pomoć porodici i u državnoj ustanovi, a u svojoj porodici je treća generacija koja radi sa decom oštećenog sluha i govora i decom sa smetnjama u razvoju. Zahvaljujući tome ovaj rad nam je postao zadovoljstvo i način života cele porodice. Centar je počeo sa radom sa željom da se svoj deci omogući najbolja podrška tokom razvoja kroz primenu savremenih i naučno dokazanih metoda