PORODIČNA TERAPIJA

porodicna terapija

Porodična terapija - uživajte u podizanju deteta

Porodica je osetljiv sistem koji se može poljuljati, a posebno u situacijama kada razvoj deteta ne ide onim željenim tokom. Roditelji ulažu veliku energiju u podizanje deteta i sa druge strane uživaju u toj ulozi. Međutim, kada je u pitanju dete sa nekom hroničnom smetnjom ili odstupanjem u rastu i razvoju, javljaju se izazovi tokom dugog vremenskog perioda (emocionalni, fizički, finansijski…). Roditelji prolaze različite faze u adaptaciji na detetovo stanje i potrebno je dosta vremena da roditelji usklade svoja očekivanja sa realnim mogućnostima deteta u određenom momentu.

Roditelji - preuzmite inicijativu!

U našem savetovalištu pomažemo roditeljima da se izbore sa problemima i da preuzmu inicijativu i da ovladaju situacijama na koje mogu delovati.   Pokretačka snaga je i u samom napredovanju deteta i zato paralelno sa tretmanima koji su usmereni na dete, radimo i sa roditeljima ukoliko za to postoji potreba. U savetovanju za porodice oslanjamo se na pristup dečjeg psihijatra prof.dr Svetomira Bojanina koji nam je tokom dugogodišnjeg zajedničkog rada preneo ova znanja. Takođe, tretmane sprovode psiholozi i stručnjaci sa različitim edukacijama poput sistemske porodične terapije.

Zakažite posetu već danas!