LOGOPEDSKO TESTIRANJE – POLAZAK U PRVI RAZRED

logopedsko testiranje

Logopedsko testiranje za polazak u prvi razred

-da li bi trebalo da je više od formalnosti?

LOGOPEDSKO TESTIRANJE I POTVRDA ZA UPIS U ŠKOLU

U skladu sa Zakonom svako dete u propisanom kalendarskom uzrastu treba da pođe u školu i bez obzira da li ima sposobnosti ili ne to pravo detetu niko ne može osporiti. Sama potvrda logopeda, pored potvrde oftalmologa, stomatologa… sve više predstavlja formalnost koja je neophodna prilikom podnošenja dokumentacije vezano za polazak u školu.

U Centru za logopediju i ranu intervenciju možete obaviti logopedski pregled sa potvrdom za upis u prvi razred. Takođe, možete dobiti i procenu psihologa, defektologa…

Tokom pregleda vršimo procenu govorno- jezičkih sposobnosti, procenu saznajnog razvoja i  po potrebi psihološku procenu kognitivnog i socio- emocionalnog razvoja. Na osnovu toga će se po ukoliko je potrebno preporučiti određeni program stimulacije koji će detetu olakšati početak školovanja. Ističemo da nije toliko bitna sama potvrda za polazak u prvi razred, puno važnije je proceniti potrebe za eventualnom podrškom i pomoći detetu.

U našem centru se vrši priprema dece za polazak u školu, savetovanje roditelja i dalje praćenje tokom polaska u školu.

Zakažite posetu već danas!